bartcaron.be

Het groene antwoord op het onsamenhangende Groenboek Interne Staatshervorming

Ingediend op oktober 5th, 2010 door bartcaron

Van provincies naar moderne stads- en streekgewesten

Het Groenboek van Vlaams minister Bourgeois voor een Vlaamse Interne Staatshervorming stelt heel wat terechte vragen zoals de verrommeling van de verschillende bestuurniveaus maar draagt geen echte oplossingen aan. Een echte oplossing is het vervangen van de provincies en ondemocratische intermediaire structuren door moderne stad- en streekgewesten die democratisch verkozen worden. Groen! zal hiervoor een decreet neerleggen.
Vlaams parlementslid Bart Caron die het Groenboek geanalyseerd heeft, blijft op zijn honger zitten: “Het Groenboek is veel te weinig kritisch voor de verrommeling die bestaat op het Vlaamse niveau zelf en bij diensten die gedeconcentreerd zijn zoals bijv. milieu, stedenbouw, onroerend erfgoed, … Vanuit een Keizer Koster mentaliteit wil Vlaanderen geen bevoegdheden en middelen afstaan aan de lokale besturen. Op die manier wordt een interne staatshervorming op basis van het principe van de subsidiariteit, beslissen zo dicht mogelijk bij de burger, onmogelijk.”
Groen! formuleert daarom een eigen visie op de interne staatshervorming die wel sluitend is: vervang de provincies binnen twee bestuurstermijnen door stads- en streekgewesten. Dat kan op basis van een besluitvorming van onderop. Gemeenten kunnen zelf beslissen om samen te gaan. Het Vlaams gewest kan dat financieel aanmoedigen. Tegen 2024 worden overal stads- en streekgewestraden verkozen.
De stads- en streekgewesten krijgen een gesloten pakket bevoegdheden (economische ontwikkeling, wonen, maar ook bovenlokale welzijnszorg en culturele infrastructuur,..). De tussenstructuren worden op maat gesneden van de stads- en streekgewesten en vallen onder de bevoegdheid van de verkozen stads- en streekgewestraden. Gouverneurs worden afgeschaft. Aan het eind van de rit bestaan er dus maar drie bestuursniveaus meer die allemaal democratisch verkozen zijn: lokaal (gemeenten), bovenlokaal (= stads- en streekgewesten) en Vlaams.
“Het regionale niveau is voor Groen! het meest natuurlijke en het meest geëigende bestuursniveau om een vernieuwend en daadkrachtig beleid te voeren en bovenlokale diensten aan te bieden. De schaal van de provincie is dikwijls te groot en de provincie ligt voor veel mensen te ver weg. Het niveau van een stad- of streekgewest is de ideale schaal om de transitie naar een duurzame economie en samenleving te realiseren. Voorbeelden uit het buitenland zoals o.a. de Communauté Urbaine Lille hebben dit reeds bewezen,” besluit Caron die eerstdaags een decreet zal indienen tot instelling van stads- en streekgewesten.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Het groene antwoord op het onsamenhangende Groenboek Interne Staatshervorming

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie