bartcaron.be

Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid

Ingediend op maart 10th, 2019 door bartcaron

Welkom op de voorstelling van het boek “Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid”, dat ik samen met Guy Redig schreef. Wij houden het cultuurbeleid een spiegel voor…

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid

En de boer… hij staat in de kou

Ingediend op maart 7th, 2019 door bartcaron

Nooit stond ik in mijn 15-jarige loopbaan als Vlaams volksvertegenwoordiger voor een groter dilemma. Steun ik het decreet rond een weersverzekering voor de boeren zoals het op vandaag voorligt of zorg ik ervoor dat het niet gestemd geraakt? Het is kiezen tussen de pest en de cholera. Niet voor mij, maar voor de boeren. Want één zekerheid is er: zij zullen de pineut zijn, ongeacht of de nieuwe regelgeving er komt of niet.

Waarover gaat het? De jongste jaren moet de (Vlaamse) overheid steeds meer tussenkomen wegens schade aan de oogsten. Denk maar aan de droogte van vorig jaar, de plotse hevige regenval, de schade aan fruitbloesems door late vorst wanneer de bomen, zoals dit jaar, veel te vroeg ontwaken uit hun winterslaap.

Iets wat te veel kost en ‘dankzij’ de klimaatverandering in de toekomst wellicht steeds meer zal gaan kosten, daar wil de Vlaamse Regering graag vanaf. En dus ging ze de boer op, op zoek naar private aanbieders van een weersverzekering voor de landbouwsector.

Een moeizame tocht blijkbaar, want alhoewel het voornemen al stond ingeschreven in het regeerakkoord ligt er nu, 5 jaar later pas een heel wazig voorstel op tafel. Een voorstel dat volgens de juridische dienst van ons parlement broddelwerk is en dat geen enkele concrete garantie biedt voor de landbouwers. Zal er een privéverzekeraar gevonden worden om een dergelijke polis te ontwikkelen? Dat weet Assuralia (de koepel van de verzekeraars) niet. Zullen de boeren er op intekenen, of laten, zoals in Nederland, ook hier 90% van de boeren de kelk aan zich voorbij gaan? Hoeveel zal de premie kosten aan de boer? Er worden getallen genoemd van €50 per hectare, maar even goed van €1.000 per hectare. Zo nat is de vinger waarmee er gewerkt wordt.

En ja, tijdens de opstartjaren zal de Vlaamse Overheid wel een deel van verzekeringspremies subsidiëren. Het voorstel van decreet spreekt zelfs van 65% het eerste jaar. Maar zelfs dat is niet meer dan een aanname. Het is immers de Vlaamse Regering die gemandateerd wordt om de modaliteiten te bepalen.

Diezelfde Vlaamse Regering bestelde een dure studie om de haalbaarheid van een weersverzekering te onderzoeken en het eindoordeel luidt: we weten het niet. Een weersverzekering is dan ook iets helemaal anders dan pakweg een brandverzekering. Als Vlaanderen getroffen wordt door aanhoudende droogte claimt de ganse sector op het zelfde moment vergoedingen. De buffer bij de verzekeraars moet dan ook veel groter zijn dan voor het compenseren van de 0,0… % woningen die jaarlijks afbranden. De verzekeringspremies zullen allicht navenant zijn.

Een regeling met zoveel onzekerheden en onvolkomenheden kan je toch onmogelijke goedkeuren, denk je dan. Terecht. Maar helaas, zo simpel is het niet.

Eind december vorig jaar, tussen de regels van het programmadecreet door, schrapten de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en OpenVLD de mogelijkheid voor boeren om nog langer steun te krijgen van het algemene Vlaamse rampenfonds. De oude regelgeving werd dus al afgeschaft voor er zicht was op een alternatieve verzekering.

Met een dergelijk onbehoorlijk bestuur zet de meerderheid mij vandaag dus het mes op de keel. Ofwel laat ik de boeren in de kou staan, zonder recht op steun van het rampenfonds en zonder dat er een alternatief is. Ofwel steun ik het krakkemikkige alternatief, vol onzekerheden, dat vandaag voorligt. Een alternatief waarvan niemand weet of het ooit levensvatbaar en betaalbaar zal zijn.

Het zijn twee opties, maar in beide gevallen is de boer de pineut.

Door de stemming twee weken uit te stellen, heb ik de collega’s wat extra bedenktijd gegeven. Het is immers geen schande om terug te keren op hun voortvarendheid. De oude regelgeving kan gerust vanonder het stof gehaald worden en nog een paar jaar doorlopen tot er een gedegen onderbouwd alternatief is waarbij de boeren niet per definitie de klos zijn.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor En de boer… hij staat in de kou

Nog geen proper water: goedmenende landbouwers slachtoffer van de cowboys

Ingediend op februari 26th, 2019 door bartcaron

Dit stuk richt zich tot iedereen die in ons Vlaamse platteland voedsel produceert en dat met zoveel mogelijk zorg voor onze omgeving en het leefmilieu probeert te doen. Dat loopt niet altijd even vlot, daar is de slechte waterkwaliteit een frappant voorbeeld van. Het probleem: na meer dan twintig jaar
mestactieplannen (MAP) stromen er nog steeds teveel meststoffen in onze grachten en rivieren. De eerste MAP’s hebben destijds veel stof doen opwaaien maar hebben hun effect uiteindelijk niet gemist. Die pluim kunnen boeren terecht op de hoed steken.

Maar sinds 2014 zit er steeds meer sleet op de formule en de laatste jaren gaat de waterkwaliteit ronduit  achteruit. De cijfers van de recente metingen katapulteren ons een decennium terug in de tijd. 33% van de zogenaamde MAP-meetpunten is rood, terwijl we op maximaal 5% hadden moeten uitkomen, de Europese nitraatnorm. Een reprimande van de Europese Commissie dreigt. De boer zal het slachtoffer van de rekening worden.

Proper water is cruciaal voor de natuur. Waterbewoners als vissen en libellenlarven hangen direct af van de waterkwaliteit: is die onvoldoende, dan leggen zij het loodje. Ook veel natuur op het land is afhankelijk van  de kwaliteit van het (grond)water. Maar ook voor ons drinkwater en zelfs voor frisdrank en bier hebben we zuiver drinkwater nodig.

Echter, zonder mest geen groenten, fruit en voedergewassen. Dat is een boerenwijsheid. Maar alles met mate. Nu zitten de verhoudingen scheef. Omdat Vlaanderen veel meer koeien, varkens en kippen heeft, is de geproduceerde mesthoop veel groter dan wat onze gewassen nodig hebben om goed te groeien. En omdat elke beerkar die niet op het veld wordt uitgereden, een factuur teveel is voor noodlijdende boeren.
Er wordt veel meer mest uitgereden op de akkers en weiden dan de bodem aankan. Het gevolg: de stront vloeit naar onze grachten en rivieren en komt terecht in het grondwater. Geen enkel mestactieplan heeft deze wetmatigheid aan de wortel aangepakt.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

Ingediend op januari 13th, 2019 door bartcaron

Vlaams parlementslid Bart Caron zal bij de verkiezingen van 26 mei geen lijsttrekker zijn voor Groen en stopt nadien met de actieve politiek. “Ik word er 64, ben al 15 jaar parlementslid en ben meer dan 20 jaar bezig met politiek. Het is tijd om de fakkel door te geven”, zegt Caron aan Belga. 

Caron begon zijn politieke carrière in 1999 op de kabinetten van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux en van diens opvolger Paul Van Grembergen, eerst als raadgever en nadien als kabinetschef. In 2004 kwam Caron zelf op voor de Vlaamse sp.a-Spirit-lijst in West-Vlaanderen. Als opvolger van Renaat Landuyt, die federaal minister werd, belandde Caron toen in het Vlaamse halfrond. Na de verbrokkeling van Spirit in 2008 koos Caron uiteindelijk (in 2009) voor Groen. Sinds 2009 zetelt Caron voor de Vlaamse groenen in het Vlaams Parlement.

Rode draad doorheen de politieke carrière van Caron is zijn liefde voor cultuur. Zo was hij voor zijn politieke carrière al cultuurfunctionaris in Marke, werkte hij een tijd op de cultuurdienst van Kortrijk en was hij eerst informateur en later coördinator van ‘Brugge 2002’, het project rond Brugge als culturele hoofdstad van Europa.

“Ik heb veel heimwee naar die culturele praktijk”, zegt Caron. Hij wil zich opnieuw meer met die culturele praktijk gaan bezighouden. Daarom betekent 26 mei het politieke eindpunt van Caron. Hij wil de lijst nog wel duwen, maar ambieert geen nieuw mandaat. “Het is een bewuste keuze. Ik heb in de Wetstraat veel dingen mee kunnen realiseren op het vlak van cultuur. Maar ik ben van 1955 en zit al 15 jaar in het parlement. Sommige discussies komen voor de derde of vierde keer terug. Ik kom uit de culturele praktijk en mis dat wel.” Caron werkt nog aan een boek over het cultuurbeleid, dat eind februari moet verschijnen.

Wie in de plaats van Caron de Vlaamse Groen-lijst in West-Vlaanderen zal trekken, is nog niet beslist. Caron zelf spreekt zich daar ook niet over uit. Dat interne keuzeproces loopt nog. Wel hoopt Caron dat er in het parlement voor zijn partij een “waardige opvolger op het vlak van cultuur komt”. “Dat beleidsdomein wordt vanuit Vlaanderen te vaak stiefmoederlijk behandeld. De aandacht vanuit het beleid is vaak ontgoochelend”, aldus Caron.

Bart Caron is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij treedt in zijn vrije tijd ook op als contrabassist.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci bedankt Caron “voor zijn jarenlange inzet voor Groen, maar vooral voor zijn passie en gedrevenheid in het parlement en voor de samenleving op vlak van cultuur en gezonde voeding”. Almaci: “Bart Caron is een parlementslid dat een grote erfenis nalaat. Over partijgrenzen heen is hij er in geslaagd om het cultuurdecreet te realiseren, en heeft zo mee de cultuurwereld uitgetekend zoals we die vandaag kennen”.

Volgens Almaci maakt Caron ruimte voor een jongere generatie “die staat te popelen om in zijn voetsporen te treden”. “Het zijn grote voetsporen die Bart Caron achterlaat om in te vullen. Bart zal de nieuwe lichting mee ondersteunen door de lijst te duwen”, besluit Almaci.

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

Liefste nieuwjaarsgenoot,

Ingediend op januari 2nd, 2019 door bartcaron

Ik had er altijd een hekel aan, aan het voordragen van mijn nieuwjaarsbrief. Toch wil ik dat jullie mijn brief lezen. Echter, mijn retorisch talent is beperkt en mijn dictie krakkemikkig. Ik vermijd derhalve publieke optredens.

Mocht een nieuwjaarsbrief echter op muziek mogen staan, en uiteraard woordloos zijn, dan zou ik die kunnen voorspelen op mijn contrabas. Dan krijg je een alleen een impressie van mijn wensen, een gevoelsmatige indruk, met gedachten die naargelang je stemming in verschillende richtingen kunnen uitwaaieren. Een romantische melodie, in la mineur, zoetgevooisd, vergevingsgezind, vol mooie intenties. Of eerder kregelig of zelfs boos op alles wat in de wereld rondom ons gebeurt, in mi groot dan, bluesy, als een aanklacht tegen zoveel onrecht in de wereld?

Ik kies voor mi groot. De bluestoonaard bij uitstek. Die waarin zwarte muzikanten in Amerika hun lot bezingen. Met een door merg en been snijdende slidegitaar, een snerpende trompet en een schurende stem uiten ze hun gevoelens, ergens in het midden tussen aanklacht en lotsverbondenheid. Overgoten met een melancholische saus.

Dromen van een beter leven. Daar gaat het altijd over in de blues. Dromen van een beter leven maar weten dat het quasi onbereikbaar is. Omdat de samenleving dat niet toelaat, niet mogelijk maakt, niet echt wil. In zo’n samenleving leven we vandaag. De meest ontwikkelde samenleving ooit in des mensen geschiedenis, met ronkende verdragen over gelijkheid, vrijheid, mensenrechten en dies meer. Verankerd door internationale instanties met naam en faam. De rijkste samenleving ooit, maar er nog steeds één die er niet in slaagt iedereen daar volop te laten aan deelnemen. Waar armoede ook in het rijke Vlaanderen meer dan 10 procent van de bevolking in een ijzeren greep houdt. Outcasts. “some are born to win, and some born to lose, and sing them poor boy blues.

Dromen van een beter leven. Daar gaat het altijd over in de blues. Dat zijn ook de dromen van mensen uit het zuiden en het oosten die naar ons toe komen. Gejaagd door oorlogen, klimaatverandering, ongelijke verdeling van welvaart… Zij zijn de nieuwe zwarte schapen, de asiel zoekende immigranten. Op zoek naar een beter leven, of gedwongen weggejaagd uit zijn homeland. Of gelokt door wilde verhalen over de overlopende welvaart in het beloofde land, soms beduveld door mensensmokkelaars. In onze samenleving die pijlsnel verandert en verkleurt, en waar verbanden en symbolen onder druk staan, staat niemand te wachten om ‘hun’ droom van een beter leven in te willigen. Ze botsen op bange blanke mannen en vrouwen, die de welvaart liever voor henzelf houden, die solidariteit beperken tot ‘onder ons’.

Dus speel ik blues, in mi groot, de chagrijnige toonladder, die van verzet en kwaadheid. In de blues althans. Zoals Bessie Smith:
Mister Rich Man, Rich Man
Open up your heart and mind
Give the poor man a chance
Help stop these hard, hard time

We missen blueszangers.

Uw gutmensch
Naïeveling? Nee, uit overtuiging dat het beter kan en moet worden voor iedereen.

Bart Caron

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Liefste nieuwjaarsgenoot,

Wat nu gebeurt in de culturele sector getuigt van een hemeltergende inconsequentie

Ingediend op december 18th, 2018 door bartcaron

‘Wie kan hier aan uit, zonder een blauwe bril op te zetten?’

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz ambieerde bij het begin van de regeerperiode om de hele wereld te hervormen, althans de culturele. Naar goede liberale traditie zou hij één en ander grondig rationaliseren. Dat mag best daar waar het soms aan efficiëntie ontbreekt en waar het beter kan. En waar is dat niet eigenlijk? Constante innovatie is niet alleen voor de economie noodzakelijk, ook voor de culturele wereld betekent stilstaan achteruitgaan. Het adagium klinkt verheven: innovatie stimuleert efficiëntie en geeft steeds betere antwoorden op de urgente maatschappelijke uitdagingen.

Daarbij paste een hervorming van de zogenaamde bovenbouw. Die is volgens de minister van Cultuur slecht georganiseerd, versnipperd, weinig efficiënt en onvoldoende effectief. Deze – inderdaad complexe – bovenbouw bestaat uit steunpunten, belangenbehartigers en zijn administratie (Departement Cultuur, Jeugd en Media). En dus ging de minister aan het werk. Er kwamen besparingen bij de gesubsidieerde – zeg maar ‘klassieke’ – steunpunten zoals Socius, Faro, Kunstenpunt. Die zijn nochtans broodnodig. Ze bevinden zich halverwege tussen de overheid en het veld, als plekken van reflectie, ondersteuning, onderzoek en verdieping. Daarop bespaarde de minister.

Tegelijk richtte hij nieuwe structuren op. Ze moeten vooral de privat profit-sector helpen. Kijk naar het Cultuurloket, een adviesbureau voor kunstenaars. Of de cultuurbank, die leningen verstrekt. Of Cultuurconnect, dat digitale toepassingen in de sector promoot, maar te veel tijd nodig heeft om een goed draaiende provinciale bibliotheeksector te vervangen door een peperduur Vlaams systeem. En laat ons ook de tax shelter niet vergeten, een manier voor bedrijven om belastinggeld in te zetten voor podiumkunsten, maar vooral ook om meer intrest te genereren dan bij elke andere belegging. Dat de staat er armer van wordt – bijdragen aan fiscus en sociale zekerheid evaporeren in winsten voor aandeelhouders – neemt de minister er met plezier bij.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Wat nu gebeurt in de culturele sector getuigt van een hemeltergende inconsequentie

De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

Ingediend op november 30th, 2018 door bartcaron

Een totaal mislukt beleid van de Vlaamse regering, in het bijzonder van Joke Schauvliege. Ik kan niks anders besluiten. Er zit te veel mest in de Vlaamse beken en rivieren. De waterkwaliteit ging er het voorbije jaar zelfs nog op achteruit. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Daarmee is de langetermijndoelstelling zelfs niet eens in zicht. Hoe geraken we ooit aan vereiste 5% rode meetpunten?

De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij die vrijdag jl. werden gepubliceerd, spreken boekdelen. Mijn eigen provincie West-Vlaanderen komt er bekaaid van af. De IJzer kent de slechtste waterkwaliteit, met 57 procent van de punten waar de norm niet wordt gehaald. Daarna volgen de Leie (47 procent) en de Maas (43 procent).

We kennen de kwetsbaarheid veroorzaakt door intensieve tuinbouw, veel kunstmest en maïs. Om de grote veestapel en een grote mestproductie, niet te vergeten. Maar toch. Andere verklaringen worden gezocht in het weer, eerst te droog, dan te nat. Daarnaast spreekt Joke Schauvliege (eindelijk) over “cowboys” die de boel belazeren. Ze zegt (ook eindelijk) dat we geen enkele marge meer hebben. Ja, het gaat van kwaad naar erger.
Is een mentaliteitswijziging nog haalbaar? Of een nieuw mestactieplan dat zal verhelpen, daar heb ik de grootste twijfels over. Er zal een krachtige ommekeer moeten gebeuren. Het is hoog tijd dat de land- en tuinbouwsector dat zelf eindelijk gaan beseffen.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

Groen wil afkoppeling DVB-T verhinderen

Ingediend op november 28th, 2018 door bartcaron

BRUSSEL 28/11 12:27 (BELGA)
Oppositiepartij Groen wil verhinderen dat de VRT op 1 december de ethertelevisie (DVB-T) afkoppelt. Vlaams parlementslid Bart Caron noemt de geplande afschakeling “een schending van de opdracht van de openbare omroep”. Volgens hem zal Vlaanderen de enige regio worden waar alleen via betalende formules naar de openbare omroep kan gekeken worden. Caron heeft een spoedresolutie klaar die hij woensdag wil indienen in het Vlaams Parlement.

Op 1 december stopt de openbare omroep met het aanbieden van programma’s via de digitale ether, het zogenaamde DVB-T. Volgens de VRT is het mediagebruik geëvolueerd en “willen mensen niet alleen lineair kijken maar ook waar en wanneer ze willen”. “Ons online aanbod VRT NU beantwoordt aan deze behoefte, DVB-T niet”, k lonk het. Volgens de VRT keek er nog nauwelijks 1 procent (minder dan 45.000 personen) via DVB-T. Andere schattingen liggen hoger en spreken van 80.000 tot 100.000 kijkers.

Maar volgens oppositiepartij Groen betekent de afschakeling “een schending van de openbare omroepopdracht”. Zo staat in de beheersovereenkomst bijvoorbeeld dat het informatie- en duidingsaanbod “toegankelijk en gratis beschikbaar” moet zijn voor de eindgebruikers. Door de afschakeling van DVB-T is dat volgens Groen niet meer het geval. “Kijkers zullen steeds een betalend abonnement nodig hebben om naar de VRT te kijken, ofwel internet, ofwel een abonnement bij een kabelbedrijf, ofwel satelliet-TV ofwel betalende DVB-T van Antenne-TV”, aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Volgens Caron wordt Vlaanderen met de afkoppeling ook de enige regio in Europa waar mensen niet langer gratis naar de openbare omroep kunnen kijken. Ook in Zwitserland wordt DVB-T wel afgeschakeld, maar daar is er nog een gratis alternatief via satelliettelevisie.

Daarom vraagt Caron aan de regering om een addendum bij de beheersovereenkomst op te nemen waarbij het uitzenden via DVB-T verzekerd blijft. En in afwachting van de ondertekening van dat addendum wordt aan de VRT gevraagd DVB-T niet af te koppelen.

Ingediend onder geen categorie 8 reacties

Stop de kaalslag langs de wegen

Ingediend op november 1st, 2018 door bartcaron

Elk jaar worden zowat 210 hectare bomen gekapt langs snelwegen en waterwegen. Dat komt neer op meer dan 400 voetbalvelden. Hakhoutbeheer heet dat. Het zijn indrukwekkende cijfers. Het gebeurt ondoordacht en grotendeels onnodig. In Vlaanderen gaat het al lang niet meer om ‘snoeien om te bloeien’. Het is vaak een kaalslag, meterslang zonder rekening te houden met de ecologische waarde van die bermen. Het moet en kan anders. Er moeten beheersplannen komen op basis van deze principes: 1) monitoring van de bermen om het vernietigen van waardevolle zones te vermijden, 2) geen kappingen in broedseizoen (maart tot augustus), 3) een gefaseerd hakhoutbeheer om lange kaalvlaktes te vermijden, bijv. In parallelle stroken werken, 4) selectief kapbeheer om zo hoogstammige bomen die geen veiligheidsgevaar vormen te sparen, 4) absolute transparantie over de bestemming van het hakhout.

De Vlamingen vragen massaal om meer open ruimte, meer natuur en meer bos. De Vlaamse overheid kapt echter meer bomen dan er worden beplant. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert jaarlijks 110 hectare bomen, Waterwegen en Zeekanaal NV zaagt 70 hectare bomen af, De Scheepvaart NV hakt 25 hectare bomen om. Samen is dat een de kluiten gewassen bos dat tegen de vlakte gaat.
Hoe nodig is dat hakhoutbeheer? De bevoegde diensten zeggen dat snoeien en kappen noodzakelijk is voor de veiligheid, want “bomen die te groot worden, hebben een groter risico om om te vallen”. Afhankelijk van de boom- en struiksoorten wordt iedere plaats om de 9 à 15 jaar onder handen genomen.
Over die veiligheid kan je niet discussiëren, die moet verzekerd worden. Maar is dat overal wel een aanvaardbare reden? Er wordt op vele plaatsen bomen verwijderd die niet op de (snel)weg of in de waterweg kunnen vallen. Waar de snelweg op een hoge berm ligt, kunnen de bomen niet op de weg vallen toch? Bomen vallen niet omhoog… En toch worden vele stroken bomen drastisch en volledig weggehaald. Trouwens, hoeveel berichten las u de voorbije jaren over dergelijke ongevallen? (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Stop de kaalslag langs de wegen

‘In plaats van koeien op te voeren in een toneeltje, neemt industrie beter maatregelen om hun leven echt te verbeteren’

Ingediend op oktober 28th, 2018 door bartcaron

‘Het is absurd om studenten ertoe aan te zetten opnieuw meer melk te drinken, zeker als je ziet hoe melkkoeien hun dagen doorbrengen’, schrijft Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. ‘Het is tijd dat het VLAM het geweer van schouder wisselt.’

Voor een paar melkkoeien in het Kempense Balen was het vandaag een verwendag. Studenten van enkele hogescholen konden de koeien online ‘bedanken’ met een massage of pedicure. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wil op die manier studenten opnieuw meer melk laten drinken, maar de manier waarop absurd. Zeker als je ziet hoe de melkkoeien de andere dagen van het jaar doorbrengen. Groen wil evolueren naar een 100% duurzame veehouderij.

Melk is goed voor elk. Piet Zuivel zong het in 1962 en was daarmee meteen één van de muzikale hoogtepunten van een lange geschiedenis campagnes om melk- en zuivelproducten te promoten. U herinnert u misschien nog de ‘Melk, de witte motor’-campagne begin jaren tachtig, of de avonturen van de buitenaardse wezens Mik en Mak eind jaren tachtig, die dankzij de melk van Mon hun krachten herwonnen na een crash met hun ruimteschip. Belgisch absurdisme ten top, ten bevordering van de melkconsumptie.

Daar breit het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, nu een vervolg aan. Met haar ‘Dankoe’-festival wil het VLAM de boerderij tot bij de jonge mens brengen. In drie hogescholen kunnen studenten met de hashtag #dankoe de koeien bedanken voor hun dagelijks glaasje melk. Via een rechtstreekse videoverbinding zien de studenten hoe ze de koeien een portie eten op een gouden dienblad, een massage, een streepje muziek, of zelfs een pedicure schenken. Zo wil het VLAM de studenten blijkbaar kennis laten maken met het ‘sprookjesachtige’ leven van de koeien.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor ‘In plaats van koeien op te voeren in een toneeltje, neemt industrie beter maatregelen om hun leven echt te verbeteren’

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.