bartcaron.be

Hoe het Kortrijkse stadsbestuur omgaat met bezwaarschriften van burgers

Ingediend op april 22nd, 2010 door bartcaron

Op de gemeenteraad lag de goedkeuring voor van het Stratentracé van de verkaveling ‘Goed te Bouvekerke’. Dit gebied ligt over de ‘kam’. Die kam is het hoogste punt van Kortrijk en scheid als het ware het bewoonde gebied van de stad af van het daarachter gelegen platteland. Voor het eerst wordt nu een woonzone ontwikkeld ‘over de kam’. Het is een nieuwe ingreep in de open ruimte. Daarnaast is het zo dat deze woonzone net naast het nieuwe crematorium komt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bezwaarschriften werden ingediend door Natuurpunt (tegen de inname van de open ruimte) en van 164 bewoners van Hoog-Kortrijk. Deze bewoners protesteren ook al jaren tegen de inplantingsplaats van het crematorium.
Schandalig is de wijze waarop het schepencollege omgaat met deze bezwaarschriften. In de memorie staat “de bezwaarschriften zijn ontvankelijk, maar ongegrond omwille van de overwegingen gemaakt in het kader van de verkavelingsaanvraag.” Dit is gewoon niet ernstig. Onbegrijpelijke taal, en verwijzen naar een document dat niet eens in het dossier steekt en waar alleen door het schepencollege en niet door de gemeenteraad over wordt beslist. Ernstig omgaan met de burger gebeurt niet op deze wijze.
Waarom zou een burger nog een bezwaarschrift indienen als dat zo behandeld, zeg maar weggelachen wordt?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Hoe het Kortrijkse stadsbestuur omgaat met bezwaarschriften van burgers

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie