bartcaron.be

Commissies viseren christelijke kunst

Ingediend op juni 16th, 2012 door bartcaron

Je houdt het niet voor mogelijk, maar het bestaat: de christelijke zuil analyseert de adviezen voor de kunstensubsidies en stelt vast dat de uit christelijke zuil geboren cultuurinitiatieven subsidies verliezen. De beoordelingscommissies oordelen op filosofische gronden, aldus het gelezen rekwisitoor. Bij Tertio is men er zowaar van overtuigd dat een aantal aanvragen een negatief advies krijgen net ‘omdat die initiatieven vanuit christelijke huize zijn geboren’. Pardon?

In het Christelijk Weekblad Tertio, doorgaans een goed gemaakt blad, schreef Marc Dubois een merkwaardig opiniestuk. De man doceert aan Sint-Lucas Gent, is journalist en ook in de designwereld geen onbekende. De titel van zijn stuk is alvast veelbelovend: ‘Standrechtelijke executie’. Maakt een mens nieuwsgierig, nietwaar?

Bedreigd zijn de subsidies voor Kunsttijdschrift Vlaanderen, Orgelkunst, Cinemagie en Filmmagie indien Joke Schauvliege (CD&V) haar beoordelingscommissie volgt. En vraagt de auteur zich af ‘Knijpen de commissieleden de initiatieven dood omdat ze uit de christelijke zuil zijn geboren? Dat kan de christelijk geïnspireerde Schauvliege toch niet over haar kam laten gaan.’

Ik zal deze initiatieven niet zelf beoordelen. Dat laat ik liever over aan experten. Het is, eerlijk gezegd, niet gepast al dan niet christelijke oordelen uit te spreken. Een persoonlijke voorkeur mag niet doorwegen bij dit soort discussies.

De auteur verwijst naar het recentste themanummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen dat was gewijd aan Hugo Claus. ‘Een blad met christelijke inspiratie dat Claus brengt, geslotenheid kun je het tijdschrift niet verwijten.’ aldus de auteur van het stuk. Nog even het advies nagelezen en vastgesteld dat de commissie hen dat niet verwijt. Die stelt wel dat het blad een ‘uitgesproken redactionele visie’ mist.
‘Filmmagie, Cinemagie en Orgelkunst zien hun subsidies verdampen tot 0 centiem. Toevallig omdat die initiatieven vanuit christelijke huize zijn geboren? Het is bijna een advies tot verplichte euthanasie. Het valt bijna niet te geloven dat een minister met een christelijke levensvisie een dergelijk besluit moet nemen omdat een commissie haar dat oplegt.’

Je zou het niet geloven mocht het niet zwart op wit gedrukt staan. Zouden de leden van de betrokken beoordelingscommissies beseffen wat ze hier dreigen aan te richten? Zouden ze het daarenboven bewust gedaan hebben? Ze zijn nu alvast gewaarschuwd, ze mogen kritisch zijn, maar niet zo voor christelijk geïnspireerde initiatieven. Zij verdienen de hemel al op aarde. Daar moeten Joke Schauvliege en desnoods Kris Peeters voor zorgen, als ze zelf ooit de hemel binnen willen geraken.

Ik dacht eerst dat het om een artikel was uit De Correcties en De Rechtzetting. Maar nee, eerwaarde lezer, het komt echt uit Tertio. Vaststelling: het moet zowat de eerste keer zijn dat de christelijke wereld zich als een underdog positioneert in cultuurland. Een Calimero-gehalte zo hoog als de Boerentoren.
Arm verzuild Vlaanderen.

PS Ik wens de betrokken initiatieven vooralsnog een mooie toekomst. Christelijk of niet. Gemeend.
PS2 Waar blijven de vrijzinnige, socialistische, en andere standpunten? Voelen ze zich ook tekort gedaan?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Commissies viseren christelijke kunst

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie