bartcaron.be

Mag een andere mening hebben eigenlijk nog in Schauvliegeland?

Ingediend op oktober 22nd, 2015 door bartcaron

Zou ik CD&V-minister Schauvliege er op mogen wijzen dat de Berlijnse Muur 26 jaar geleden gesloopt werd? En dat inmenging van een minister in de persvrijheid daardoor niet meer van deze tijd is?

Blijkbaar kan de CD&V-minister niet meer tegen de kritiek op haar beleid. En eerder dan haar beleid aan te passen, of het debat aan te gaan, begint ze te schieten op de boodschapper, in casu het programma De Afspraak.

De uitdrukking ‘Don’t shoot the messenger’ werd voor het eerst gebezigd door William Shakespeare in Henry IV, Part 2 uit 1598 en in Antony and Cleopatra: als haar verteld wordt dat Marcus Antonius met een ander getrouwd is, dreigt Cleopatra de ogen van de boodschapper als ballen te gebruiken, wat de reactie uitlokt: ‘genadige mevrouw, ik breng wel het nieuws maar sloot niet het huwelijk’.

Mevrouw Schauvliege, dat de boodschap in De Afspraak nogal pijnlijk was voor u, had niks te maken met journalistieke deontologie, maar alles met de manier waarop u zelf – en niemand anders – beleid voert.

U zelf beslist over een vergunning om een bos te kappen aan het Limburgs transportbedrijf Essers. Door uw falend bosbeleid wordt er anderhalf voetbalveld per dag gekapt in ons kleine Vlaanderen. Mijn collega Groen-parlementslid Johan Danen wees erop dat u zich voor de opmaak van het GRUP, dat de kap door Essers mogelijk moet maken, op verouderde rapporten baseert. En de evidente piste om het transportbedrijf te laten uitbreiden op de verlaten terreinen van Ford Genk werd zelfs nooit fatsoenlijk onderzocht.

Dat uw beleid rond Essers veel commotie veroorzaakt, zou u dus niet mogen verwonderen. Dat de bekende Vlaamse komiek Wouter Deprez opkomt voor het behoud van het bos is een normale zaak in een democratie. U dacht dat u de cabaretier met een kop (lekkere) thee kon sussen, maar dat was buiten zijn strijdvaardigheid gerekend. Hij is gewoon meer begaan met de natuur dan u – terwijl u er wel voor betaald wordt.

Maar – los van het inhoudelijke – in een democratie moet u kunnen verdragen dat mensen een andere mening hebben dan u. Uw uitval naar de media is totaal ongepast voor een minister. Als de versie van de regering van N-VA, Open VLD en CD&V de enige waarheid wordt die de media mogen uitdragen, komen we snel weer terug in Warschaupact-toestanden. Er begint zich een akelige systematiek in het beleid van de regering-Bourgeois af te tekenen: besparingen opleggen op de VRT en zich moeien met redactionele vrijheid.

Last but not least: U maakt nu veel misbaar dat u “niet om een weerwoord werd gevraagd“. Dat verwondert mij om verscheidene redenen. Eén, het maakt deel uit van de journalistieke vrijheid dat journalisten zelf bepalen wie in hun studio zit.

Twee: Pas op, als uw Schauvliege-doctrine zou worden ingevoerd op alle redacties dan kan een interview met een regeringslid niet meer zonder dat er iemand van de oppositie uitgenodigd wordt (mij niet gelaten).

Maar drie, in mediamiddens is het algemeen bekend dat u – veel meer dan andere ministers – de rechtstreekse confrontatie met leden van de oppositie vermijdt. Mijn goede groene collega Hermes Sanctorum heeft al ontelbaar keer het bericht gekregen dat u niet zou komen naar een debat op radio of televisie.

Laat ik u dus met aandrang verzoeken: Neem uw dossiers beter ter harte, verander van koers, behoud het bos rond Essers, en laat alstublieft journalisten in alle vrijheid hun job doen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mag een andere mening hebben eigenlijk nog in Schauvliegeland?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie