bartcaron.be

Resolutie Gebiedswerking in Kortrijk in gemeenteraad

Ingediend op februari 15th, 2010 door bartcaron

We dienden die in met Groen!. We wilden dat de gemeenteraad die goedkeurde en zo aan het het College van de Burgemeester en Schepenen zou vragen het volgende uit te voeren:

1. scherpere keuzes te maken welke wijken en deelgemeenten de gebiedswerking structureel moet ‘coveren’; en daarbij Heule niet te vergeten;
2. de gebiedswerkers beter te ondersteunen;
3. in de deelgemeenten en de wijken ‘dorpsoverleg’ en ‘wijkoverleg’ te organiseren;
4. een experiment op te zetten met ‘wijkbudgetten’, samen met de bewoners van een wijk of straat;
5. een betere doorstroming te organiseren van alles wat de bevolking in de gebieden signaleert, zodat het doordringt in het stadsbeleid en omgezet wordt in beleidsdaden;
6. de politieke bevoegdheid voor de hele gebiedswerking aan één schepen te geven;
7. voldoende autonomie te geven aan het team Gebiedswerking door de ambtelijke aansturing in een aparte stedelijke dienst (of in een stafdienst of transversale cel) onder te brengen; en dus niet meer in te kapselen in cultuur of burgerzaken;
8. de structurele band met cultuur (voor werking, infrastructuur en personeel) te behouden voor de OC’s De Vonke en Marke;.
9. de beleidsdomeinen openbare werken en de verkeersveiligheid nauwer te betrekken.

Schepen Jean de Bethune ging uitgebreid in op dit voorstel van resolutie. Hij greep het aan voor een stevig debat. Hij gaf ons zelfs op vele punten gelijk. Net daarom, zo stelde hij, was de goedkeuring ervan niet nodig, het college zat al helemaal in deze richting.
Hij meldde onder meer dat Heule zal worden ingevuld, dat hij gebiedswerkgroepen wil oprichten, dat er projectbudgetten zijn in de gebieden, dat de gebiedswerkers beter zullen worden ondersteund en dat het preventiebeleid zal geïntegreerd worden.
De resolutie werd weggestemd met 13 stemmen voor en 26 tegen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Resolutie Gebiedswerking in Kortrijk in gemeenteraad

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie