bartcaron.be

De platte band van de sociale partners

Ingediend op december 5th, 2005 door bartcaron

FietsJeRijk.jpgDe fietswegen van de macht vertonen merkwaardige kronkels. In de laatste Nieuwsbrief van het VBO (het Verbond van Belgische Ondernemingen) voor decision makers (sic) die ook ik (sic) krijg werd mijn aandacht getrokken door het titeltje ‘Geen verplichte fietsvergoeding’. Wat is me dat?
De tekst begint met de zin “Het opleggen aan werkgevers van een verplichte fiets- en voetgangersvergoeding voor woon-werkverkeer in een wetsvoorstel van (…) wordt in advies nr. 1529 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 9 november 2005 unaniem verworpen”. Ja, amai, dan nog ‘unaniem’. Hebben de sociale partners elkaar gevonden in het bevorderen van het gemotoriseerd verkeer? Zijn de vakbonden het met de patroons eens dat zo’n maatregel de bedrijven teveel kost? Nee hoor, niks daarvan. De werkelijkheid is tegelijk veel simpeler maar ook veel pijnlijker.

Maar eerst nog een fragment uit het bericht dat in de eerste paragrafen nog op eufemistische toon gedicht is: “De sociale partners hebben in het verleden voldoende blijk gegeven van hun bezorgdheid om een duurzaam woon-werkverkeer te ontwikkelen, wat eens te meer blijkt uit (…). Daarom blijft de opportuniteit over het al dan niet invoeren van een fietsvergoeding een beslissing die door de sociale partners moet worden genomen, rekening houdend met de specifieke situatie op bedrijfs- en sectorvlak.” Had ik nu, achterlijke volksvertegenwoordiger, onoplettend gedacht dat parlementen wetten mogen maken? Niks daarvan, de sociale partners staan in deze boven de wettenmakende parlementen. Het is misschien verdienstelijk dat de politiek een fietsvergoeding wil waarop elke werknemer recht moet hebben, en dat wil afdwingen via een wet, maar ze kan zo’n domme gedachten toch beter opbergen. De sociale partners kunnen dat veel beter …. Ik citeer de commentaar: “Het VBO is tevreden (…). Vooral het feit dat het VBO samen met de vakbonden unaniem stelt dat dergelijke initiatieven in handen van de sociale partners moet blijven, verdient het volle respect van de overheid.” Wie zei de voorbije maanden al niet dat het sociaal overlegmodel onder druk staat? Tja, als de sociale partners dergelijke ministeriële trekjes beginnen te vertonen, dan lost mijn soupape.

En, verschillend per sector? Bedoelen de heren dan dat het misschien wel kan voor de metaalsector en niet voor de banksector? Of willen ze dat de kilometervergoeding bij het personeel van de overheid lager moet zijn dan bij de houtsector, omdat je daar meer risico’s loopt op een lekke band, met al die houtkrullen en splinters?
De sociale partners stellen dan wel dat de overheid moet zorgen voor de nodige randvoorwaarden, zoals veilige infrastructuur, om het gebruik van de fiets aan te moedigen. Tot slot lezen we in de mededeling dat de fietsvergoeding dient voor een duurzaam woon-werkverkeer en niet om de koopkracht van de werknemers te verhogen. Akkoord, zeker wel. Ach ja, natuurlijk, de tussenkomst van vele bedrijven in bedrijfswagens van hun kaderpersoneel die ook priv

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “De platte band van de sociale partners

  1. Frank Bombeke schreef:

    Beste<br><br><br><br>Groot gelijk! Dit schreef ik vorig jaar op mijn blog<br><br><br><br>“Vers l’Avenir pakte er mee uit op 14 oktober. ‘De Belg verplaatst zich meer en meer met de wagen. Volgens cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) reden er begin augustus zes miljoen wagens, bussen, vrachtwagen, moto’s en tractoren op de Belgische wegen. Een op de twee wagens die ‘s ochtends vastzitten in de files richting Brussel zijn bedrijfswagens. Van de honderd nieuwe voertuigen die in ons land verkocht worden, zijn 45 bedrijfswagens en 20 leasing-wagens voor lange termijn (Belga, 14.10.2004)’.<br><br><br><br>Eén op twee wagens die ‘s ochtends vastzitten in de files richting Brussel zijn bedrijfswagens. Op die manier organiseert het bedrijfsleven eigenlijk zelf de files waar ze zoveel last en verlies van hebben!<br><br><br><br>http://spiritvoorgent.blogspot.com/2004/10/ook-een-bedrijfswagen-voor-mijnheer.html

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie