bartcaron.be

Fasering administratieve vereenvoudiging

Ingediend op augustus 3rd, 2005 door bartcaron

De voorbije maand(en) waren er verschillende overlegmomenten over planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport. Deze waren gebaseerd op de gelijknamige nota die opgemaakt was door de meerderheid van de leden van de parlementaire commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in nauw overleg met het kabinet van minister Bert Anciaux. Deze tekst werd al besproken met de betrokken administraties, steunpunten en belangenverdedigers van de specifieke sectoren. We mochten veel reacties ontvangen, afkomstig van de meeste betrokken organisaties.
We blijven gaan voor een gedeelde verantwoordelijkheid, m

Ingediend onder in het parlement 1 reactie

Een reactie op “Fasering administratieve vereenvoudiging

  1. Kathleen Dubois schreef:

    Beste heer Caron, <br><br><br><br>Als bibliothecaris van een kleine gemeente heb ik eindelijk de tijd gevonden om uw nota eens goed door te nemen. Ik heb evenwel toch enkele vragen die ik specifiek aan u wens te stellen en niet via de gebruikelijke hiërarchie want dat werkt niet, heb ik al gemerkt. Ik hoop dan ook langs deze weg wel enige verduidelijking te krijgen. <br><br>U zegt dat u de planlastvermindering in twee fases ziet: een vormelijke en een inhoudelijke. Hoe kan het ene van het andere losgekoppeld worden? In de eerste fase zitten wel degelijk inhoudelijke facetten en naar mijn inzien kan dat ook niet anders. <br><br><br><br>1. Wat bedoelt u met (en ik citeer): “één cultuurbeleidsplan met DESGEVALLEND een apart luik, bibliotheek en cultuurcentrum enz….”. Wat betekent volgens u het woordje desgevallend? Wil dat zeggen: de gemeente (of beter zoals het er nu voor staat: de cultuurbeleidscoördinator) kan kiezen of ze al dan niet een bibliotheekbeleidsplan zal opmaken? Of betekent het: indien er een bibliotheek in de gemeente aanwezig is dan zal de bibliotheek een beleidsplan opmaken? En wie zal dat plan opstellen: de cultuurbeleidscoördinator, de bibliothecaris? Graag enige opheldering.<br><br><br><br>2. “Bepalingen in verband met standaarden en prestatiesystemen vervallen”. Dit is een heikel punt. Op dit moment zijn er voor de openbare bibliotheken in Vlaanderen inderdaad geen normeringen meer. En ja, de bibliothecaris kan inderdaad via zelfonderzoek en benchmarking eens zien waar zijn bibliotheek zich bevindt in het Vlaamse landschap. En wat, na al het werk dat je er hebt ingestoken (help wanneer moet ik dat weer doen?), als je merkt dat je onder het gemiddelde niveau zit?  In een gemiddelde Vlaamse gemeente gebeurt er dan niets of nog minder dan niets. De bibliotheek is het laatste van vele lokale politici hun zorgen maar ja, je kan het ook wel eens treffen natuurlijk. Een kwestie van geluk dus. Op dit moment zijn er in Vlaams Brabant nog een heel aantal openbare bibliotheken die niet geautomatiseerd zijn, die dus zelfs niet beschikken over de meest elementaire basismiddelen. Blijkbaar ligt enkel de bibliothecaris hiervan wakker.<br><br>Als er volgens u geen normeringen en controle daarop nodig zijn wat doet u dan met de zin uit het decreet “elke burger heeft recht op gelijke toegang tot informatie, etc…” Op die manier is niet elke burger gelijk in Vlaanderen.<br><br><br><br>3. De tweede fase dan: de diplomavereisten voor het personeel. Diversiteit is een goede zaak in de bibliotheek, geen woord daarover. Maar is het volledig vrijstellen van een bibliotheekfunctie voor eender wie met een hogeschooldiploma wel zinvol? De opleidingen voor bibliothecaris en assistent hebben wel degelijk hun nut. Is het wel goed om een kleine bibliotheek met pakweg amper 2 VTE, te laten leiden door iemand die niet het minste inzicht heeft op bibliotheekwerk? Zou het niet logischer zijn om voor kleine bibliotheken op zijn minst voor de functie van bibliothecaris wel een bibliotheekschooldiploma te vragen, zodat toch 1 van de 2 mensen iets over klassificatie, catalografie, aankoopbeleid inzake boeken en nieuwe media, enz… kent? En geloof me, ook in Vlaams Brabant zijn er politieke benoemingen geweest, tja, nu het vak toch door iedereen uitgeoefend kan worden… Of dit de lokale bibliotheek zo ten goede komt is maar de vraag.<br><br><br><br>Ik weet ondertussen dat u graag uw visie enkel op papier verspreid en u zelden in levende lijve aanspreekbaar bent, tenzij in het parlement maar daar zullen we wel niet worden uitgenodigd. Daarom zou ik u wel eens willen uitnodigen om naar het echte werkveld te komen kijken en eens mee te lopen met onze dagdagelijkse beslommeringen. En ik bedoel daarmee niet de grootstedelijke bibliotheken voor wie een bibliotheekbeleid wel politiek belangrijk kan zijn, maar naar de echte kleine Vlaamse bibliotheek. Ik durf erop verwedden dat u heel, heel erg gaat schrikken!<br><br><br><br>Kathleen Dubois<br><br>Bibliothecaris

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie