bartcaron.be

Inburgering: weg met het middenveld

Ingediend op februari 25th, 2013 door bartcaron

Minister Bourgeois (N-VA) wil de integratie- en inburgeringssector hervormen met een ontwerpdecreet dat vanaf dinsdag besproken wordt in het Vlaams parlement. Met dit decreet doekt Bourgeois koudweg een historisch deel van het middenveld op. Integratiecentra, onthaalbureau ’s, en tolk- en vertaaldiensten, momenteel autonome vzw’s worden gedwongen opgeslorpt in een overheidsstructuur, een extern verzelfstandigd agentschap, dat rechtstreeks door de minister gecontroleerd wordt. Integratiecentra zijn ontstaan als burgerinitiatieven en vertolken traditioneel een kritische stem in het integratiedebat. De minister wil dit middenveld breken, en de hele integratiesector in zijn greep houden. Hij zal daar met het oprichten van een extern verzelfstandigd agentschap in slagen. Dit is een brutale holdup van een centralistische minister die alle kritiek wil smoren.
Het advies van de inspectie financien over deze hervorming was negatief, precies omdat IF de oprichting van een overheidsinstelling een brug te ver vindt. De IF erkende dat de sector meer coordinatie en stroomlijning nodig had, maar vond dat dit perfect kon door de vzw’s autonoom te laten bestaan en hen via regelgeving meer te stroomlijnen. Dat Bourgeois dit advies negeert, zegt alles over zijn bedoelingen, Hij wil per se die vzw’s opdoeken, zelfs al is dit duidelijk niet nodig.
Wij pleiten voor het behoud van de belangrijke autonome, kritische rol die de organisaties uit het middenveld in de integratie- en inburgeringssector vervullen. De sector liet zich de voorbije decennia kritisch uit over dossiers zoals verplichte inburgering, boetes voor inburgeraars, verstrengingen van de vreemdelingenwet en kwam op voor duidelijke regularisatieregels voor mensen zonder papieren. Allemaal standpunten die haaks staan op die van N-VA. In de loop van de jaren namen de organisaties bovendien taken op zich die de overheid, al dan niet gewild, links lieten liggen. (Offerfeest, Roma, onderwijsachterstand …) Die creatieve laboratoriumfunctie past moeilijk bij een centralistische overheidsstructuur. Ook de brugfunctie tussen overheid en burgers of middenveld, dreigt verloren te gaan. Organisaties zoals de8, de Foyer, ING, Prisma, ODiCE en anderen zijn vandaag niet meer weg te denken uit het integratiebeleid. Ze nemen een unieke positie in tussen doelgroep en overheid, een positie die de overheid niet zomaar kan overnemen. Neem nu initiatieven zoals Meldpunt Onderwijs uit Antwerpen. Dat zijn initiatieven waarbij het integratiewerk een brug timmert tussen ouders en scholen. Voor een overheid die tevens inrichtende macht is, is dat geen aangewezen positie.

Net als uit hun frontale aanval op het ACW blijkt uit dit dossier dat N-VA het middenveld in Vlaanderen dat het niet eens is met hun visie, wil kapot maken. Een gezonde democratie zorgt ervoor dat een kritisch middenveld kan bloeien, en durft dat zelfs als overheid financieren. Maar dat is duidelijk niet de visie van N-VA. Het primaat van de politiek betekent voor haar dat er tussen overheid en burger geen ‘lastige’ tussenstructuren staan.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Inburgering: weg met het middenveld

  1. Bart schreef:

    Bart

    Akkoord dat er serieus mag worden gestroomlijnd in dit kluwen van organisaties, en dit in de eerste plaats in het belang van hun “klanten”, de mensen met een andere culturele achtergrond. Het belang van de vzw’s zelf vind ik ondergeschikt daaraan.
    Ook akkoord dat dit best niet via een EVA gaat. Maar hoe wil je dat bereiken? De vzw’s autonoom laten bestaan en via regelgeving meer stroomlijnen, hoe gaat dat concreet in zijn werk?

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie