bartcaron.be

Stad verzuimt parkeerproblemen op Hoog Kortrijk aan te pakken.

Ingediend op oktober 5th, 2011 door bartcaron

De problematiek van het parkeren aan de Katho en Syntra toont aan welk
beleid de stad Kortrijk voert. Schepen Leleu pleit voor een ondergrondse
parking van 3000 voertuigen. Hoeveel? Juist ja, 3000. Waanzin is dat.

Groen! meent dat de stad de armen niet in de lucht moet steken en als
Pontius Pilatus doen alsof er niets kan gebeuren tenzij zo’n megaparking
aankondigen. Wie kan dat betalen? De stad moet een oplossing zoeken, op
korte en op lange termijn. De stad moet alle betrokkenen rond de tafel
brengen en bekijken wat er kan.
De problemen tonen aan dat de delocalisatie van het hoger onderwijs –
inplanten ver van het stadscentrum en dus ook van het station – zo dicht
bij de snelweg alleen leidt tot de toename van autoverkeer. Hoog
Kortrijk is met het openbaar vervoer niet zo vlot te bereiken. Met de auto
daarentegen wel.
Op korte termijn moet absolute voorrang worden gegeven aan alternatieven
voor autoverkeer. Een vlotte en frequente buslijn, met een grotere
capaciteit kan daar meteen een oplossing voor bieden, de stad kan met de
Lijn een overeenkomst maken hierover. Waar wacht de stad op?
En op langere termijn? Een afgescheiden fietspad van het centrum naar ‘t
Hoge, eenrichtingsverkeer in de Doorniksewijk, en aparte busbaan, en een
tramlijn. Als de stad Hoog Kortrijk uitbouwt als een nieuwe stad, zie ook
het ziekenhuis en het Kennedypark, dan moet men daar ook de voorzieningen
voor ontwikkelen.
Dan zullen studenten niet zo snel met de auto komen. En zo worden de
parkeerproblemen meteen ingedijkt. En wie toch met de auto wil komen,
moet verdragen dat hij zijn auto iets verder moet parkeren, namelijk aan de Xpo.
Logisch toch?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Stad verzuimt parkeerproblemen op Hoog Kortrijk aan te pakken.

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie