bartcaron.be

‘Is dit het ambitieus erfgoedbeleid van Sven Gatz?’

Ingediend op december 7th, 2014 door bartcaron

De besparingen op de erfgoedconvenants, een pars pro toto
Of hoe de Cultuurminister 15 tot 30% % besparingen verpakt

Cultuurminister Sven Gatz heeft de subsidies bekend gemaakt voor de intergemeentelijke cultureel erfgoedconvenants voor de periode 2015-2020. De Vlaamse Regering besliste jaarlijks 3,719 euro subsidies toe te kennen. Het gaat om zorg voor het lokale cultureel erfgoed. De subsidie dient voor de werking van een erfgoedcel en de ondersteuning van lokale organisaties en musea die met cultureel erfgoed aan de slag zijn.

Welke fijne dingen moeten we ons bij die erfgoedcellen voorstellen? Enkele voorbeelden dan maar. Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog, een project van Erfgoedcel CO7 waarin getuigen van de Tweede Wereldoorlog worden geinterviewd. Dat zal uitmonden in een DVD. Of de gloednieuwe Erfgoedbank van het Waasland. ‘Sp(r)aakmakers’ van Comeet is een tentoonstelling over al die grote wielernamen van het Meetjesland en de Leie- en Scheldestreek. Topfotograaf Jimmy Kets trekt dit jaar rond in het Pajottenland op zoek naar antwoorden op de vraag hoe jongeren en nieuwkomers omgaan met tradities? Wie kent de Bedelzangtradities in de Kempen nog, de tradities waarbij zangers, jong of oud, van deur tot deur trekken om zo wat snoep, koeken of geld in te zamelen. De erfgoedcel k.ERF werkte hier rond in 2014. Allemaal voorbeelden van hoe levendig cultureel erfgoed is.

Waarom stemmen we nog decreten?

De minister van Cultuur vindt dat ook. Zijn beleidsnota belijdt de liefde voor het cultureel erfgoed; Echter en vooral helaas, zijn beslissing over de erfgoedconvenants staat daar haaks op. En wat meer is, de minister respecteer het Cultureel-erfgoeddecreet niet eens. Dat voorziet voor 2015-2020 minimumbedragen. De meeste convenants krijgen minder dan het decretaal bepaalde minimum. Waarom stemmen wij nog decreten, zou een parlementslid zich dan wel eens durven afvragen.
Wie de vergelijking maakt met de huidige subsidies ziet dat 12 van de 16 erfgoedconvenants worden geconfronteerd met een dalende subsidie: tussen 31% en 14%. Sven Gatz verklaarde op 21 oktober: “De erfgoedconvenanten met gemeenten en provincies zullen 10 percent minder krijgen”. De minister veegt zijn eigen uitspraken met aan zijn laars, dat is toch woordbreuk?

De winnaar van de recent toegekende Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-2014:, CO7 uit de Westhoek, krijgt de sterkste daling te verwerken: minus 80.000 euro, of 31% minder. Minister Sven Gatz zei vorige maand bij de prijsuitreiking “Het samenwerkingsverband CO7 (…) slaagt erin hun overgebleven erfgoed lokaal en bovenlokaal het grensgebied te laten overstijgen, waarin ze zich bevinden. Een voorbeeld voor de erfgoedsector en ver daarbuiten.” Wat een cynisme.

Kritische ondergrens

De minister heeft de adviezen van de beoordelingscommissie en van zijn administratie stevig gemasseerd. Zijn administratie, het Agentschap Kunsten en Erfgoed hield zich al stevig in. Waar positief werd geadviseerd, werden telkens de decretale minimumbedragen voorgesteld. Enige variatie op basis van de kwaliteit van de werking, zoals bedoeld door het decreet, werd niet toegepast. Er werd weinig of geen rekening gehouden met de decretale criteria, zoals onder meer het belang van het aanwezige cultureel erfgoed, de visie op lokaal cultureel-erfgoedbeleid, de inspanningen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit.

De minister haalt die minimumbedragen op zijn beurt stevig naar beneden. Daarnaast vist hij twee als zwak beoordeelde dossiers op – uit de regio kust en Kortrijk, toevallig (?) regio’s met sterk liberaal getinte besturen. En hij vist zelfs een dubbel negatief geadviseerde aanvraag op (POLS). Door het drie keer opvissen van negatief geadviseerden, is de pot alleszins te klein, een pot die al met 325.000 euro verminderd was. Dat ‘gat’ wordt niet dicht gereden. De goede dossiers moeten bijpassen voor de slechte dossiers – dat is triestig. Zeker omdat er een bepaalde kritische ondergrens is om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen.

En verwachten dat de betrokken gemeenten, in regio’s met een dalende subsidie, zelf meer zullen bijdragen voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant, is onrealistisch. Dat wordt dan twee keer verliezen.

En wat meer is, De minister laat meteen weten dat er geen extra middelen beschikbaar zullen zijn voor nieuwe cultureel-erfgoedconvenants. Verklaarde Sven Gatz niet dat hij over een paar jaar ook met ‘goed nieuws’ zou komen? Waarom gooit de minister de deur dicht voor nieuwe aanvragen? Een ambitieus erfgoedbeleid? Ik zal minister Gatz hier in het parlement over ondervragen.

Een ioverzichtstabel: erfgoedconvenants intergemeentelijk 2015-2020

Ingediend onder mijn gedacht 2 reacties

2 reacties op “‘Is dit het ambitieus erfgoedbeleid van Sven Gatz?’

 1. Azura schreef:

  Beste Bart Caron,

  Als intergemeentelijke projectvereniging cultuuroverleg in de Antwerpse Zuidrand heeft Azura zich we de afgelopen jaren toegelegd op de voorbereiding van een erfgoedconvenant, met het oog op de voorziene indiendatum 1 april 2015.
  Wij staan echter nu voor de beslissing van de minsiter om in 2015 geen nieuwe convenanten aan te gaan.
  Voor ons is het belangrijk om te weten of er nog een ronde komt voor erkenning van nieuwe convenanten, en zo ja wanneer? Indien nog niet geweten: wanneer zal de minister hierover een beslissingen nemen?

  Deze informatie is voor ons belangrijk om de verdere toekomst te bepalen van het cultureel erfgoedbeleid in onze gemeenten.

  Bij voorbaat dank om deze vragen aan de minister te willen formuleren.

  Met vriendelijke groeten,
  Ruth Renders

  Projectcoördinator Intergemeentelijke projectvereniging cultuuroverleg Azura

  1. bartcaron schreef:

   De regering heeft beslist om in 2015 nieuwe werkingssubsidies te zullen toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode 2016-2020. Ik zal de minister morgen vragen of er aanvragen kunnen worden ingediend in 2016.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie