bartcaron.be

Bijsturing van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur?

Ingediend op juni 12th, 2013 door bartcaron

Voorstel van resolutie

In de Kamer werd de wet op de gemeentelijke administratieve sancties recent sterk aangepast. De mogelijke boetes werden verhoogd, de leeftijdsgrens verlaagd en de uitvoeringsmogelijkheden verruimd, zo bijv. ook tot een plaatsverbod. Tegen deze aanpassing kwam sterk verzet van maar liefst 213 middenveldorganisaties, waaronder bijna alle jeugdorganisaties in Vlaanderen, inclusief de politieke jongerenorganisaties van de federale meerderheidspartijen.

De toepassing van de wet is de verantwoordelijkheid is van de lokale besturen. Het Nieuw Plan Kortrijk heeft daar trouwens al naar verwezen.

Wij zijn koele minnaars van de GAS. Ze kunnen een plaats hebben in een integraal veiligheidsbeleid waarin repressie niet automatisch de eerste keuze is, maar pas wordt gebruikt als andere middelen gefaald hebben. Een leefbare omgeving is een omgeving waarin de overheid met haar burgers praat vooraleer ze sancties uitdeelt. In plaats van aan symptoombestrijding te doen, moet de nadruk liggen op preventie en structurele oplossingen.

De nieuwe wet kiest voor de repressieve aanpak.

Wij hebben bezwaren tegen de verhoging van het maximumbedrag van de boetes die als GAS kunnen opgelegd worden. Het is een aanzienlijke verhoging tot 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. Wij kunnen met die verhoging niet instemmen. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt nog geen 800 euro.

De wet verlaagt ook de minimumleeftijd voor het opleggen van de GAS van 16 tot 14 jaar, weliswaar met inbegrip van gemeenschapsdienst, bemiddeling en een procedure van ouderlijke betrokkenheid, maatregelen die eerder kaderen in een repressieve aanpak. De jongeren en de jeugdsector ervaren dit als stigmatiserend. Hier kan ik de jongerenvoorzitters van de socialisten, de christendemocraten en de Vlaamse liberalen citeren: “De GAS is een symptoom geworden van een verzuurde maatschappij waarin verdraagzaamheid tegenover elkaar en tegenover jong zijn in het bijzonder verder af lijkt dan ooit”.

En ook de Vlaamse kinderrechtencommissaris was heel duidelijk met zijn kritiek.

Wij vragen in Kortrijk drie zaken:
– geen verlaging van de leeftijd waarop GAS van toepassing kan zijn
– geen verhoging van de boetes
Vandaag kan er een GAS-boete worden opgelegd voor elke overtreding tegen het Politieverordening. Een grondige screening van de overtredingen uitvoeren zodat er een limitatieve lijst van beboetbare overtredingen ontstaat, wat meer duidelijkheid schept.

Voor een aantal toepassingen is GAS wel wel nuttig. Denk aan: sluikstorten, winkeldiefstal, vandalisme.
Maar je kan ook in Kortrijk veel vreemde bepalingen terugvinden in de Politieverordening. Wat is allemaal niet toegelaten?
• beledingen (art. 159bis)
• vuurwerk en vreugdesalvo’s zijn verboden
• verboden glijbanen aan te leggen
• geen voertuigen smeren op de openbare weg
• geen commerciële voorwerpen (staaltjes) verspreiden
• reclame op voertuigen te bevestigen (voor verkopers van kranten) is verboden
• verwilderde dieren voederen
• je bent verplicht maatregelen te nemen tegen nesten van verwilderde dieren (art. 116)
• je mag niet verkleed op de openbare weg (art. 4 + 160)
• e mag niet met opgeraapte confetti of slingerspapier gooien (art. 161)
• met fakkels op de openbare weg (art. 55)
• dozen slepen op de weg. (art. 13)

Daarnaast is er zee veel interpretatieruimte. Wat moet je verstaan onder:
• artikel 8: geluid, rumour of gerucht (wat is het verschil tussen deze 3?)
• artikel 12: voor de omgeving storend zijn
• artikel 72: de regels van goed fatsoen
• artikel 156: het zoeken naar drugs / de normale doorgang belemmeren
• artikel 21: je kan dus eigenlijk nergens je bakfiets legaal zetten.

Dan wil ons nieuw bestuur zo graag dat er geleefd wordt in de parken. Ze willen zelfs dat er bbq’s zijn in de parken. Maar artikel 156 verbied het.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

De gemeenteraad van Kortrijk,
– Stelt vast dat de aanpassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties, zoals die recent werd goedgekeurd in de Kamer, op groot verzet blijft stuiten bij middenveldorganisaties, waaronder bijna alle jongerenorganisaties,
– Stelt vast dat in het Nieuw Plan Kortrijk de intentie bevat om de nieuwe wet in te voeren in Kortrijk, wat echter niet verplicht is.

Vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om
– een grondige screening van de overtredingen waarvoor vandaag een boete kan worden opgelegd; en het opstellen van een beperkte limitatieve lijst waarvoor een GAS-boete kan worden opgelegd; en hierbij de gemeenteraad bij te betrekken;
– de verlaging van de leeftijdsgrens en de verruiming tot plaatsverboden niet door te voeren in Kortrijk;
– de boetes niet te verhogen;
– prioriteit te geven aan vormen van bemiddeling
– in dit kader gesprekken op te starten met het middenveld van Kortrijk, o.a. met het jeugdwerk, de welzijnssector, de bijzondere jeugdzorg…

Bart Caron en Cathy Matthieu

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Bijsturing van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie