bartcaron.be

Strandvisserij: van plezier naar verdienmodel?

Ingediend op april 25th, 2016 door bartcaron

Vorig jaar vierden we het definitieve verbod op het gebruik van de dodelijke warrelnetten. Dodelijk, niet enkel voor de beoogde platvissen, maar ook voor kleine zeezoogdieren. Nu loopt het traditionele strandvisserijseizoen stilaan op zijn einde en kan er gekeken worden of deze regels werken.

Zelf heb ik geen alarmsignalen opgevangen over het niet respecteren van het warrelnetverbod, maar ik kreeg wel meldingen binnen over de creativiteit van sommige amateurvissers. Hoe ze zich aanpassen aan de regels, of liever die omzeilen. Zie de foto’s hier. Zo blijkt er dit jaar veelvuldig gevist te worden met andersoortige netten, grote kartenetten en fuiken. Dat kan je nog moeilijk recreatieve strandvisserij noemen. Meer zelfs, het geen goede zaak voor de echt recreatieve strandvissers die louter voor hun plezier vissen. Het zijn netten waarvan sterk vermoed wordt dat zij ernstige risico’s opleveren voor bruinvissen en consoorten, hetzij door hun vorm, hetzij door hun plaatsing, hetzij door hun omvang.

Die omvang van bepaalde netten doet mij trouwens vermoeden dat het amateuristische niveau overschreden wordt en dergelijke vorm van strandvisserij neigt naar visvangst voor het commerciële circuit.
De kustgemeentes zullen de maatregel ongetwijfeld ook evalueren. Daar hoor ik al fluisteren dat er misschien wel bijkomende maatregelen nodig kunnen zijn. Uiteraard spreekt het voor zich dat een algemene regelgeving te verkiezen valt boven één die verschillend is van gemeente tot gemeente.

Minister Joke Schauvliege zal me morgen uitleggen hoe de situatie op het strand is. Heeft de overheid toegezien op de naleving van het verbod op warrelnetten ? Werden er overtredingen vastgesteld?
Minstens even belangrijk is de vraag of de alternatieve visserijtechnieken die nu opduiken geen ernstige risico’s inhouden voor bijvangst van zeezoogdieren?
Ik hoop dat er een grondige evaluatie komt waarbij de kustgemeentes worden betrokken en dat er een algemeen regelgevend kader komt. Daarbij moet ook een grens worden getrokken tussen de recreatieve strandvisserij en semiprofessionele visserij?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Strandvisserij: van plezier naar verdienmodel?

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.