bartcaron.be

Een cultuurprogramma 2007 - 2012 voor Brugge

Ingediend op oktober 16th, 2005 door bartcaron

Samen met de kern van Spirit Brugge stelden we een uitgebreide nota op. Wij willen constructief werken aan een cultuurstad met toekomst. Het Brugse spiritbestuur zat in de voorbije maanden een aantal keren samen met bevoorrechte getuigen van het Brugse cultuurbeleid en cultuurmakers die in Brugge wonen, al dan niet lid van spirit. Voor spirit Brugge is het de volgende jaren immers kwestie van de in de voorbije jaren geboden kansen en opportuniteiten op een weloverwogen wijze uit te spelen en de huidige positie van Brugge als cultuurstad te consolideren, ja, zelfs te versterken. Samen sterker!
Spirit Brugge stelde hiervoor een negenproef samen. Die lees je hieronder.

Een voorzet voor een duurzaam en geïntegreerd Brugs cultuurbeleid: samen sterker
Brugge, 14 oktober 2005

Spirit hecht bijzonder belang aan de plaats van cultuur in de samenleving. Spirit zet zich daarom niet alleen in om een cultuurbeleid te ontwikkelen voor Vlaanderen maar wenst dat ook lokaal te doen voor Brugge. Het is dan ook geen toeval dat spirit de Vlaamse minister voor cultuur levert. Het is tevens geen toeval dat nogal wat ‘culturo’s’ lid zijn van spirit. Ook in de West-Vlaamse hoofdstad.

Het Brugse spiritbestuur zat in de voorbije maanden een aantal keren samen met bevoorrechte getuigen van het Brugse cultuurbeleid en cultuurmakers die in Brugge wonen, al dan niet lid van spirit. Uit deze uitermate boeiende groepsgesprekken groeiden onderstaande beleidspistes. Sommige van deze pistes zijn nieuw voor de Brugse context, andere kregen al een eerste aanzet in de praktijk maar wachten op verdere structurele opvolging.
Spirit is geen dogmatische partij. Spirit wil op basis van onderstaande voorstellen in de toekomst verder reflecteren over het cultuurbeleid in de derde grootste stad van Vlaanderen. Het wil haar tekst aanvullen waar nodig en verbeteren indien zinvol. Onze tekst mag gerust worden gebezigd voor het cultuurbeleidsplan van de stad Brugge.

Brugge hoeft de Calimero van de Vlaamse cultuurpolitiek niet te zijn

Brugge is van een kleinere schaal dan Gent en Antwerpen, maar is toch duidelijk groter dan andere Vlaamse steden en gemeenten. Dat heeft zijn nadelen, maar zeker ook zijn voordelen. Men kan in Brugge relatief makkelijk inspelen op de dynamiek van kleinere, eerder lokale actoren en toch een aantal spelers een (inter)nationale rol laten spelen. En zo’n (inter)nationale profilering komt ongetwijfeld het Brugse publiek ten goede via een kwalitatief hoogstaander en internationaler programmatie dan in andere centrumsteden. Anderzijds is het potentiële publieksbereik voldoende groot om in de toekomst ook sterker in creatie te gaan investeren en zelfs specifiek voor de stad en de regio bedoelde creaties te realiseren (kijk naar het succes van producties als Zwijg Kleine en De Kavijaks bij de Werf).

Brugge hoeft dus niet de Calimero van de Vlaamse cultuurpolitiek te zijn. Integendeel, sinds het aantreden van spirit-ministers op cultuur (achtereenvolgens Anciaux, Van Grembergen, Anciaux) kende Brugge een duidelijke groei van haar culturele middelen. De stad kreeg geld om een cultuurbeleidscoördinator aan te stellen. De Vlaamse subsidies voor belangrijke spelers als de Cactus, het Cultuurcentrum en het kunstencentrum de Werf-het Net kenden een stevige groei. Er kwamen door middel van het erfgoedconvenant middelen voor het voeren van een integraal en duurzaam cultureel erfgoedbeleid. Hierdoor kon de stad twee erfgoedcoördinatoren aantrekken en boeiende erfgoedprojecten opzetten. Er was veel meer geld voor het voeren van een jeugd(werk)beleid. Vlaanderen kende riante werkingssubsidies voor het Concertgebouw toe, hoe hard de klaagzang daarover ook blijft klinken. En er waren Vlaamse investeringen in het Concertgebouw zelf, in de verbouwing van het Entrepot, voor de restauratie van de Stadsschouwburg en voor de werklabs op de Groenplaats. Onlangs werd ook Wijk-Up erkend als sociaal-artistiek project. En kijk er de samenstelling van allerlei adviesorganen en beoordelingscommissies maar eens op na. Ook op dat vlak is Brugge in Brussel sterk vertegenwoordigd.

Voor spirit Brugge is het de volgende jaren kwestie van de geboden kansen en opportuniteiten op een weloverwogen wijze uit te spelen en de huidige positie van Brugge als cultuurstad te consolideren, ja, zelfs te versterken. Samen sterker!

Een negenproef met spirit

Samen met de bevoorrechte culturele actoren maakte spirit Brugge een toekomstplan op voor een cultuurstad met toekomst. We vatten dat plan samen in 9 concrete actiepunten.

1. Het gemeentebestuur stimuleert samenwerking, faciliteert programmatie en creatie en wakkert de publieksparticipatie aan.

Als het aan spirit ligt focust Brugge in haar cultuurbeleid op het stimuleren van samenwerking, het faciliteren van programmatie en creatie

Ingediend onder bart schrijft 1 reactie

Een reactie op “Een cultuurprogramma 2007 - 2012 voor Brugge

  1. Willy Vynck schreef:

    Voor de uitbouw van dit centrum voor actuele beeldende kunst moet een beroep gedaan worden op de bestaande actoren (Brugse Musea, CC, Kunsthalle Lophem, …). Een samenwerking?  met (professionele) beeldende kunstenaars die vertrouwd zijn met de stad Brugge lijkt ons evident. Ook hierin kan de stedelijke cultuurcoach een belangrijke rol spelen.<br><br> We willen in dit kader ook uitdrukkelijk pleiten voor een hechte samenwerking met de Kunsthalle Lophem, het enige door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisaties voor beeldende kunst in de regio. De expertise, internationale reputatie en eigenzinnige invalshoek biedt vele mogelijkheden, zoals ook bleek in de tentoonstellingen van Corpus.<br><br><br><br> + Daarnaast lijkt het ook dringend noodzakelijk alle mogelijke kunstenaars, tentoonstellingsmakers en tentoonstellingsruimtes, … in Brugge ten behoeve van jonge of ingeweken kunstenaars in kaart te brengen. Op deze wijze kunnen wellicht vlotter initiatieven vanuit de basis groeien…<br><br><br><br>Las ik.<br><br><br><br>Maar Mijnheer,<br><br><br><br><br><br><br><br>Professionele beeldende kunstenaars zijn sinds lang de stad ontvlucht. <br><br><br><br>Mogelijke tentoonstellingsruimtes, tentoonstellingsmakers, mogelijke kunstenaars…<br><br>Waar haal je het?<br><br><br><br>Tentoonstellingsruimtes zijn er niet. En tentoonstellingsmakers en mogelijke kunstenaars worden hier in Brugge van de trappen gegooid!<br><br><br><br><br><br>Willy Vynck

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie