bartcaron.be

Nergens beter dan thuis, in je sociale huurwoning

Ingediend op oktober 1st, 2014 door bartcaron

We moeten mensen kansen geven, maar dan moeten die kansen wel gegrepen worden. Het is de kernachtige samenvatting van het sociale programma van de N-VA, vertaald in het regeerakkoord. En we weten allemaal hoe graag Liesbeth Homans, het sociale gezicht van de nieuwe Vlaamse Regering, koketteert met haar persoonlijke opwerken, weg van de onderste regionen van de maatschappelijke ladder tot the happy few. Haar boodschap: als ik me kan opwerken van het 14-jarige meisje dat bijkluste als poetshulp tot Viceminister-president, dan kan iedereen het. Het gaat er gewoon om de kansen te grijpen. Anders…
Op zich lijkt het wat op het Darwinistische survival-of-the-fittest-verhaal waar ook Sven Gatz vorige week even naar refereerde, maar dan wel in de vooronderstelling dat iedereen bij de fittest kan horen wanneer hij/zij de kansen maar grijpt.
Net om die reden was ik enigszins onthutst over het antwoord dat ik kreeg op mijn eerste schriftelijke vraag van deze legislatuur.Ik schets even de context:
Gedurende de verkiezingscampagne – als geen ander een periode waarin wij als politici dicht bij de mensen komen – kregen we een vraag binnen rond sociale huisvesting. Meer nog dan een vraag was het eigenlijk een positief alternatieve suggestie die, hoe bescheiden ook, kon helpen bij het wegwerken aan de ellenlange wachtlijsten in de sociale huurmarkt. Kort samengevat: waarom zou een huurder die zijn sociale woning wenst te verlaten om te upgraden naar de private huurmarkt in godsnaam een opzegtermijn moeten uitdoen van 3 maand? Waarom kan men niet snel die woning vrijmaken voor de nummer één op de wachtlijst? Waarom moet er in de overlap dubbele huur betaald worden, voor het oude en het nieuwe huis? Het is een rem op de exit uit de sociale huisvesting.

Het antwoord van de minister is ontluisterend. Het geschetste fenomeen is marginaal, stelt ze. Niet dat er cijfers over bestaan, nee, maar wie wil er nu in godsnaam weg uit zijn sociale woning? In je sociale woning kan je gegarandeerd voor een prikje blijven wonen, dus waarom zou je er uit trekken?
Wel, mevrouw Homans, misschien omdat je jezelf enigszins aan het opwerken bent op de sociale ladder. Misschien omdat je je kinderen een huis met een tuintje wil gunnen. Misschien omdat je kinderen het huis uit zijn en je de sociale reflex hebt dat er mensen zijn die meer nood hebben aan jouw kostbare sociale woning.
Om dat te lezen, uitgerekend in de week waarin er in het parlementaire halfrond gebulderd wordt over sociale fraude, over profiteurs die zich wentelen in de hangmat van de sociale huurwoning. Het deed pijn.
Pijn omdat dat gebulder steevast wordt aangegrepen om niet enkel de misbruiken, maar dan maar meteen de volledige sociale verworvenheden met wortel en al uit te roeien. Nog meer pijn misschien omdat de minister blijkbaar gelooft dat je al een marginaal verschijnsel moet zijn om niet mee te doen aan de kwaal van de sociale fraude.

Is dit het beeld dat de minister heeft van de sociale huurder? Herinnert ze zich enkel in de boekskes nog waar ze vandaan komt?
En, by the way wordt er dan ook nog snel geponeerd dat het tijd en middelen kost om een sociale woning die verlaten wordt, weer verhuurklaar te krijgen. ‘De sociale huurder’ heeft wellicht de onweerstaanbare drang om zijn thuis te verwaarlozen, te vervuilen, te slopen.

Conclusie: mocht er zich iemand geroepen voelen om zijn sociale woning in te ruilen voor een private huurwoning, dan moet die maar onderhandelen met zijn nieuwe huisbaas om de huurperiode pas drie maand later te laten ingaan. Op vrijwillige basis uiteraard, want giet dit in een wettelijk kader en de volledige N-VA-achterban staat op zijn achterste poten. Nee, de sociale huurder moet maar sterk genoeg in zijn schoenen staan. Of anders in zijn hangmat blijven liggen tot deze wordt doorgeknipt.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Nergens beter dan thuis, in je sociale huurwoning

  1. Mario Craeynest schreef:

    Het omgekeerde doet zich vaker voor. Wie van een private woning naar een sociale huurwoning gaat moet in de private sector ook een opzeg doen van drie maanden. In veel gevallen is er dan een dubbele huur van 1 of 2 maanden tenzij men kan overeenkomen met de eigenaar van de private woning. Vraag is hier: moet de private sector de vooropzeg laten vallen of moet de sociale huursector het huurcontract later laten ingaan. Pas op: ik wil hiermee niet zeggen dat jouw redenering in dit verhaal niet juist. Ik sta volledig achter jouw standpunt in deze maar het omgekeerde geldt ook, ook de private sector kan zijn verantwoordelijkheid nemen en de vooropzegregeling niet toepassen als huurders uit de private sector naar de sociale huursector overstappen.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie