bartcaron.be

De Roma in Gent: geen sense of urgency bij Bourgeois

Ingediend op juni 28th, 2011 door bartcaron

Vandaag werd in de Commissie Binnenland van het Vlaams parlement minister Geert Bourgeois ondervraagd over de problematiek van de Midden- en Oost-Europese migranten, in het bijzonder de Roma. Vooral de stad Gent heeft hiermee te maken. De stad stuurde een noodkreet richting Vlaamse en andere overheden, stelde een reeks vragen en deed een hele rits voorstellen. Het gaat, wat de bevoegdheden van de Vlaamse minister van Integratie, Geert Bourgeois, de opmaak van een ‘Roma Actieplan’ met een daaraan gekoppeld budget, om het ondersteunen van Roma-mediatoren, het financieren van brugfiguren, en de uitbouw van een lokaal en integraal infopunt voor nieuwe EU-ers.

Het probleem is een totaal gebrek aan ‘sense of urgency’ bij de minister van Integratie. Hij talmt en schuift verantwoordelijkheden af op het federale niveau en Europa. Hij trekt geen financies uit om de stad Gent te helpen om de problemen aan te pakken.

Bourgeois erkent de problemen wel, hij stelt terecht dat de discriminatie in de landen van herkomst – in Gent gaat het grotendeels over Roma uit Bulgarije – moet aangepakt worden. Dat Europa niet krachtig handelt, is een open deur intrappen. Dat het federale niveau te laks zou zijn om de mensenhandel, de illegale fillières, kortom de instroom aan te pakken, en evenmin een uitstroombeleid voert, is dat ook.

Bourgeois pleit voor een ketenaanpak, waarbij alle overheidsniveaus en alle sectoren hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen. Dat is uiteraard juist, maar tegelijk is het al te makkelijk om de verantwoordelijkheid op andermans schouders te laden. En zo is het in het geval van de Vlaamse regering. Maar Vlaanderen is wel bevoegd voor inburgering en integratie.
Het Actieplan dat in juni zou klaar zijn, heeft vertraging opgelopen omdat een aantal collega’s hun insteek niet hebben geleverd. Het is een plan dat over alle bevoegdheden van alle ministers gaat. De minister spreekt nu van december 2011.
Ondertussen voorziet de minister niks maar dan ook niks extra voor Gent. De vraag naar bemiddelaars, mediatoren enz. wordt niet beantwoord. Too little dus, en langzaam maar zeker ook too late. De aanleiding was een brief van de stad Gent, ondertussen de vierde schreeuw van een bestuur dat de problemen niet alleen meer aankan. Maar nee, Bourgeois zal een plan maken …

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor De Roma in Gent: geen sense of urgency bij Bourgeois

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie