bartcaron.be

Groen! steunt buurtcomité tegen gifstort Kortemark

Ingediend op mei 30th, 2010 door bartcaron

Tot 6 juni loopt het openbaar onderzoek voor een uitbreiding van de stortplaats in de putten Desimpel in Kortemark.  Het actiecomité Gezond Kortemark is komen aankloppen bij Groen! om steun bij de opmaak van een bezwaarschrift.  Ook al is het volop campagneperiode, en heeft de partij het bijzonder druk, toch maakt Groen! graag tijd voor dit Vlaamse dossier. Het raakt immers aan de kern van haar doelstellingen, een gezonde leefomgeving en een verantwoorde groene economie.
Binnen het openbaar onderzoek wil Groen! drie elementen aandragen.  Er is geen gifstort nodig, de plaats is bijzonder ongeschikt en de alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Er is geen extra gifstort nodig.

In Vlaanderen bestaan er reeds vier stortplaatsen voor gevaarlijk bedrijfsafval;  Indaver-Antwerpen en Indaver-Beveren in het Antwerps havengebied, OVMB in het Gents havengebied en REMO in Houthalen. Ieder jaar maakt OVAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij een overzicht op van de beschikbare stortcapaciteiten en publiceert ze dit op haar website. De boodschap is steeds : er is nog voldoende stortcapaciteit voor deze afvalstoffen, in totaal 6,5 miljoen ton. Ook merkt OVAM op dat er opmerkelijk minder gevaarlijk afval gestort wordt jaar na jaar, onder meer als gevolg van alternatieve verwerkingstechnieken.

Waarom wil Silvamo nv dan toch een vergunning aanvragen om gevaarlijk afval te storten? Heel eenvoudig, omdat dit goedkoper is dan verbranden. Silvamo is een dochter van Shanks uit Roeselare, een bedrijf gespecialiseerd in het voorbehandelen van gevaarlijke slibs en vloeistoffen, die het opwerkt om verbrand te kunnen worden in een gespecialiseerde afvalverbrandingsoven of in een cementoven. De prijs voor verbranden is gemiddeld 111,69 EUR/ton tot 120,11 EUR/ton, zegt OVAM. De prijs voor storten van gevaarlijk afval is 93 euro/ton, maar voor voorbehandelde afvalstoffen nog veel lager.

De enige reden waarom Kortemark een gifstort zou moeten dulden is dus het commercieel gewin van een groot afvalbedrijf. Het gaat lijnrecht in tegen de beleidsdoelstellingen. OVAM schrijft eveneens: “Het beleid kiest resoluut voor verbranden ten nadele van storten. Door middel van een restrictief vergunningsbeleid wordt de stortcapaciteit schaars gehouden.” Een goede zaak, recycleren staat boven verbranden, verbranden staat boven storten. Groen! vraagt dat dit principe ook in de praktijk gerespecteerd wordt wanneer de vergunningsaanvragen voor stortplaatsen beoordeeld worden.

De plaats is bijzonder ongeschikt

Kortemark wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als ‘specifiek economisch knooppunt buiten stedelijk gebied en buiten economische netwerken’. Concreet wil dit zeggen dat er inderdaad bedrijven van regionaal belang in Kortemark mogen gevestigd zijn. Maar Kortemark is niet te vergelijken met de grootschalige industriële zones aan de Antwerpse en Gentse havens, of met de concentratie van afvalverwerking in Houthalen. Een stort voor gevaarlijk afval is een bijzondere, zwaar milieubelastende vorm van industriële dienstverlening. De bestaande gifstorten zijn dan ook gevestigd ver van alle bewoning, in een sterke industriële context van nationaal belang. Kortemark ligt in de Westhoek, is niet ontsloten door een snelweg, een haven of een kanaal, zoals bij alle andere gifstorten. En de putten Desimpel liggen op een boogscheut van bewoning en op nog geen kilometer van het centrum van Kortemark.

Alternatieven niet onderzocht

Vooraleer een vergunning kan aangevraagd worden voor een stortplaats voor gevaarlijk afval moet een MER opgemaakt worden, een milieu-effecten-rapport. In feite een verplichte denkoefening om te weten waar men mee bezig is en wat de gevolgen kunnen zijn op het milieu. In zo een MER moeten alternatieven onderzocht worden, technische alternatieven, locatie alternatieven maar ook beleidsalternatieven waaronder een nul-scenario. Het huidige MER is een opsomming van alle technische maatregelen die genomen kunnen worden om de hinder te beperken. Maar dat is niet voldoende voor Groen! We willen ook een onderzoek naar een beleidsalternatief, een situatie waarin het gifstort er helemaal niet komt, en Vlaanderen doordoet met de vier storten die het nu al heeft.  Er is geen enkele reden om milieuhinder te riskeren door een stort aan te leggen waar geen behoefte aan is.

Groen! zegt neen

Groen! is er niet over te spreken dat het welzijn van de inwoners van Kortemark zou afgewogen worden tegen het geldgewin of het economisch belang van de afvalgroep Shanks. De vergunningsaanvraag gaat lijnrecht in tegen de visie van OVAM om het storten te beperken, en tegen de beleidslijnen van Europa, en er is objectief geen enkele nood aan de stortcapaciteit. Tenslotte ligt de locatie veel te dicht bij het centrum en veel te ver van alle ontsluitingswegen. Groen! steunt dan ook het actiecomité en de burgers van Kortemark en dient een bezwaarschrift in.

Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West-Vlaanderen, 0472 60 92 88, mike.vanacoleyen@groen.be
Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Groen! Westhoek, 0472 83 25 49, kathleen.bevernage@groen.be
Bart Caron, Vlaams parlementslid, 0477 49 58 10, bart.caron@groen.be

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen! steunt buurtcomité tegen gifstort Kortemark

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.