bartcaron.be

Regering:doe iets aan de vervuiling van de zee met plastics

Ingediend op juli 15th, 2016 door bartcaron

In een voorstel van resolutie, ondertekend door alle democratische partijen, en dus ook mezelf namens Groen, wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om een actieplan tegen plasticvervuiling te uit te werken. De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Het is best fijn dat alle partijen bereid zijn de politieke spelletjes te overstijgen en aan hetzelfde zeel willen trekken om dat probleem aan te pakken. Initiatiefnemer van deze resolutie is collega Steve Vandenberghe, tevens Burgemeester van Bredene.

Bij opruimacties aan de kust wordt tot 50 kilogram plastic afval per kilometer strand opgehaald. Kleine plasticdeeltjes, die vanzelfsprekend ook in de zee aanwezig zijn, komen via de vis die we eten ook in de menselijke voedselketen terecht. In de resolutie vraagt het parlement de Vlaamse regering een actieplan uit te werken om de plasticvervuiling tegen te gaan, met concrete doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. De regering dient ook een sensibiliserend beleid te voeren rond de impact van microplastics en plastics op het leefmilieu en te onderzoeken hoe microplastics in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water kunnen worden gefilterd. Voorts willen wij dat de regering samenwerkt met scheepvaartsector om de vervuiling door scheepsafval terug te dringen, en partnerschappen aangaat om het zwerfvuil aan te pakken. De regering dient ook het opruimen van het strandafval te ondersteunen, en in te zetten op onderzoek en milieu-educatie.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Regering:doe iets aan de vervuiling van de zee met plastics

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie