bartcaron.be

GR: Vraag over de Industriezone Kuurne/Kortrijk Noord

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Er komt een behoorlijke uitbreiding van deze site. Er staan ook nog een 6-tal panden leeg op de huidige site. Naar verluidt is de intercommunale erg streng over wat daar kan en niet kan. Leiedal wil, naar verluidt Kortrijk-Noord voorbehouden voor milieubelastende (zware) industriële activiteiten en KMO’s daar liever weren. Zo zijn er er voor een aantal van de leegstaande bedrijfsruimtes geïnteresseerde bedrijven, maar ze mogen die niet overnemen.
Het gevolg van dergelijk beleid is dat er natuurlijk steeds meer nieuwe bedrijfsterreinen moeten worden ontwikkeld en worden aangesneden en dat terwijl er leegstand blijft.

Nog een andere kwestie aldaar is de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Er was een plan om op die site 3 windmolens in te planten (minstens 250 m van huizen, geen slagschaduw in woongebied,…). Ook hier is iets misgelopen. De windmolens hadden het volledige terrein plus de omliggende wijken integraal kunnen voorzien van groene stroom. 

Vragen:
Hoeveel bedrijfsgebouwen, en welke oppervlakte beslaan die, staat er leeg in de industriezones van Kortrijk? 
Hoeveel oppervlakte onbebouwde industriegrond / bedrijfsterreinen / regionale bedrijvenparken is er vandaag nog beschikbaar?
Klopt het dat Leiedal voor de bedrijvenzones een soort van profiel ontwikkelt en op basis daarvan bedrijven weigert?
Wie is er verantwoordelijk voor het afleveren van de nodige vergunningen van deze bedrijven? Welke rol speelt Leiedal hierin? Wordt het de visie van Leiedal steeds gevolgd door de vergunningverlenende overheden?
Wie is verantwoordelijk voor het aantrekken, accepteren of weigeren van bedrijven op bedrijventerreinen?
Het lijkt ons een goede plaats (economisch, visiueel en ecologisch) om windmolens te plaatsen. is die piste al onderzocht? Plant de stad een dergelijk onderzoek? Klopt het dat er al eens een aanvraag is geweest voor de bouw van een windmolenproject van 3 molens? Wat was de houding van het Kortrijkse stadsbestuur?

Het antwoord van schepen Jean de Bethune:
Leiedal zet in op de reconversie van oude bedrijfssites, sedert 2006 reeds.
Er is een probleem met de lokale bedrijfsterreinen. Vandaar de nood aan uitbreiding op Kortrijk-Noord.
Leiedal kan nog 41 hectare aanbieden, de rest van de voorraad is ingenomen.
Wat leegstaande bedrijfsgebouwen betreft, er is rond de 15 hectare leegstand, waarvan ongeveer 10 hectare op Kortrijk-Noord (o.a. site van Prado).
Er is in Kortrijk nog 13 hectare beschikbaar waarvan 3 hectare op Ter Doenaert. Er is ook 41 hectare op Evolis, maar daar worden specifieke keuzes gemaakt naar type bedrijven.
Bedrijven kopen soms een grotere oppervlakte dan ze direct nodig hebben, in functie van latere uitbreiding. Een deel daarvan kan worden verkocht. Zo zou er ong. 28 hectare reserves op de markt kunnen worden gebracht.
Leiedal is niet (te) dirigistisch/selectief. Integendeel, eerder het Vlaams Gewest doet vaak lastig. De stad staat in voor de vergunningen, Leiedal adviseert dan.
Het is juist dat er een plan bestond om 3 windmolens te bouwen. Dat was de initiële bedoeling. Dat is onderzocht, maar omdat er op de site een bufferbekken moet komen, kan dat project met windmolens niet doorgaan. En kleinere windmolens zijn niet rendabel.
Repliek van mij: als men windmolens bouwt in de zee, moet dat toch kunnen om of rond een bufferbekken?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: Vraag over de Industriezone Kuurne/Kortrijk Noord

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie