bartcaron.be

Veel nieuwe beleidsnota’s, weinig inspiratie

Ingediend op oktober 26th, 2009 door bartcaron

De beleidsnota’s 2009 – 2024 van de verschillende ministers komen druppelsgewijze binnen. Interessante lectuur is het zeker wel, niet altijd bemoedigende.Lees de beleidsnota Cultuur bijvoorbeeld: geen opzienbarende kwesties, weinig lef en al even weinig bezieling. Dat belooft niet veel. Je vindt er alvast enkele hier: Media is er nog niet, wel Jeugd, Onroerend Erfgoed, Inburgering en enkele andere.Ik schrijf de volgende dagen mijn commentaar neer. Het wordt eerst nog even spannend, we staan op de uitkijk naar de geplande besparingen in deze sectoren. Hoe diep zullen ze snijden?
Klik op de titel op de beleidsnota te openen.

Beleidsnota Cultuur 2009-2014, ingediend door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Beleidsnota Jeugd 2009-2014, ingediend door Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2009-2014, ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014, ingediend door de heer Geert Bourgeois

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, ingediend door de heer Geert Bourgeois

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Veel nieuwe beleidsnota’s, weinig inspiratie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie