bartcaron.be

We blijven zand naar de zee dragen

Ingediend op januari 14th, 2018 door bartcaron

Ondanks het feit dat er bij elke storm of stormpje steeds weer stukken strand wegspoelen, blijft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hardnekkig vasthouden aan het principe van zandsuppletie om onze kust te beschermen tegen echt zware stormen. Zo blijven we zand naar de zee dragen, zand dat tientallen miljoenen euro per jaar kost.

Na de doortocht van storm Dieter, begin vorig jaar, liepen onze stranden voor 20 miljoen euro schade op. Recenter zwaar weer, de hevige sneeuwval van midden december of de bescheiden storm van vorige week, zorgden voor kliffen op het strand. Hoge muren van zand omdat grote volumes zand werden weggespoeld. De stranden worden nu tijdelijk weer genivelleerd, maar op termijn zal er opnieuw zand moeten opgespoten worden.
En als het aan minister Weyts ligt, dan zullen we dat nog zeker de komende dertig jaar blijven doen, zo staat het in een antwoord op een schriftelijke vraag. Het jaar na jaar opspuiten van onze stranden geniet de voorkeur op structurele en duurzame ingrepen zoals bijvoorbeeld het duin-voor-dijkprincipe dat bepleit wordt door specialisten en in het buitenland goede resultaten oplevert. De minister haalt hiervoor de kostprijs aan als reden, maar de belangrijkste reden lijkt toch wel het mogelijke verlies aan exploiteerbaar strand te zijn.

Bij duin-voor-dijk wordt de natuurlijke duinvorming voor de zeedijk alle kansen gegeven. Het strand wordt dus niet langer biljartvlak gelegd en geborsteld. Zo komt het zand vaster te liggen en is het veel beter bestand tegen de golfslag, maar ook tegen wegwaaien. En alleen al het opvegen van dat stuifzand kost jaarlijks zowat 2,5 miljoen euro, berekende ik. Of dit bedrag meegerekend is in de kosten-batenanalyse is me niet duidelijk, net zomin als het feit dat zand langzaamaan een schaars goed wordt. Willen we vermijden dat we in de verre toekomst slibstranden in de plaats van zandstranden hebben, dan kunnen we maar beter zuinig omgaan met onze zandvoorraden.

Ik begrijp de koudwatervrees vanuit de toeristische sector voor de verduining van onze stranden, maar stel tegelijk vast dat de recreatieve troeven aan onze kust een pak ruimer zijn dan ‘strandexploitatie’. “Moeten we omwille van strandbars en ligzetelverhuur jaarlijks tientallen miljoenen uitgeven aan niet-duurzame ingrepen? Zonnekloppen kan net zo goed op een strandlaken, terwijl je toekijkt hoe de kroost een zandkasteel bouwt.

(uitgebreider versie op http://www.knack.be/nieuws/belgie/we-blijven-maar-zand-naar-de-zee-dragen-hoelang-nog/article-opinion-951837.html)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor We blijven zand naar de zee dragen

VRT mag geen geld aannemen van Google

Ingediend op januari 11th, 2018 door bartcaron

BRUSSEL 11/01 13:12 (BELGA)
Groen stelt zich grote vragen bij het feit dat de VRT al drie keer geld heeft aangenomen van internetgigant Google. “Dat bedrijf snoept advertentie-inkomsten af van de mediahuizen en lijkt dat te willen compenseren met wat aalmoezen en smartengeld hier en daar”, zegt Vlaams parlementslid Bart Caron. Volgens Mediaminister Sven Gatz is de financiering in lijn met de beheersovereenkomst.

Google gaf vorige maand opnieuw 40.000 euro aan de VRT in het kader van het ‘Google Digital News Initiative’. De VRT gebruikte de financiering in het verleden onder meer om het bereik van artikels te voorspellen. De omroep tracht te achterhalen welke verhalen het best werken op welk platform en op welk tijdstip.

“Dat de mediahuizen gretig aalmoezen aannemen van de monopolist die een deel van hun reclame-inkomsten wegzuigt, is op zijn minst cynisch te noemen”, vindt Bart Caron. “Privébedrijven moeten zelf uitmaken hoe zij hun financiering regelen, maar dat een overheidsbedrijf als de VRT geld aanneemt van een privégigant als Google, doet bij mij vragen rijzen.”

Caron vraagt zich zelfs af of de omroep de bedragen wel mag aannemen. “De openbare omroep moet onpartijdig en onafhankelijk kunnen functioneren. Wanneer ze geld toegestoken krijgt van iemand anders dan de overheid, bestaat de kans dat er iets in ruil verwacht wordt.”

Volgens Gatz mag de VRT voor het realiseren van zijn innovatiedoelen steun aannemen van derden. Google verwacht bovendien geen commerciële tegenprestatie. Dat stelt Caron gerust, maar de twijfel blijft, ook bij CD&V. “Ik omarm dat de grote spelers ons willen steunen en centen toesteken, maar we moeten opletten dat we er niet helemaal afhankelijk van worden”, besluit Karin Brouwers (CD&V).

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor VRT mag geen geld aannemen van Google

Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

Ingediend op december 26th, 2017 door bartcaron

Mijn gewaardeerde (ex-)collega Guy Redig schreef een boze brief, een open brief aan iedereen die het jeugdbeleid en het jeugdwerk graag ziet. Hij heeft meer dan gelijk. Daarom wil ik zijn noodkreet graag uitdragen en verspreiden bij iedereen die deze gang van zaken met lede ogen aanschouwt. Dat is bij mij het geval.

Vanaf 1 januari 2017 houdt de Afdeling Jeugd binnen de Vlaamse overheid op te bestaan. ’t Zal de samenleving worst wezen hoe de ambtenarij zich organiseert – zeker in dit geval. Toch betekent deze verdamping meer dan de zoveelste hervorming van ministeriële diensten. De Afdeling Jeugd overkoepelde de Vlaamse beleidsaandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerk, in verschillende vormen, sinds 1945.
Het geheel was dus veel meer dan de som der delen. Deze wetmatigheid verdwijnt, de aandacht wordt herleid tot enkele diaspora. De samenhangende slagkracht is weg. Daarover gaat deze open brief, met spijt en ook wel kwaadheid.

Blijkbaar ontsnapt de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media aan de bevoegdheid van minister Sven Gatz en zeker al van het Vlaams parlement. Dat behoort exclusief tot de bevoegdheid van secretaris-generaal. Er is daarom evenmin advies gevraagd aan de Vlaamse Jeugdraad en de SARC. Het is daarnaast meer dan merkwaardig te noemen dat het jeugdwerk daar ‘oorverdovend stil‘ over blijft. Is de eigen navel veel te belangrijk, zoals Guy Redig schrijft?

Het is een terechte boze brief. Niet alleen over deze verdwijntruc, maar ook over de interne staatshervorming waardoor plots 21 miljoen euro uit de kleine pot van het Jeugdwerk verdween (‘waarvoor ooit heroïsch strijd geleverd en bijna de helft van alle Vlaamse jeugdwerksubsidies‘). Het geld wed verplaatst van de enveloppe van de minister van Jeugd naar die van de minister van binnenlands bestuur. De middelen voor het lokaal jeugdwerkbeleid werden dan toegevoegd aan het Gemeentefonds, zonder enige vorm van oormerking.

Ik wil de noodkreet van Guy Redig met heel mijn hart en verstand onderschrijven.

Lees het hele stuk hier: Kroniek van een deconfiture

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Ingediend op december 23rd, 2017 door bartcaron

De VRT vroeg om Ketnet te mogen opsplitsen in Ketnet en Ketnet Junior, voor de allerkleinsten. Maar de Vlaamse regering gunt het hen niet. Die beslissing mag dan niet verrassend zijn, ik had er toch op gehoopt. Maar nee, het enthousiasme bij de rechtse meerderheid was, zacht uitgesproken, de voorbije maanden niet echt groot. Nochtans betekende het geen meerkost, en zou de dotatie aan de VRT niet moeten stijgen. Er zitten genoeg programma’s in portefeuille.
Waarom wordt het de VRT niet gegund? Omdat deze rechtse regering de belangen dient van de commerciële televisiezenders. Niet de belangen van de kinderen.
Kijk maar. Dat is exact wat de commerciële televisiezenders ook doen: ze splitsen hun zenders op omdat heel jonge kinderen andere interesses hebben dan wat oudere kids. Medialaan heeft Kadet (8 tot 12 jaar) en vtmKzoom (4 tot 9 jaar). Viacom heeft Nickelodeon (6 tot 12 jaar) en Nick Jr (4 tot 9 jaar) en MTV. Er is ook nog Disney Jr (2 tot 7) en Disney Channel.
De uitleg van minister van Media Sven Gatz (Open VLD) was flauw: “Wel is het de bedoeling dat VRT de shift maakt naar ‘niet-lineaire’ televisie. ‘Een bijkomend televisiekanaal is geen duurzame keuze voor de toekomst.” Het mag dus op internet, niet op televisie. Beetje flauw, want lineaire televisie en internet vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Ingediend op december 22nd, 2017 door bartcaron

De tekenacademie. De muziekschool. Ballet. Toneel. Wie van ons heeft er géén tijd doorgebracht? Voor velen is het het begin van levenslange cultuurbeleving en plezier. Voor sommige andere ontkiemen er professionele ambities. Dat ons deeltijds kunstonderwijs een bewezen meerwaarde heeft, hoeven we niet uit te leggen. Al lijkt bevoegd minister Hilde Crevits niet van plan om de onschatbare waarde van ons DKO ook te verzilveren in een goed decreet. We stevenen opnieuw af op een decreet dat nauwelijks zuurstof laat voor creativiteit. Nochtans een basisvoorwaarde voor goed deeltijds kunstonderwijs.

De Vlaamse regering broedt al enkele jaren op een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Er is nood aan een gedragen lange termijnvisie. Kinderen willen al op 6 jaar kunnen starten. Academies vragen meer vrijheid om te programmeren waar hun publiek naar vraagt: een initiatie in de verschillende kunstendisciplines voor de jongsten, ruimte voor nieuwe opleidingen zoals regisseur, choreograaf of DJ, meer samenwerking met het leerplichtonderwijs en de lerarenopleiding. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Ingediend op december 21st, 2017 door bartcaron

Ben Weyts is niet van plan om de varkenssector tot de orde te roepen wat biggencastratie betreft. Dat bleek vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vroeg de Minister van Dierenwelzijn welke initiatieven hij zou nemen om de varkenssector aan haar belofte om tegen eind dit jaar te stoppen met biggencastratie, te herinneren. Vijf jaar geleden beloofde de sector dat ze tegen eind dit jaar een einde zou maken aan de chirurgische castratie van biggen. Vorige week kwam de sector terug op die belofte. Nochtans zijn er geen argumenten om biggencastratie anno 2017 – bijna 2018 – nog te verantwoorden. Bart Caron: “Biggen van enkele dagen oud worden vaak onverdoofd gecastreerd. Een uiterst gruwelijke, pijnlijke ingreep die nergens voor nodig is. Er zijn immers andere manieren om de befaamde berengeur tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld vaccinatie of aangepast veevoeder.”

Minister Weyts had hier vanmiddag helaas geen oren naar. Bart Caron: “Het is zeer duidelijk dat Weyts minister van Dierenwelzijn is als hem dat uit komt. Van zodra het over landbouwdieren gaat – en er dus economische belangen mee gemoeid zijn – is zijn vurigheid plots ver te zoeken. Weyts sloot zich vandasag de facto aan bij de varkenssector, en wijdde het afvoeren van het engagement aan het grote aandeel van export van varkenvlees. Beslissingen nemen op basis van economische argumenten is een minister van Dierenwelzijn onwaardig. Weyts zal wel een Europese werkgroep trekken om tot een gezamenlijke aanpak te komen in Europa en heeft bijkomend onderzoek gefinancierd inzake berengeur. Maar dit is te weinig. Vooral omdat hij in zijn beleidsnota en beleidsbrieven plechtig beloofde om de chirurgische castratie tegen 31 december 2017 te verbieden. Belofte maakt schuld.”

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

Ingediend op december 13th, 2017 door bartcaron

Klik op het artikel om het ware grootte te lezen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

Een einde aan onlogische jachtplannen?

Ingediend op december 11th, 2017 door bartcaron


Ik heb een nieuw decreet ingediend dat het makkelijker moet maken om je tuin of andere grond te laten schrappen als jachtgebied.
Dit jaar hebben slechts 200 West-Vlamingen dat gedaan en dat is veel te weinig volgens Groen. Het is vreemd, maar ongeveer 1500 woningen, rond de 60 bedrijven, het nieuwe ziekenhuis en verschillende natuurgebieden in Kortrijk staan allemaal aangeduid als jachtgebied. In de rest van West-Vlaanderen is dat niet anders. Als eigenaar moet je zelf initiatief nemen om dat te veranderen en dat zorgt er nu net voor dat weinig mensen het doen.
Groen wil nu een decreet indienen in het parlement dat ervoor moet zorgen dat er om de vijf jaar nieuwe jachtplannen opgemaakt worden. Verder zouden jachtverenigingen en jachtrechtenhouders zelf toestemming moeten vragen aan de eigenaars om er te mogen jagen.
Actie samen met Kortrijks gemeenteraadslid Matti Vandemaele, provincieraadslid Maarten Tavernier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een einde aan onlogische jachtplannen?

Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Ingediend op december 5th, 2017 door bartcaron

65 bioboeren schreven een brief aan Minister Schauvliege. “Het is opvallend dat de Vlaamse overheid afhaakt waar het gaat over visievorming voor de toekomst van de landbouw.” http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/minister-schauvliege-wij-vragen-een-landbouwbeleid-dat-bio-naar-waarde-schat/article-opinion-931621.html

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Geen doofpotmentaliteit over grensoverschrijdend gedrag

Ingediend op november 24th, 2017 door bartcaron

Ik vrees dat de zaak van televisiemaker Bart De Pauw slechts het topje van de ijsberg. Dat zei ik gisteren in de commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams parlement. Ik wil dat er over het probleem gepraat wordt, in plaats van in de doofpot te stoppen k ben tamelijk goed thuis in de sector en wat ik daar hoor, stel mij niet meteen gerust.

Overal waar machtsstructuren aanwezig zijn is er kans op machtsmisbruik. Er van uitgaan dat Bart De Pauw een geïsoleerd geval is, zou dus enorm naïef zijn. Ik ken de cultuursector goed genoeg om dat ook te weten. De zaak-Weinstein heeft in Amerika voor een hele reeks onthullingen gezorgd. In Vlaanderen lijkt het drie weken na datum alsof de doofpot weer dicht gaat. Dat is erg spijtig want als er één positieve kant is aan de zaak-De Pauw dan is het wel dat er eindelijk gesproken werd over iets dat veel te lang bedekt is gebleven.

Ik noem geen namen, omdat ik zelf geen betrokken partij ben. Ik wil niet in de plaats treden van de slachtoffers, en ben ook geen rechter. Maar ik wil wel iedereen die betrokken partij is – aan de ene of aan de andere kant, in de cultuursector of in een andere sector – aanmoedigen om de stap te zetten om erover te praten. We kunnen dit probleem enkel aanpakken wanneer we het onder ogen willen zien en er open over kunnen communiceren. Dat betekent dat er op Vlaams niveau onder meer een laagdrempelig en vertrouwenwekkend meldpunt moet zijn, dat er wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren naar de aard en omvang, dat organisaties zelf een integriteitscode en een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.