bartcaron.be

Landbouw, natuur en erfgoed: dé troeven van de Westhoek

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

Onder de dramatische titel “Hypotheek op het buitengebied. Grondroof door verschillende overheden in het Ieperse buitengebied verstikt jonge, familiale landbouwers in deze regio” roffelt het ABS (Algemeen Boerensydicaat) de trom.

Groen staat voor het harmonieus samengaan van landbouw, natuur, wonen en ondernemen. En daarbij wil de partij vertrekken van de potenties van de streek. Daar hoort zeker ook de landbouw bij. De Westhoek is de streek met het grootste areaal aan landbouwgrond van Vlaanderen. De afbakening van landbouwgrond, de zogenaamde AGNAS, is volop bezig. Groen steunt de vastlegging van landbouwgronden. Dat kadert in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaart voor landbouw, natuur en bos.

Maar de Westhoek is nu eenmaal ook de streek met een oorlogsverleden. Honderd jaar na de Groote Oorlog, wordt deze oorlog de volgende jaren herdacht. De streek is bezaaid met oorlogsrelicten, monumenten en oorlogskerkhoven. Het spreekt vanzelf dat we deze in ere houden, al is het maar uit eerbied voor de duizenden soldaten die er gesneuveld zijn. Maar ze maken ook onlosmakelijk deel uit van het landschap.

Groen betreurt dat de Vlaamse regering terug komt op haar plannen om de hele frontstreek voor te dragen als Unesco-werelderfgoed. Enkel een aantal relicten en lieux de mémoires zullen worden beschermd en voorgedragen. Dat betekent voor Groen niet dat een Unesco-erkenning de leefbaarheid en de ontwikkeling van de Westhoek in de weg mag staan.

Daarnaast is het de bedoeling om in de regio 1.000 hectare landbouwgrond aan de zuidelijke Ieperboog als natuurgebied in te kleuren. De landbouwsector protesteerde tegen deze plannen. Toch is rekening gehouden met voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande landbouwbedrijfszetels. In feite gaat het om bosuitbreiding (300-420 ha), met creatie van twee grote boshabitatkernen van ongeveer 300 ha in deelgebieden Palingbeek-Vierlingen-Gasthuisbossen en Kemmelberg-Monteberg-Rodeberg; schraal hooiland, ruigtes, herstel bocagelandschap en het verbeteren van de waterkwaliteit van beken en bronnen. Het moet niet altijd problematisch verlopen. Vandaag zijn er reeds 15 landbouwers die een overeenkomst hebben met Natuurpunt in functie van begrazing van natuurgebied. Samenwerking komt iedereen ten goede.

Het landbouwbeleid van CD&V en N-VA wurgt de boer. De Vlaamse regering, geruggesteund door het Europees landbouwbeleid, bevoordeligt grootschalige landbouw, ten nadele van de familiale landbouw. Daardoor staat de landbouw het water aan de lippen.

“Er leeft nog altijd hetzelfde misverstand – een vooroordeel – alsof erfgoed economische ontwikkeling zou tegengaan en bemoeilijken. Dat is niet zo,” aldus Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Het is jammer en cynisch om te moeten zeggen, maar vandaag is net het oorlogserfgoed de grote toeristische troef van dezelfde Westhoek, samen met het landschap. Ze gaan onvermijdelijk samen. We moeten van dat misverstand af.”

“Laat ons van ons mooie landschap en de open ruimte een troef maken voor de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de Westhoek”, aldus Alex Colpaert, provincieraadslid voor Groen. “Dat vereist het harmonieus samengaan van natuur en landbouw. De Westhoek moet geen verstedelijkt gebied worden, noch een grootschalige landbouwindustrie. Ook na 2018 moet de Westhoek een verademing  blijven bieden aan de vele bezoekers die rust zoeken in deze jachtige tijd.”

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0477 49.58.10

Alex Colpaert, provincieraadslid, 0495 54.89.70

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Landbouw, natuur en erfgoed: dé troeven van de Westhoek

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie