bartcaron.be

Onafhankelijkheid VRT in het gedrang?

Ingediend op maart 11th, 2013 door bartcaron

De VRT hypothekeert haar inhoudelijke onafhankelijkheid door geld te aanvaarden van Vlaamse minister, organisaties zoals VLAM en bedrijven uit de privésector zoals touroperators en brouwers. Aan de jaarlijkse dotatie aan de VRT mogen geen specifieke subsidies toegevoegd worden. De dotatie moet alle programmakosten dekken, zodat de onafhankelijkheid van onze openbare omroep gegarandeerd wordt. En wil de Vlaamse regering dat er aan bepaalde thema’s meer aandacht wordt besteed, dan moet dat vastgelegd worden in de vierjarige beheersovereenkomst,

Vandaag raakte bekend dat VRT steeds meer geld krijgt van de Vlaamse regering om specifieke programma’s te maken. Het meest opvallend zijn de grote sommen van het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM voor de promotie van land en tuinbouwproducten en voor programma’s die het ondernemen promoten. Dit zijn initiatieven van de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt er ook al jaren veel geld uit de privésector, van touroperators en brouwers betaald voor Vlaanderen Vakantieland en andere programma’s.

Aan de jaarlijkse dotatie aan de VRT mogen geen specifieke subsidies toegevoegd worden. De dotatie moet alle programmakosten dekken, zodat de onafhankelijkheid van onze openbare omroep gegarandeerd wordt. En wil de Vlaamse regering dat er aan bepaalde thema’s meer aandacht wordt besteed, dan moet dat vastgelegd worden in de vierjarige beheersovereenkomst. Dat is onder andere het geval voor etnisch-culturele diversiteit, sociale cohesie enz,
De huidige werkwijze is vandaag duur voor de overheidsfinanciën, ze creëert oneerlijke concurrentie ten aanzien van de commerciële zenders, en is op termijn ongezond voor de leefbaarheid van de omroep.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Onafhankelijkheid VRT in het gedrang?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie