bartcaron.be

De voorafbeelding van de Vlaamsche staat en Antwerpse tsjevenstreken

Ingediend op juni 26th, 2013 door bartcaron

De stad Antwerpen snoeit driftig in subsidies. Kunstenaars, allochtonen en zwakke mensen worden duidelijk geviseerd. Hip hip hoera voor de N-VA? Ook Vlaamse grote instellingen worden geviseerd (Muhka, Philharmonie, Vlaamse Opera, deSingel), naast tal van andere gezelschappen zoals Toneelhuis, hetPaleis en vele andere tot en met Rataplan. Velen verliezen belangrijke sommen geld, tot een half miljoen euro voor het Toneelhuis.Op basis van welke criteria, daar kan of wil niemand op antwoorden. Het is geen willekeur, maar zeer bewust gebeurd vanuit een welbepaalde visie op mens en maatschappij. Disciplinering, laten voelen wie de baas is, en bewust kwetsen zonder de werking helemaal onmogelijk te maken. Ttreiterig beleid zou ik het noemen. Om dan volgend jaar het mes nog een beetje dieper te duwen en er lustig links en rechts mee te draaien? Dat is niet wat wordt bedoeld met ‘keuzes’ maken. Het is erger dan de kaasschaaf hanteren. Dat is pestgedrag. Elders word je hiervoor ontslagen.

Joke Schauvliege kwam daarnet doodgemoedereerd verklaren dat schepen van Cultuur Heylen haar gezegd heeft dat de subsidies aan de Vlaamse instellingen niet zullen verminderen. Hoezo? In De Morgen zegt Heylen dat het allemaal nog niet zo zeker is en dat hij met de betrokken organisaties gaat spreken. Maar de gemeenteraad besliste formeel die besparingen. Wat is me dat daar eigenlijk?

De CD&V: gebrek aan durf of moed, ruzie met de coalitiepartner, of buiten spel gezet door BDW?
De N-VA: we gaan die artiesten (met hun groot bakkes) eens laten voelen wie de baas is, ze hangen toch maar aan de subsidie-uier.
Dat er dan eens iemand van deze dames en heren zegt op basis van welke criteria de keuzes zijn gemaakt. Heb dan eens de moed om te zeggen wat en waarom …

Als er een nieuw Kunstendecreet moet komen waarin steden een sterkere, een rechtmatige plaats krijgen, dan zal dat toch niet op deze wijze mogen gaan. Samenwerken tussen bestuursniveaus moet gebeuren op basis van respect voor elkaar, en vanuit een evenwaardige positie. Als steden inspraak willen, en dat mogen ze vragen, dan zullen ze ook wat meer respect mogen hebben voor wat Vlaanderen doet. Ik pleit voor het afsluiten van convenants waarin steden en Vlaanderen afspreken welke financiële inspanningen beide partijen zullen leveren gedurende een volledige subsidieperiode. Ik ben een vurige verdediger van meer lokale bevoegdheden, van lokale autonomie, maar niet op zijn Antwerps….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De voorafbeelding van de Vlaamsche staat en Antwerpse tsjevenstreken

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie