bartcaron.be

GRUP Groeninge: alles voor koning auto

Ingediend op mei 21st, 2010 door bartcaron

Ik zal meteen duidelijk zijn, wij gaan dit GRUP niet goedkeuren. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals ook al in de verschillende bewaarschriften tot uiting komt, zoals dat van Natuurpunt.
Met de opmaak van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Kortrijk (GNOP), goedgekeurd in de gemeenteraad van 14/03/1997, werd gekozen voor een ecologisch-recreatieve verbinding tussen het Preshoekbos en het Kennedybos via het Groen Lint Zuid.
Deze ambitie werd fors teruggeschroefd door de gewestplanwijziging van 2001 om de bouw van een ziekenhuis naast het Kennedybos mogelijk te maken. Er bleef finaal slechts een smalle verbinding met het Kennedybos open.
Met het RUP nr 5 ‘AZ Groeninge’ gaan we alweer een flinke stap achteruit : nieuwe wegen, o.a. een oprit op de autoweg versmachten het waardevolle Kennedybos. Het Groen Lint Zuid krimpt nog eens. Waar eindigt dat? En als het niet anders zou kunnen, dan zouden er toch compenserende maatregelen moeten zijn. En dat is helemaal niet het geval. Als schepen heeft onze fractieleider zich in de vorige legislatuur altijd verzet tegen deze wijziging, die er dan ook niet is gekomen. Dat typeert het verschil in samenstelling van college.

Eén van de bedoelingen van dit GRUP is eervol, nl. de afstemming tussen het Groen Lint Zuid en de zorgsite. Naast de nieuwe verbinding tussen de Kennedylaan en de verkeerswisselaar het Ei.
De voorgestelde verbinding tussen het Groen Lint Zuid en het Kennedybos is echter slechts een noodoplossing : een smalle verbinding via een zogenaamd ecoduct. En een oplossing om het Preshoekbos met het Groen Lint Zuid te verbinden ontbreekt al helemaal.
Dit RUP ziet de afstemming tussen het Groen Lint zuid en de zorgsite als een geïsoleerd iets. Een ambitieus landschapsplan voor de wijde omgeving ontbreekt. Daarin moeten recreatie, natuurontwikkeling en landbouw samen kunnen gaan. Voor het Kortrijkse deel is de ontsnippering van de bosgebieden Preshoekbos, Keizersberg en Kennedybos via wildbruggen met afzonderlijke fiets-en wandelpaden onontbeerlijk.
Natuurpunt stelt dat in het kader van de Eurometropool dit landschap de evenknie van het imponerende ziekenhuis kan worden.

De Adviesraad voor personen met een handicap heeft o.a; aangedrongen op een halte voor de bus op minder dan 40 meter van de hoofdingang. Dit is momenteel niet het geval, van een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding is nog geen sprake. Het is zoals vaak: de auto’s kunnen dichterbij uitstappen dan de openbare vervoergebruikers. Ik hoop ook dat de parkeerfaciliteiten voor minder mobiele mensen verbeterd worden. Een parkeertoren (max. drie verdiepingen) is landschappelijk jammer. Ondergronds zou veel beter zijn voor het landschap (de zichtlijnen) als voor de natuur.

Kortom, dit RUP is alleen bedoeld om koning auto te dienen. De natuur wordt teruggedrongen en ingesloten. Jammer dat dit net om en rond een ziekenhuis gebeurt. Al iemand stilgestaan bij de gedachte dat de toename van ziekten als kankers iets met de kwaliteit van onze leefomgeving te maken heeft?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GRUP Groeninge: alles voor koning auto

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie