bartcaron.be

We blijven tegengas geven

Ingediend op juni 13th, 2013 door bartcaron

Is ie daar nu weer met zijn GAS-boetes? Of: Hoe lang gaat hij daar nu nog over bezig blijven? Ik hoor het u al zuchten. Begrijpelijk misschien, want het momentum is voorbij. –Opvallend trouwens hoe snel momenta in de hedendaagse politiek voorbij zijn.- Ruim 200 organisaties riepen de Kamerleden op om de uitbreiding van de GAS een halt toe te roepen. De Kamerleden debatteerden er een lange namiddag over en stemden er –enkele goede zielen buiten beschouwing gelaten- simpelweg voor. Einde verhaal en over naar de orde (of de waan) van de dag.

Nee, niet voor mij. Tijdens de gemeenteraad mocht ik nog eens tegengas geven en mijn kritieken op de nieuwe wetgeving bundelen in een constructief voorstel: Het kritisch bekijken van het politiereglement en de absurditeiten eruit halen; via een brede dialoog komen tot een draagvlak rond een limitatieve lijst van asociaal gedrag dat via een GAS-boete kan bestraft worden; aandacht besteden aan preventie en een degelijke vorming van de verbaliserende ambtenaren en bovenal niet ingaan op de mogelijkheid om ook aan kinderen (sorry, 14- en 15-jarigen) geldboetes te geven.
Op veel vlakken kreeg ik gelijk van de meerderheid, maar mijn resolutie werd wel weggestemd. Uiteraard, zou ik haast zeggen.

Het was vreemd om een dag later opnieuw zo’n instemmende geluiden te horen in het Vlaams Parlement. Bruno Vanobbergen, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris liet er zijn licht schijnen over de nieuwe GAS-wet. Op zich al een overwinning, want zijn mening was in de bevoegde Kamercommissie niet gewenst. De KRC hield een bevlogen discours dat heel goed overeenkwam met mijn kritieken op de GAS. Is hij dan een groene? Geen idee en ik hoef het ook niet te weten. Ik wil hem ook helemaal niet claimen, want ik moet vaststellen dat hij ook perfect op de lijn zit van de onderbuik van onze samenleving. Hij verkondigt immers net zozeer de mening van Animo, van de jonge VLD-ers, van het ACW en de Gezinsbond.
Het werd geen betoog over zitten op leuningen van bankjes of het gooien met sneeuwballen of opgeraakte confetti. Nee, hij had het over de scheiding der machten, over rechtszekerheid, over mogelijke willekeur en misbruik, over begeleiding en preventie. Kortom over zaken waar geen zinnig mens iets tegen in te brengen had. En toch wist hij mijn eerbare collega’s niet tot inkeer te brengen.

Beginselvastheid en partijtrouw zijn normaliter verdienstelijk, maar soms nemen ze irrationele vormen aan. Ik ben ervan overtuigd dat niemand, in welke assemblé van ons land dan ook, ervan overtuigd is dat de GAS-wetgeving zoals ze vandaag bestaat, goed ineen steekt. Niemand ontkent dat er uitwassen en stupiditeiten in het systeem schuilen. Maar er komaf mee maken? Ho maar! Nee, we hebben onze stok achter de deur nodig. We moeten asociaal gedrag, om niet te zeggen overlast, toch kunnen aanpakken? Dan liever een verstrengde slechte wetgeving dan helemaal geen wetgeving…

Mag ik iets bekennen? Ik hou ook niet zo van asociaal gedrag. Zwerfvuil zorgt keer op keer voor een deuk in mijn gemoed; plassen in brievenbussen vind ik degoutant en met dronken gelal de buurt wakker houden, hoort niet. – Belastingontduiking en huisjesmelkerij zijn trouwens nog twee van die asociale gedragingen die mij doen walgen, maar die horen hier niet thuis, want zelfs een strengere GAS-wetgeving zal hier geen moer aan verhelpen. – Straffeloosheid is ook voor mij dus helemaal niet aan de orde.

Maar mag het dan asjeblieft op een ordentelijke manier aangepakt worden? Willen we nu eens eindelijk afstappen van het containerbegrip ‘overlast’, of er op zijn minst een sluitende definitie op kleven? Niet arbitrair beslist binnen één of ander halfrond, maar binnen de maatschappij. Mag er naast beteugeling ook aandacht gaan naar preventie, naar begeleiding, naar zorg? Mogen we ervoor pleiten dat het zowel in Leuven als in Oud-Heverlee toegelaten is om vals te zingen, of in beide verboden? Zodat straatmuzikanten tenminste weten waar ze aan toe zijn ongeacht welke uitgang van het station ze nemen.
Ik weet het: nieuwe wetgeving opstellen vraagt veel moeite en het vergt tijd, zeker als je terdege wil overleggen met het middenveld. Maar dat kan toch geen reden zijn om vast te houden aan een regelgeving die nergens op slaat en deze zelfs nog aan te scherpen en uit te breiden.

Ingediend onder mijn gedacht 2 reacties

2 reacties op “We blijven tegengas geven

  1. walter maes schreef:

    Het gebeurt niet vaak maar voor één keer deel ik je standpunt Bart. Ik ben vierkant tegen Gas boeten. Vierkant. Kassa, kassa, méér moet men er niet achter zoeken. Quickie wil stoer doen maar slaat de bal mis. Populisme.

  2. walter maes schreef:

    Voor één keer eens met Caron. Ik ben vierkant tegen de Gas-boeten. Vierkant.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie