bartcaron.be

Straatnaamgeving in Kortrijk …

Ingediend op maart 15th, 2013 door bartcaron

Een straatnaam goedkeuren, het is zo’n puntje dat op een gemeenteraadszitting heel snel is afgehandeld. De voorgestelde naam (door de onafhankelijke straatnaamcommissie) wordt meestal vlot aangenomen. Vaak kennen de raadsleden de verdienste niet van de persoon die een straat krijg, maar goed, dat is de verantwoordelijkheid van de commissie. Ter info: de Constantin Vandermeerschstraat is genoemd naar een voormalige burgemeester van Rollegem, en medeoprichter van de lokale fanfare.
De samenleving verandert, terwijl straatnamen een soort eeuwigheidswaarde hebben. Ze zijn een spiegel van ons verleden En het is vaak een delicate kwestie. Wie ergens een woning koopt in pakweg de Hellestraat, waar ik zelf nog gewoond heb, die zal zich dat misschien zijn hele leven beklagen. En er is ‘eer’ aan verbonden. Als pakweg Emmanuel de Bethune in de toekomst een straatnaam krijgt, zal dat een pad, een weg, een straat, een laan of een lei worden? Dat drukt appreciatie uit. Gelukkig hebben we hier geen Maarschalk Fochplein. Allemaal gevoelig. Zeker als je straks ook in de Zwarte Reke gaat wonen of de Krakeelhoek.
Maar wat we zeker zijn, is dat de gemeenteraad bevoegd is voor de straatnaamgeving.

Toponiemen, bekende figuren, feiten uit de geschiedenis …. het zijn mogelijke aanknopingspunten. Laat me even naar Kortrijk kijken.
Op een voorbije gemeenteraad moest er weer een straatnaam worden toegekend. Pastoor Dewitte was de gelukkige van dienst. Hij vervoegt de andere 101 straten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de Katholieke kerk. 10% van alle starten en pleinen in onze stad draagt een naam gelinkt aan de katholieke kerk.  Daar zitten heiligen, kloosterordes, pastoors en kanunniken bij. Zelfs de Heilige geest heeft in Kortrijk een eigen straat. En ook het vagevuur, het hemelrijk en zelfs de hel. Daartegenover staat Erasmus moederziel alleen als tegengewicht. Een straatnaam voor een vertegenwoordiger van een andere erkende religie is niet te vinden.

Dat de katholieke kerk in het verleden haar verdienste had in deze stad staat buiten kijf. Ik ben er dan ook geen voorstander van om straatnamen te veranderen. Toch ben ik er voorstander van om ook uit andere (niet-katholieke) hoek verdienstelijke personen te belonen met een straat. Of geloven we echt dat enkel dat wie wekelijks naar de mis gaat (ging) een straat mag krijgen. De (religieuze) diversiteit in deze stad moet zich ook afspiegelen in de straatnamen. Ik kijk alvast uit naar de eerste profeet Mohamed-straat. Als dat niet kan moeten we maar kiezen voor seculiere straatnamen. Verdienstelijke personen genoeg.

Maar niet alleen qua levensbeschouwing moet er dringend wat meer diversiteit komen in de straatnamen. Ook het genderevenwicht zit behoorlijk fout. Voor elke 9 mannen die hun naam lenen aan een straat is er slechts één vrouw. Geloven we in deze stad echt dat er dus 9 keer meer verdienstelijke mannen dan vrouwen bestaan? Ook hier moet dringend een correctie komen. Al zal de inhaalbeweging traag gaan als we geen bestaande namen wijzigen. Wij pleiten niet om straten van naam te veranderen (behalve dan misschien van Leopold II, wiens blazoen ook niet meer op te blinken is.

In het verleden vroegen zowel Cathy Matthieu als ikzelf om een straat te noemen naar Jan Vermeire, de stichter van Poverello, geboren en opgegroeid in Kortrijk. Helaas. maar er zijn nog voorvechters van sociale ontvoogding die geen straat kregen … En artiesten?

Daarom, mag ik een lans breken om in de toekomst wat meer (ideologische) diversiteit in de straatnamen te steken en ook ruimte te maken voor verdienstelijke vrouwen. Die zijn zeker met evenveel als mannen …
Zo kunnen de straatnamen weer een weerspiegeling worden van de waarden waar we als samenleving voor staan. Ik hoop dat de stadscoalitie dezer uitdaging met plezier aanneemt en zo onze stad pluralistischer en diverser zal inkleuren dan de voorbije 150 jaar.

Laat ons afspreken dat de bevoegde gemeenteraadscommissie de straatnaamcommissie uitnodigt voor een babbel. Ik wil graan de criteria kennen die de straatnaamcommissie hanteert. En mag ik vragen dat het schepencollege deze bekommernissen aan hen overmaakt?

Tusenkomst in de gemeenteraad van 11 maart 2013
(met dank aan Matti Vandemaele)

3 reacties op “Straatnaamgeving in Kortrijk …

  1. Luc Debels schreef:

    Wees gerust Bart, er is in Kortrijk een “Dokter Vermeirestraat” op komst: het betreft een nieuwe zijstraat van de Graaf Boudewijn IX-laan.

  2. walter maes schreef:

    Een ‘profeet Mohammed straat’ zou heiligschennis zijn. Is Caron zijn leven beu ?

  3. Bart schreef:

    Ik had liever Limonadefabriekstraat gezien i.p.v. Pastoor Verhaeghestraat. En liever Poverellostraat i.p.v. Jan Vermeirestraat (want zonder heiligschennis te willen plegen, die Jan Vermeire was ook geen heilige hoor, wikipedia vertelt maar een deel van het verhaal).

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie