bartcaron.be

Nieuw decreet Inburgering en Integratie zet deur open voor uitsluiting

Ingediend op mei 8th, 2013 door bartcaron

De bevoegde commissie heeft in het Vlaams parlement het ontwerp van decreet Integratie en Inburgering van minister Bourgeois goedgekeurd, inclusief een reeks amendementen die door de meerderheid zijn ingediend. Die amendementen willen de voorwaarden en eisen voor inburgering verstrengen. En daar schuilt meer dan één adder onder het Vlaamse gras. De N-VA is er in geslaagd de coalitiepartners te overtuigen om inburgeraars voortaan te verplichten een examen af te leggen. De inburgeraar krijgt, als hij of zij geslaagd is, een attest waarop de behaalde resultaten vermeld zijn. Daarenboven wordt het vereiste niveau van het vormingsprogramma verhoogd van het niveau A1 naar het niveau A2. Al is dit nog een basisniveau, toch is het voor veel mensen moeilijk of zelfs onhaalbaar. Mensen met een bescheiden schoolcarrière of met minder intellectuele vermogens, waarden daarmee uitgesloten.
Groen is pro verplichte inburgering, en ook pro een vormingsprogramma dat MO (maatschappelijke oriëntatie) en NT2 (Nederlands als tweede taal). Groen wil echter het attest van inbugering blijvend toekennen als de inburgeraars zich hebben ingespannen om het programma te volgen, dus op basis van een inspanningsverbintenis. De meerderheid wil de lat een fors stuk hoger leggen. En dat is niet zonder risico’s.
De Centra voor Basiseducatie, de VLOR, de SERV, HIVA, allen hebben grote vragen bij de de invoering van dergelijke vereisten. Zelfs de raad van State stelt dat tegen het instellen van een resultaatsverbintenis bezwaren rijzen, “omdat de inburgeringsplicht tot onevenredige gevolgen zou kunnen leiden, met name voor personen met beperkte intellectuele mogelijkheden of andere bijzondere kenmerken.”
De verhoging van het vereiste taalniveau garandeert trouwens niet automatisch een verhoogde taalkennis bij laaggeletterde inburgeraars. Gekoppeld aan de gelden termijn van 1 jaar, kan de ondersteunende aanpak van de centra voor Basiseducatie niet meer gegarandeerd worden. Het zal leiden tot een lager slaagpercentage aan beroepsopleidingen, minder kansen op werk, lage participatie aan het schoolgebeuren van de kinderen…

Aan de horizon, weliswaar nog in nevelen gehuld, doemt een verharding aan. Mensen die geen goede uitslag halen dreigen uitgesloten te worden van werk, opleiding, school …. Als een dergelijk attest straks ook geëist wordt om een sociale woning te kunnen huren, ondersteuning te krijgen bij beroepsopleiding … Als de Vlaamse regering dit effectief instelt, dan zal Groen klacht neerleggen bij het Europees Hof. Mensen worden immers aangetast in hun fundamentele rechten. Net zoals met het Grond- en Pandendecreet, gaan de maatregelen ‘verder dan noodzakelijk’ om het nagestreefde doel te bereiken, nl. inburgering.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Nieuw decreet Inburgering en Integratie zet deur open voor uitsluiting

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie