bartcaron.be

Musea slaken (te?) late noodkreet

Ingediend op juni 7th, 2014 door bartcaron

De musea hebben gelijk. Met 24 zijn ze, de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea. Toen minister Joke Schauvliege in de lente de subsidies voor de volgende vijfjarige periode bekendmaakte, reageerden enkele intimi verontwaardigd. De musea zelf bleven stil. oorverdovend stil. Hoe komt dat toch? Ongetwijfeld om de musea voor het overgrote deel bestuurd worden door overheden, vooral door steden. Er zijn altijd lokale bestuurspartijen die zich wat geremd moeten voelen omdat hun partij ook deel uitmaakt van de Vlaamse regering. En zo kon de minister (en de regering) zonder schade wegkomen, geheel ten onrechte. Maar nu de Vlaamse regering nog enkel de lopende zaken regelt, en de ministeriële kabinetten wachten op nieuwe excellenties, durven de musea zich wel roeren. Jammer genoeg te laat, maar beter laat dan nooit. Ze hopen terecht dat de volgende Vlaamse regering de onrechtvaardigheid zal herstellen. Ze hebben immer overschot van gelijk.

De sector heeft argumenten te keur en te koop. Het zijn culturele vlaggenschepen met impact. Onze musea hebben immers bijzondere collecties. Ze koesteren ons visueel en materieel geheugen en leggen vandaag vast wat voor de toekomst belangrijk is.

Iedereen erkent dat wel, maar de VLaamse overheid stelt zeer hoge verwachtingen. Terecht? Ja, maar dan moet wzt daar financieel tegenover staat, evenredig zijn. Musea moeten aan vele criteria beantwoorden: een actieve collectievorming, een grondige wetenschappelijke benadering, voldoende aandacht voor behoud en beheer, maar ook digitalisering en ontsluiting van de collecties, meespelen op internationaal niveau, maatschappelijk verankerd zijn. En de lat hoog leggen werkt: er is ontegensprekelijk een sterke drive en een dynamiek in de museumsector en onze medewerkers staan op scherp.

Maar dit staat haaks op de stagnerende budgetten. De overheid (i.c. minister Joke Schauvliege) erkent al jaren dat de museumsector ernstig ondergesubsidieerd is. Dit werd nogmaals pijnlijk duidelijk bij de jongste subsidieronde voor de periode 2014-2018: de verwachte en beloofde verhoging kwam er niet. De minsiter kon deze noodzaak niet hard maken in de regering.

Ze werd daarin ook niet aangepord door de museumsector zelf. Zoals al gezegd is deze brave sector vooral in overheidshanden en (te) brave medewerkers. Het zou in de kunstensector geen waar zijn geweest. Ze braken desnoods de ambtswoning van de minister-president op het Martelaarsplein eigenhandig af….

Het is niet vol te houden. Hoe lang kan een overheid verhoogde kwaliteitseisen stellen en daar niet de nodige middelen tegenover zetten? Er dreigt een leegloop van talentvolle medewerkers weg. De musea kunnen de collecties met moeite in stand houden, amper iets tot niets aankopen.

En daarom is de vraag van de sector om deze situatie te keren, meer dan terecht. Vandaag geeft de Vlaamse Gemeenschap aan de 21 erkende musea in totaal 8,2 miljoen subsidies. Per museum is dat een lager bedrag dan een klein theatergezelschap. Verdubbelen is legitiem. Als de musea aan de nieuwe Cultuurminister hun boodschap gaan overmaken, vrees ik echter het voorspelbare antwoord, nl. dat de nieuwe subsidies – de facto dezelfde als in het verleden – ingaan op 1 januari 2015 en voor vijf jaar gelden. Tot dan kan er weinig of niks gebeuren, en het is crisis, en er komen andere bevoegdheden bij, en ndus meoten we besparen, en nog veel meer van dat soort blablabla. Eigenlijk is de vorige regering laf geweest met de musea…

Ik hoop voor de musea dat het niet te laat is.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Musea slaken (te?) late noodkreet

  1. Jos Van den Bergh schreef:

    Wijze woorden. Onwaarschijnlijk dat een instelling als het M HKA een ‘aankoopbudget’ heeft waar je zelfs niet één nieuw werk van Luc Tuymans mee kan aankopen.
    Collectievorming wordt zo onmogelijk. Hiaten voor volgende generaties.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie