bartcaron.be

Minister van Jeugd kiest voor GAS-boetes, en niet voor ‘zijn’ jeugd

Ingediend op oktober 4th, 2012 door bartcaron

Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet (sp.a) meent “dat, indien niet wordt ingegrepen bij overlast door minderjarigen, niet alleen de omgeving, maar ook de jongeren zelf de gevolgen zullen dragen.” Beste lezer, lees deze zin eens opnieuw. Versta je ze? Ik niet. Ik draai de zin dan eens om, misschien helpt me dat wel. Als je wel zou ingrijpen, dan zijn er geen gevolgen voor jongeren?

Het (federale) kernkabinet raakte het woensdag eens over de verhoging van de maximale GAS-boetes: voor minderjarigen tot 175 euro en voor meerderjarigen tot 350 euro. Vooral geviseerd zijn jongeren. Ze kunnen een boete krijgen vanaf veertien jaar. Als het van de sp.a had afgehangen, dan was dat zelfs 12 jaar geworden. Wat bezielt onze flinkse vrienden?
En natuurlijk reageerden de scouts en de Chiro furieus op deze aanpassingen. Jongeren worden geviseerd. Geen voeten op de bank, geen zoekgedrag naar drugs (zoals in Kortrijk), geen fuiven of luidruchtig spel en ontmoeting, of je krijgt een boete.
Ook de De Liga voor Mensenrechten noemt het een “bijzonder ingrijpende” en “verontrustende” evolutie. De bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren groeit steeds meer. En er is een vermenging tussen de wetgevende als rechterlijke aspecten. Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding, aldus de Liga. Natuurlijk zijn er een aantal kleinere feiten van overlast die een snelle aanpak vereisen, die de rechtbanken niet meer kunnen leveren wegen teveel werk. Tot daar kan ik volgen, maar ik merk dat in de politiereglementen van de gemeenten allerlei regels opduiken die helemaal niet in wetboeken staan. In Kortrijk kan je zelfs een boete krijgen als je een politieagent onbeleefd antwoordt.

De wijze man uit Brussel, minister Smet meent dat de beste GAS-boete er een is die niet gegeven wordt. Juist wijze man, je zegt nu zelf dat we best geen GAS-boetes geven. Stop er dan mee. Hij bedoelt natuurlijk iet anders. In dezelfde zin gaat hij verder: “dat de GAS-boetes niet tot doel hebben kinderen en jongeren spel en ontmoeting te ontzeggen, ook niet om jongeren het fuiven te ontzeggen, als die fuiven toegestaan zijn. “ Tja, bij de sp.a moet alles worden toegestaan, dat weten we. Dat de minister van Jeugd liever kiest voor het flinkse standpunt van de PS dan voor de jeugd, mag ik toch ronduit beschamend noemen? Net als zijn uitspraak dat de verlaging van de leeftijd vooral moet worden gezien als een middel om minderjarigen tegen zichzelf te beschermen. Sic. Smet zou in zijn jeugd wellicht wel veel GAS-boeten hebben betaald, of liever zijn ouders. Mogen jongeren niet meer experimenteren, eens naast de lijntjes kleuren, leren volwassen worden? Nee, meteen repressieve maatregelen nemen. Onze samenleving vindt blijkbaar dat je deze levensfase best kan overslaan. En dus, toch maar de jeugd afschaffen?

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Minister van Jeugd kiest voor GAS-boetes, en niet voor ‘zijn’ jeugd

 1. Bart Caron schreef:

  Dit zijn de reacties op facebook, o.a. van minister Pascal Smet, en mijn antwoord er op.

  Ay Bee Bart, doe me een plezier..lees ‘Identiteit’ van Paul Verhaeghe… dan zie je het mechanisme hierachter. ‘Men’ verwijt de jeugd geen manieren meer te hebben…ondertussen ‘voedt’ de…Meer weergeven
  12 uur geleden · Bewerkt · Vind ik leuk · 1

  Bert Wouters Dit is wat bart wil zeggen. Gas boetes zijn hierin allerminst een oplossing…
  12 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk · 2

  Ay Bee Jaja Bert, maar als we iets ‘fundamenteels’ willen veranderen, dan moeten we begrijpen hoe zoiets tot stand is gekomen…pas dan kan je beginnen aan oplossingen. En dat wil zeggen dat een maatschappij (en wij als Groenen) het eigen aandeel erkennen.
  12 uur geleden · Vind ik leuk

  Dirk Moors Tja Bart… Nogal middelclass reactie, vind ik. En een intentieproces van woorden die au fond hetzelfde zeggen als jij, als je wil lezen wat er staat. Nu en dan vind ik punker Vandertaelen eerlijker… Die vindt de PS absoluut niet flinks.
  6 uur geleden · Vind ik leuk

  Pascal Smet Om de drie maanden start de groene Brusselse staatssecretaris van mobiliteit en gelijke kansen Bruno De Lille een campagne tegen inciviek gedrag: tegen onvoorzichtige chauffeurs (denk aan voetgangers, dan zie je ze beter ), tegen haatmisdrijven (meld geweld), en vorige week tegen het plaatsgebrek voor fietsers (Maak plaats voor fietsers). Ik denk dat hij het met me eens is dat die campagnes niks uithalen als er ook niet opgetreden wordt tegen chauffeurs die niet stoppen voor een zebrapad of parkeren op een fietspad, of als politie en justitie niet optreden tegen plegers van haatmisdrijven.

  Het Groene parlementslid Bart Caron, de partij die geen plaats had voor Luckas Vandertaelen, die de PS verwijt te laks te zijn tegen onder andere overlast door jongeren, verwijt mij de te flinkse PS achterna te hollen. Wat is het nu ? Wat wil Caron ? Een campagne voeren ?

  Ik ben Vlaams minister. GAS wordt federaal beslist en lokaal uitgevoerd. Als minister van Kinderrechten moet ik erover waken dat die rechten gevrijwaard worden. Ik heb dus begrip voor de kritiek van de jeugdsector en van de kinderrechtensector. En ik herhaal dat gemeenten heel erg voorzichtig moeten zijn met GAS tegenover minderjarigen. En ik meen het als ik zeg dat de beste GAS sanctie een vermeden sanctie is. Dat Caron twijfelt aan mijn intenties, heeft meer te maken denk ik met het feit dat hij in de kiesstrijd tussen De Clerck en Van Quickenborne onzichtbaar is. Dat hij daarvoor leugens moet verkopen alsof de sp.a voorstander zou zijn van een verlaging tot 12 jaar, vind ik bedroevend.

  Aangezien de wet iets mogelijk maakt, waarvan de jeugdsector en kinderrechtensector vreest dat de gemeenten misbruik van gaan maken, is het mijn job om ervoor te zorgen dat de stem van de jongeren en van de jeugdsector lokaal luid genoeg klinkt om dat misbruik te vermijden. De kritiek van de kinderrechtencommissaris is er ook vooral een over onduidelijkheid en willekeur, maar die kritiek gaat evengoed op voor een 18 jarige als voor een 15 jarige. Ook in de opmerking dat bemiddeling meer kans op succes heeft als die vrijwillig gebeurt, dan onder dwang, kan ik inkomen. Alleen zit je wel, zeker in onze grote steden, met een groep onwillige jongeren en/of afwezige ouders, die nood hebben aan een snelle interventie, en niet aan een brief in de bus een jaar na de feiten om een verklaring te komen afleggen over een fietsdiefstal om maar iets te noemen…

  De reactie van Chiro en Scouts is een positieve reactie. Die van Bart Caron een demagogische. Wat ik wil is dat zoveel mogelijk kinderen naar de jeugdbeweging of een andere jeugdvereniging gaan, net omdat ze daar op een verantwoorde manier met hun autonome tijd leren omgaan. Ik wil niet dat het recht op spel en ontmoeting van die jongeren beknot wordt door minder goed bedoelende jongeren die chiro- en scoutsfuiven komen verstoren… voor die laatste is GAS bedoeld, voor die eerste niet. We kunnen daar nu hard over roepen, of als Vlaamse Gemeenschap zorgen dat onze gemeenten met het instrument op een verantwoorde en puber-vriendelijke manier omgaan met het instrument. Mijn reactie was en is een pleidooi voor het laatste…
  2 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk · 1

  Bart Caron 1. Bal speelt man. Ik kan er tegen. Zelfs tegen de kritiek dat ik niet in beeld kom door de tweestrijd Q-De Clerck. Och, in Kortrijk kom ik wel ruim aan bod, op de nationale zenders minder. Maar het is toch lokaal dat ik nu stemmen halen. Ik ben zichtbaar, mijnheer Smet. Wees daar maar zeker van. Daarenboven heb ik geen ambities om de hoge heren naar de kroon te stelen. We kregen alvast mooie cijfers in de peiling van VRT/HLN. Dat geeft moed. Moed om ook heldere en gedurfde standpunten in te nemen.

  2. Sp.a is toch niet voor een verlaging van de leeftijd naar 12 jaar? Lieg ik dan? De sp.a van Antwerpen (Janssens) en Gent (Termont) pleiten voor die 12 jaar. Zijn dat geen belangrijke politici van sp.a dan?

  3. De minister van Jeugd moet bij uitstek kiezen voor de jeugd. Hij staat voor hun belangen, daar mag ik toch van uitgaan? Anders kan hij beter verhuizen naar de federale regering en minister van Binnenlandse Zaken (en dus politie) worden. En daarbij, hij moet toch geen partij kiezen voor de federale regering en zeker niet voor de standpunten van de PS.

  4. Misschien moet minister Smet eens de nota van de kinderrechtencommissaris herlezen. Die schrijft onder andere:
  “De discussie over minderjarigen en de GAS hangt sterk samen met de plaats van minderjarigen in de publieke ruimte. Jongeren hebben het vandaag niet altijd gemakkelijk om hun plek in die ruimte te vrijwaren. Twee actuele kenmerken van de openbare ruimte spelen een belangrijke rol:
  – De publieke ruimte is steeds minder een plek voor diversiteit en ontmoeting. Straten en pleinen worden grotendeels gereduceerd tot transitzones, ruimtes waar je alleen nog maar passeert.
  – De publieke ruimte is steeds meer een gecommercialiseerde ruimte, waar duidelijke regels gelden over wat gewenst en toegestaan is.
  Die verschillende manieren van kijken naar gedragingen en belangen in het gebruik van openbare ruimte maken dat de aanwezigheid van jongeren vandaag bijna a priori bedreigend overkomt.
  Het gevaar bestaat bovendien dat we in de hele beweging voor de verdere versterking van de GAS de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting uit het oog verliezen. De GAS geven geen plaats aan de oorzaken die aan de basis liggen van ‘storend’ gedrag, laat staan dat ze die oorzaken oplossen. De focus ligt op de manifestatie van gedrag, eerder dan op de context waarin jongeren het gedrag stellen. (…)

  Overlast: what’s in a name? Op de grond spuwen, op de leuning van een bank zitten, aan takken trekken, mensen laten schrikken: het lijstje van gedragingen die onder de gemeentelijke administratieve sancties vallen, kende de laatste maanden een ongebreidelde en bijzonder creatieve uitbreiding. Het begrip ‘overlast’ is een vlag die een erg brede lading kan dekken. Het ‘gebruiksgemak’ van zo’n ruim in te vullen bevoegdheid moet afgewogen worden tegen het fundamentele grondrecht van rechtszekerheid dat ook duidelijk in het kinderrechtenverdrag staat.

  Tegen GAS zoals het nu bestaat – maar wat dan wel? (…) enkele denkpistes mee: Maximaal inzetten op het bestaande jeugdrechtsysteem, (…), ‘publieke familiariteit’ promoten (praten met jongeren op straat). En een ernstige bemiddeling. En een inbedding in het GAS-systeem die ervoor zorgt dat je trouw kunt blijven aan de principes van bemiddeling: vertrouwelijkheid, neutraliteit en vrijwilligheid.

  5. Akkoord met deze uitspraak van de minister: “. Ik wil niet dat het recht op spel en ontmoeting van die jongeren beknot wordt door minder goed bedoelende jongeren die chiro- en scoutsfuiven komen verstoren… voor die laatste is GAS bedoeld, voor die eerste niet. “ Dat is juist, maar die problemen bestrijden, daarvoor bestaan andere instrumenten en middelen, cf. de kinderrechtencommissaris.
  ongeveer een minuut geleden · Vind ik

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie