bartcaron.be

De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Ingediend op juni 8th, 2018 door bartcaron

Het hakhout langs snelwegen en gewestwegen wordt op een merkwaardige manier beheerd. Ik stelde deze week een vraag aan minister Weyts hierover en kreeg een merkwaardig antwoord.

Ik verzamelde de voorbije maanden en jaren vragen info over het aantal hectare gekapte hout. Ik ben niet de enige die dat deed. Wat blijkt nu? Mijn collega’s kregen andere cijfers. Hoe kan dat?
Eind vorig jaar kreeg ik een overzichtstabel van de afgeronde werkzaamheden van de winters 2015-2016 en 2016-2017. Ik kreeg ook de voorlopige planning voor de winter 2017-2018. Collega Peter Van Rompuy deed hetzelfde, onlangs. Maar de cijfers die hij kreeg zijn een stuk hoger. Zo blijkt er in de winter 2015-2016 uiteindelijk 108 hectare te zijn gekapt, in plaats de 103,5 die aan mij werd geantwoord. Voor de winter 2016-2017 loopt het cijfer plots op van net geen 107 hectare naar 109,5 hectare. Maar dan, de cijfers van afgelopen winter. Er was een oppervlakte van 74,6 hectare gepland hakhoutbeheer. Ik vond het een verademing na twee zware kapwinters. Aan collega Van Rompuy schreef Weyts dat hij afgelopen winter afklokte op 118 hectare, een vierde recordjaar op rij, terwijl aan mij 74,6 werd meegedeeld. Dat is 60 procent meer. Vreemd toch. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Ingediend op juni 6th, 2018 door bartcaron

Wij vinden het goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. “Nu is het tijd voor concrete actie. De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera’s, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren”, stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Voor Caron zijn vooral bedwelming en transport de pijnpunten. “Het idee dat dieren niet volledig bedwelmd zijn in sommige slachthuizen, is onaanvaardbaar. De technieken moeten en kunnen worden geoptimaliseerd, en waar dat niet lukt moeten ze verdwijnen.” Ook op vlak van transport kan men nog stevige stappen vooruit zetten. “Het is onaanvaardbaar dat dieren vanuit Limburg naar West-Vlaanderen worden gebracht om te worden geslacht en vice versa. Rationaliseren via regelgeving is hiervoor noodzakelijk”, aldus Caron.

Wij willen dat Weyts de regelgeving aanpast, en speciaal inzet op opleiding van transporteurs en personeel en camerabewaking van slachthuizen. Daarnaast moet de rol van dierenartsen versterkt worden. “Dierenartsen moeten correcte, corrigerende dierenwelzijnsmaatregelen in het slachthuis kunnen nemen. En permanent aanwezig zijn. Dat vereist een apart statuut. Dat ontbreekt vandaag. We hopen dat minister Weyts snel de koe bij de horens vat en werk maakt van concrete verbetering van het dierenwelzijn in onze slachthuizen”, besluit Caron.

Het rapport staat hier: eindverslag audits slachthuizen -v201805157

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Het einde van DVB-T, voortaan kan alleen naar VRT kijken via Proximus of Telenet…

Ingediend op mei 31st, 2018 door bartcaron

Voor minister Gatz mag de beheersovereenkomst met de VRT een vodje papier zijn wanneer dit ten goede komt aan de Telenets en Proximussen van deze wereld. De laatste mogelijkheid om naar onze openbare omroep te kijken zonder hun kas te spijzen, mag van de minister verdwijnen. De 45.000 kijkers via DVB-T zijn quantité négligeable. Zelfs dat cijfer is niet eens zeker, volgens andere bronnen zijn er drie keer zoveel kijkers via DVB-T. Vanaf 1 december moet je kijken via de kabel of via VRT NU, maar daarvoor moet je een kabel- en/of internetabonnement betalen.
Op die manier voert OpenVLD de facto opnieuw het Kijk- en Luistergeld in. Zeg maar gerust een belasting. Alleen is het geen belasting die bij de Vlaamse overheid terechtkomt, maar in de zakken gaat van private bedrijven. Voor wie rijdt deze meerderheid eigenlijk?

Het verslag van de discussie met minister Gatz (in de commissie) staat hier:

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Het einde van DVB-T, voortaan kan alleen naar VRT kijken via Proximus of Telenet…

Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

Ingediend op mei 12th, 2018 door bartcaron

Soms mag een mens toch denken dat de overheid snel en krachtig te werk moet gaan. Helaas, de werkelijkheid is vaak anders. Neem de Inspectie Dierenwelzijn die recent is uitgebreid. Minister Weyts lanceert hoeraverhalen in de media maar kan niet vermijden dat er toch nog van alles fout loopt. Denk aan de illegale hondenkwekerij in Beselare (Zonnebeke), aan de 20.000 kuikens die vergast werden op het tarmac van de luchthaven in Zaventem, aan de problemen in verschillende slachthuizen, aan stalbranden, dierentransporten, biggencastratie enz. Het zijn voorbeelden van (de gevolgen van) een laks en traag optreden, waar levende dieren het slachtoffer van werden. De politiediensten, de Inspectie Dierenwelzijn en de lokale besturen moeten nog veel beter samenwerken, in functie van een krachtig en aanklampend optreden als dierenleed in het geding is.

Neem bijvoorbeeld de kwestie van de illegale hondenkwekerij in Beselare. Ik probeer via parlementaire vragen opheldering te krijgen, maar de minister geeft vage antwoorden, als ik de vraag er al door krijg.
De betrokken uitbater werd in Frankrijk veroordeeld in 2002 en 2005 wegens ernstige dierenverwaarlozing en -mishandeling. Hij kreeg onder meer acht jaar cel met uitstel voor een clandestiene hondenkwekerij van o.a. Argentijnse doggen, Rottweilers, pitbulls … Hij kreeg ook een levenslang houdverbod voor dieren. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

Ingediend op april 23rd, 2018 door bartcaron

Dinsdag is het ‘Wereldproefdierendag’.
Het is het moment om even te herinneren aan de noodzaak om het aantal dierproeven af te bouwen. Ik heb reeds een tijdje geleden een resolutie ingediend om dit in praktijk om te zetten. De meerderheidspartijen houden hun antwoord nog steeds in beraad…

Het gaat om zeer veel dieren. Zo’n 240.000 dieren per jaar. Daarvan zijn de meeste knaagdieren (157.000), maar er zijn ook honden en katten (een kleine 2.000), landbouwdieren (3.000) primaten (40-tal), vogels (20.000) en vissen (56.000).

Het kan anders. Wij vragen aan de Vlaamse Regering (enkel de kernpunten):
– voor Vlaanderen een afbouwschema voor dierproeven uit te werken, naar Nederlands model;
– prioritair werk te maken van de ontwikkeling en verspreiding van alternatieven voor dierproeven op alle soorten primaten; te streven naar volwaardige alternatieven voor alle proeven op hogere gewervelde diersoorten, zoals paarden, honden, katten, varkens en alle herkauwers;
– een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden, inclusief de uitfasering van dierproeven op gewervelde dieren;-
– het stopzetten van het gebruik van dierproeven voor de ontwikkeling van schoonmaakmiddelen;
– een Vlaams fonds voor proefdiervrije innovaties op te richten, naar Nederlands voorbeeld; en daar de nodige financiële middelen voor uit te trekken;
– een heffing op het gebruik van proefdieren in te stellen en die te gebruiken voor alternatieve methoden;
– een nieuw Vlaams Comité voor Proefdieren op te richten, met onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties.
– de samenwerking van Vlaamse onderzoeksinstellingen met proefdierlabo’s of kweekcentra in het buitenland die minder strenge criteria voor dierproeven hanteren, te verbieden.

De volledige tekst staat op https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1170835

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

Unesco wil oorlogssites WO I niet erkennen

Ingediend op april 20th, 2018 door bartcaron

Dit punt kwam op de agenda in het Vlaams parlement, naar aanleiding van een vraag van collega Tine Soens. Ik heb me in de discussie gemengd.
Ik heb een zeer ambigu gevoel over deze kwestie. Ze bevindt zich op een interessant raakvlak van erfgoedzorg en oorlogsherinnering. Net daardoor ligt het zo moeilijk.

Als we de analyse zouden maken van het werelderfgoed dat vandaag wel erkend is, zullen we veel sites terugvinden die wel degelijk verband houden met oorlog, met kolonisering of met geweld in de geschiedenis. Heel veel beschermd erfgoed is een resultante van onrechtvaardige praktijken. Hoeveel grootse kerken in de wereld zijn er niet gebouwd in onmenselijke omstandigheden? Als je de ethiek die achter de situatie zit mee in rekening brengt in de beoordeling, komen we op zeer glad ijs. Mijn vertrouwen in UNESCO krijgt een flinke deuk als onze WO I-kerkhoven niet erkend worden.
Dan lijkt me dat een sterk gepolitiseerde beoordeling te worden, die niet vertrekt van de situatie zoals ze is, en zeker al niet van het opzet in Vlaanderen, nl. de sites hanteren als middel voor vredeseducatie. Dat is een doelstelling die perfect in harmonie is met de doelstelling van UNESCO zelf. Dat is volgens mij nog het meest bevreemdend. De hele vredesgedachte is immers één van de bouwstenen van UNESCO. Mochten we nu nog de slagvelden willen beschermen, zou het al een moeilijkere kwestie zijn, maar zo is het niet. Het gaat om veel meer.

Ik vrees dat er andere motieven spelen, motieven die te maken hebben met internationale politiek. Ik daag minister-president Bourgeois uit. Hij moet de diplomatieke relaties van Vlaanderen en van België, gelet op de bicommunautaire aanpak van dit dossier, maximaal aanspreken om de misinterpretatie, waarvan ICOMOS in dit dossier blijk geeft, te bestrijden. Ik zou het gruwelijk vinden dat de meest symbolische overblijfselen van een oorlog, die op zich een sterke vredesgedachte uitstralen, niet voor die erkenning in aanmerking komen.

De volledige bespreking in het parlement is hier te vinden.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Unesco wil oorlogssites WO I niet erkennen

Absurde toiletrel tussen De Lijn en de NMBS zet reizigers in de kou

Ingediend op april 4th, 2018 door bartcaron

In Menen blijven reizigers regelmatig verweesd in de kou staan omdat hun bus niet komt opdagen. De reden? Een sanitaire stop van de chauffeur. “Na de zware brand in de stadsgebouwen in de Zuidstraat, een jaar geleden, kunnen de chauffeurs van De Lijn daar niet langer terecht voor een dringende boodschap,” meldde gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) ons. “Het gevolg is dat chauffeurs nu noodgedwongen hun passagiers moeten achterlaten en terugkeren naar het sanitair in de stelplaats in Geluwe.” De reizigers worden zonder alternatief achtergelaten aan het station.

De meest logische oplossing zou uiteraard zijn dat de buschauffeurs de toiletten in het station van Menen kunnen gebruiken, maar daar wil de NMBS niet van weten. Zo blijkt althans uit het antwoord van Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van mij. “De Lijn kent en erkent de problematiek en is reeds meer dan één jaar bezig om tot een oplossing te komen,” aldus Weyts. “Er wordt nogmaals bij de NMBS aangedrongen om deze problematiek terug bespreekbaar te maken en zo tot een aanvaardbare oplossing te komen.”

Menen blijkt trouwens geen alleenstaand geval. Er bestaat reeds geruime tijd een afspraak met de NMBS om ook in Geel en Genk een proefproject uit te werken waarbij chauffeurs van De Lijn de stationstoiletten zouden kunnen gebruiken. “Tot op heden bleef dit echter dode letter”, moet Weyts toegeven. Zucht. Twee openbare vervoersorganisaties die er meer dan een jaar over doen om overeen te komen over een toiletbezoek, veel bureaucratischer en wereldvreemder kan het niet worden. Het is bovendien bijzonder cynisch dat partijen die maar al te graag de term ‘gegarandeerde dienstverlening’ in de mond nemen er niet in slagen om die dienstverlening ook te garanderen wanneer de chauffeur moet plassen.

En ondertussen? Een uur wachten op de volgende bus.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Absurde toiletrel tussen De Lijn en de NMBS zet reizigers in de kou

Vincent Q prijst de bakkers

Ingediend op april 2nd, 2018 door bartcaron

Vincent Van Quickenborne, de Kortrijkse burgemeester organiseert op 22 april een bijzonder evenement: hij nodigt de Kortrijkse senioren en hun kleinkinderen uit op een gezellige namiddag in Kortrijk Xpo. Alle aanwezigen krijgen koffie en gebak. Daartoe nodigt hij de Kortrijkse bakkers uit verschillende soorten gebak te bezorgen aan een zeer scherpe prijs. Confituurtaartjes, cake, tompoes, éclairs… alles is welkom.

Tot daar een beknopt overzicht van een sympathiek initiatief.

Al zouden we ons vragen kunnen stellen, mochten we een slecht karakter hebben. Maar dat hebben we niet. Als onze burgemeester dat doet, moet hij daar een nobele en zeer belangrijke reden voor hebben. Wellicht meent hij dat onze seniorenverenigingen niet actief genoeg zijn en wil hij een diepe nood lenigen. Sociale cohesie is immers zeer belangrijk, net als intergenerationeel contact. Dat sommige onverlaten verwijzen naar de aankomende verkiezingen, moet een fabel zijn. Die zijn nog ver weg, nog zo’n kleine zes maanden. Kortom, we zouden hem niet durven verdenken van een electorale stunt. De verklaring waarom hij dit evenement de voorbije jaren niet organiseerde, moet te vinden zijn in zijn drukke werkzaamheden in de Kamer. Daar is hij voorzitter van de commissie Sociale Zaken en heeft hij geleerd wat sociaal zijn is en hoe onze economie het best kan draaien.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vincent Q prijst de bakkers

Diversiteitsmonitor: VRT haalt doelstellingen maar ambitie spreekt er niet uit

Ingediend op maart 22nd, 2018 door bartcaron

Voor het zesde jaar op rij haalt VRT wel de doelstellingen die zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst, zo blijkt uit de diversiteitsmonitor. Maar wie iets dieper graaft, ziet dat de rooskleurige boodschap een grijze tint krijgt.

In 2017 was het aandeel vrouwen op televisie 38 procent, nieuwe Vlamingen op 8,7 procent, ouderen op 3,7 procent en 1,1 procent personen met een handicap. Uit de monitor blijkt dat fictie een steeds betere afspiegeling van de samenleving geeft.
Als je de evolutie over een langere periode onder de loep neemt, verschijnen cijfers waar de VRT niet zo fier moet op zijn.

Het percentage nieuwe Vlamingen oogt niet rooskleurig. De VRT heeft vooral een blanke televisiezenders. De beheersovereenkomst legt een minimum op van 5% nieuwe Vlamingen met een streefdoel van 7,5% vanaf 2020. Wel, vorig jaar bedroeg het 8,7%, tegenover 8,6% in 2015 en 6,2% in 2012. Het is een trage en minimale verbetering. Dt wel, maar het streefdoel is helemaal niet ambitieus. De aanwezigheid van nieuwe Vlamingen op VRT televisie weerpiegelt immers geenszins de werkelijkheid die we zien in scholen en bedrijven, op straten en pleinen. Ketnet en Canvas zijn de beste leerlingen. Ketnet haalt 9,6%, Canvas: 10,3 % (na uitzonderlijke dip in 2016).

Het aantal vrouwen bedroeg in in 2015 exact evenveel als twee jaar, geleden nl. 38%. De voorbije twee jaar is geen verbetering te noteren. Het streefdoel van 40 % vanaf 2020 lijkt haalbaar, maar de evolutie toont een andere trend, het is immers sinds 2013 (36,6%) quasi niet verbeterd. Op één is het cijfer 35,9%, al haalt de VRT het daar voor non-fictie nipt (33,2%) terwijl in fictie 51,8% vrouwen figureren. Op Canvas is het cijfer ronduit dramatisch: 27,8%. Niet verwonderlijk als we de gasten van De Afspraak of Terzake bekijken. Het is zelfs een terugval ten opzichte van de vorige monitor.

Op het vlak van diversiteit naar handicap blijft de score ronduit bedroevend. Tussen 2013 tot 2017 evolueerde het van 0,7% naar 1,1%. Er zijn dus heel weinig personen met een handicap zichtbaar.

De VRT zou de beste leerling van de klas moeten zijn, zo hoort het als openbare omroep van alle Vlamingen. Maar helaas maakt het die ambitie niet echt waar. Er zal toch een stevige tand moeten bijgestoken worden.

De volledige MonitorDiversiteit2017-2 kan je hier zien.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Diversiteitsmonitor: VRT haalt doelstellingen maar ambitie spreekt er niet uit

Aantal vleeskippen per vierkante meter moet stelselmatig dalen

Ingediend op maart 13th, 2018 door bartcaron

BRUSSEL 13/03 17:18 (BELGA)
Groen wil de normen over hoeveel vleeskuikens er per vierkante meter worden toegelaten, stelselmatig afbouwen. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Caron in een reactie op beelden die Gaia maakte in Vlaamse kippenkwekerijen. “Minister Weyts zal weer klaarstaan met een sterke veroordeling, maar wanneer volgen er eindelijk structurele ingrepen?”

Dierenrechtenorganisatie Gaia gaf dinsdag beelden vrij uit zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen. In de opnames die eind vorig jaar zijn gemaakt is te zien hoe de dieren opeengepakt zitten in veel te kleine kooien. Volgens Gaia zijn de supermarkten mee verantwoordelijk, en stelt het kwaliteitslabel voor pluimvee ‘Belplume’ “niets voor”.

Voor Vlaams parlementslid Bart Caron is de maat vol. “Opnieuw duiken er undercoverbeelden op van wantoestanden in de grootschalige veehouderij. Opnieuw zal Ben Weyts (Vlaams minister van Dierenwelzijn, red.) klaarstaan met een sterke veroordeling. Maar wanneer volgen er eindelijk structurele ingrepen?”, vraagt het Groen-parlementslid zich af. “Kippenleed los je niet op met stoere uitspraken.”

De Groen-fractie vraagt nu concrete maatregelen van de minister. Zo moeten de normen rond het aantal vleeskippen per m² – nu maximum 13 tot 17 – stelselmatig naar omlaag, vinden de groenen. “Zo krijgen we opnieuw smakelijke kippen op ons bord, in de plaats van de prefab-plofkippen die op zes weken tijd van heet ei tot het spit moeten geraken.”

Caron verwijst ook naar de situatie in Nederland, Denemarken en Zweden, waar men de kippen die in slachthuizen aankomen stelselmatig controleert op een aantal welzijnsindicatoren. Een producent die de norm niet haalt, moet het aantal dieren dat hij aanlevert beperken, klinkt het.

Tot slot moet de Vlaamse regering de kippenkwekers financieel ondersteunen om de overstap naar meer dier- en milieuvriendelijke productie te maken. “Het is immers de bedoeling dat ook de boeren zelf er beter van worden”, besluit Caron.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Aantal vleeskippen per vierkante meter moet stelselmatig dalen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie