bartcaron.be

Koning Bourgeois, redder van VTM?

Ingediend op maart 11th, 2006 door bartcaron

hamburgers.jpgMediaminister Bourgeois wil op zijn eentje de vijfminutenregel afschaffen. Die regel, onderdeel van de mediadecreten, bepaalt dat er op televisie vijf minuten voor en na kinderprogramma’s geen reclame mag worden getoond. Een soort spertijd dus.

Ik ben boos. De verklaring van Bourgeois is een ware aanfluiting van de rol van een parlement. Kan Bourgeois de mediadecreten op zijn eentje wijzigen? Moet hij de tekst niet eens meer ter stemming voorleggen in het Vlaams parlement, waar hij een meerderheid nodig heeft?

Bourgeois zegt principieel voorstander te zijn van die bescherming, maar stelt vast dat ze ‘helaas’ niet werkt. Televisiezenders omzeilen ze door tussen het reclameblok en het kinderprogramma een muziekclipje te draaien. Maar waarom hebben we dan met veel poeha de een nieuwe en sterke regulator – zeg maar de politie van de media – opgericht? Om aan krachtige handhaving te doen toch?

Sorry, maar Bourgeois is inconsequent. Op 3 december 2004 verklaarde hij in het Nieuwsblad niet in te gaan op de vraag van de zenders om de vijfminutenregel af te schaffen. "We leven al in zo’n wereld van consumentisme waarin iedereen wordt gestimuleerd om te consumeren."  Een jaar daarvoor diende hij in de Kamer een wetsvoorstel in tegen commerciële communciatie gericht naar kinderen en in dit kader stelde hij dat "de regeling voor TV-reclame strikt dient te worden nageleefd (…)". En op 14 januari 2005 staat in de ‘Parlementaire nieuwsflits’ van N-VA: “Het niet in de bedoeling ligt van de minister om deze (de regelgeving op de reclame voor kinderprogramma’s, nvdr.) te versoepelen.
En waar blijft de gezinspartij bij uitstek? Zij zijn voor de afschaffing, ten koste van de kinderen. Laat de gezinspartij dat maar eens rijmen met het standpunt van de gezinsbond…

E

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Koning Bourgeois, redder van VTM?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie