bartcaron.be

De Wever: Cultuur ten dienste van natievorming en identiteit

Ingediend op augustus 12th, 2019 door bartcaron

Twee opmerkelijke teksten die over cultuurbeleid gaan, vandaag. Er is de formatienota van Bart De Wever, met een opvallend stuk over cultuur. Dat er zo’n passage voorkomt, is eigenlijk niet zo verbazend voor een partij die identiteit centraal stelt. Cultuur is immers dé bouwsteen van identiteit. En verder een meer dan terecht opiniestuk in De Standaard over onze bijzonder slecht betaalde beroepsgroep: kunstenaars.

Dit schrijft De Wever: “Vlaanderen kan pas echt stralen als het ook cultureel straalt.” Dat is nog juist ook. Dan verwijst de nota naar de Vlaamse Meesters – uit heden en verleden en in alle creatieve richtingen – die het uithangbord moeten worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft (sic). En dan de niet zo verbazende paragraaf over de grote kunstinstellingen die de artistieke topambassadeurs die Vlaanderen internationaal op de kaart moeten zetten. De traditie voorop dus. Maar ook een visie die niet uitgaat van een groeiproces van kunstenaars. Alsof ze zo geboren worden. Alsof ze zonder steun van de Vlaamse overheid de top hebben bereikt, wat zeker geldt voor hedendaagse topartiesten.
Ook het Vlaamse culturele erfgoed verdient een financiële inhaalbeweging. Allez vooruit, dat is nog terecht ook. Alleen mogen we hopen dat dit niet samenvalt met de Vlaamse meesters die in grote blockbustertentoonstellingen zijn verpakt en toeristisch / commercieel worden geëxploiteerd.
Verder lezen we dat er een nieuw museum over de Vlaamse geschiedenis komt. Een idee dat 20 jaar geleden ook al eens opgeld maakte. Dan kwamen het STAM, het MAS en vele vernieuwde stedelijke musea. Vlaanderen is een verzameling van steden met hun eigen geschiedenis.
Merkwaardig dat de nota wel spreekt over impulsen creatieve audiovisuele en literaire Vlaamse productie, maar niet over kunstenaars en kunstenorganisaties. Alsof ze niet allen samen in hetzelfde armtierige bad zitten.

Geen woord over sociaal-cultureel werk, over het verenigingsleven en de amateurkunsten. Geen woord over het lokaal cultuurbeleid. Wel komt er een Vlaamse canon op, een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis. Die zal gekend moeten worden door onze leerlingen en door nieuwkomers. Moeten alle Marokkaanse jongeren straks Gezelle in vlekkeloos Nederlands kunnen voordragen? De avonturen van De Witte van Zichem kunnen navertellen? Akkoord dat onze ‘klassiekers’ aandacht krijgen, maar dan ook actuele kunstuitingen.

En dan de VRT. Diepe zucht: “De VRT moet meer dan ooit focussen op (…) het versterken van de Vlaamse identiteit en haar representativiteit ten aanzien van het ideologische landschap in Vlaanderen.” Het zijn twee verdachte deelzinnen. Wat is dat ‘het versterken van de Vlaamse identiteit’? Wie zal dat definiëren? Had er nog gestaan ‘versterken van Vlaamse producties’… dan kan ik er zeker mee leven. Maar dit? En wat betekent het tweede deel van de zin? Dat er een ideologisch onevenwicht is op de VRT? Te weinig flamingant? Te rood of te groen? Is dat een kwestie van het bestuur of van de programmering? Is dat vandaag niet zo dan? Betekent het dat de politiek zich weer rechtstreeks zal inmengen? Weg met de autonomie van de publieke omroep?

Deze startnota is nog geen regeerakkoord. Gelukkig maar; Maar veelbelovend is die niet.

De tweede tekst waar ik graag naar wil verwijzen “Van de liefde voor de kunst alleen kun je niet leven”, een opiniestuk in De Standaard van de vakbonden én de werkgeversfederatie. Samen. Over de schabouwelijke verloning van kunstenaars. Zeer terecht. Daar heeft de nota van De Wever geen millimeter aandacht voor….
Tja.

Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De Wever: Cultuur ten dienste van natievorming en identiteit

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.