bartcaron.be

Inburgering: falend computersysteem of constructiefout?

Ingediend op februari 5th, 2014 door bartcaron

Niet alleen de software van de computer warme onthaalbureaus inburgeraars inschrijven, zorgt voor problemen. Maar ook de organisatie van de cursus maatschappelijke oriëntatie en NT2 (Nederlands als tweede taal), de gebrekkige doorstroom naar de VDAB en de wachtlijsten zorgen voor veel ergernis bij inburgeraars en onthaalbureaus.

Zo moeten inburgeraars die een opleiding willen volgen bij de VDAB, of zich inschrijven als werkzoekende, eerst een inburgeringstraject doorlopen. Als ze dat met vrucht hebben gevolgd, en vervolgens terug naar de VDAB worden ‘overgedragen’, worden ze door de VDAB in de steek gelaten. Ze moeten vaak meer dan zes maanden wachten op nieuws van de VDAB waardoor het onthaalbureau hen geen certificaat kan afleveren. Het is een schande dat mensen die willen werken, Nederlands willen leren en zich willen inburgeren, zo verwaarloosd worden door de VDAB. Het is een publiek geheim dat de samenwerking tussen de onthaalbureaus en de VDAB-kantoren slecht verloopt. Hoe mooi het ook oogt in het beleidsplan van de VDAB, in de praktijk zijn inburgeraars in de praktijk helemaal geen prioriteit.

Daarnaast stellen we vast dat er nog steeds lange wachtlijsten zijn voor de zgn. alfa-inburgeraars, dat zijn mensen met een zeer beperkte vooropleiding. Wie zich nu inschrijft, kan ten vroegste starten in september. Dat bleek ook al uit het GIA-rapport van de onderwijsinspectie.

Daarenboven is het fundamenteel fout dat we inburgeraars eerst dwingen Nederlands te leren en pas nadien kunnen toegeleid worden naar werk. Dit kan best tegelijkertijd

Er zijn mogelijke alternatieven. Onthaalbureaus zouden samen met OCMW’s coaching-projecten kunnen opzetten, de VDAB zou mensen kunnen delen met de onthaalbureaus en ze inzetten als brugfiguren, er kunnen proeftuinen komen om Nederlands op een andere wijze te leren, op de werkvloer, de samenwerking met de Basiseducatie kan versterkt worden door hen voldoende middelen te geven zodat de wachtlijsten weggewerkt worden.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Inburgering: falend computersysteem of constructiefout?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie