bartcaron.be

TV voor doven en blinden?

Ingediend op maart 21st, 2009 door bartcaron

Een tijdje geleden schreef ik al een stukje over het nieuwe mediadecreet dat er aankwam. Na lang onderhandelen met de meerderheid zijn we tot een eerbaar compromistekst gekomen en heb ik gisteren samen met Helga Stevens en leden van de meerderheid een aangepast amendement kunnen voorleggen aan de plenaire vergadering. Het is tijdens de plenaire stemming goedgekeurd en maakt nu dus integraal deel uit van het (nieuwe) Decreet betreffende de radio-omroep en televisie.

Het was een gevolg van vele maanden actie en we zijn er echt wel fier op. Al hebben de commerciële zenders het er wel moeilijk mee. Er worden hen wel verplichtingen opgelegd t.a.v. mensen met een beperking, zoals in elk weldenkend Europees land en in de VSA het geval is. De Vlaamse regering kan wel tegemoet komen met subsidies. De tekst is:
"De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de private televisieomroeporganisaties maken een aanzienlijk deel van hun omroepprogramma toegankelijk voor personen met een visuele of auditieve handicap. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.
Met ingang van 1 januari 2010 of nadat de private televisieomroeporganisaties, gedurende zes opeenvolgende maanden een gemiddeld marktaandeel van 2 percent behalen, voldoen zij aan de volgende voorwaarden binnen de hierna bepaalde termijnen:
– volledige ondertiteling binnen twaalf maanden van het hoofdjournaal. Dit is het journaal met gemiddeld het hoogste kijkcijfer;
– volledige ondertiteling van alle journaals en 90 procent van de informatieprogramma’s binnen 36 maanden.
De Vlaamse regering legt voor andere ondertiteling dan bedoeld in het derde lid van dit artikel, voor audiobeschrijving, voor gebarentaal en voor auditieve ondertiteling een tijdspad en quota op.
De Vlaamse Regering verstrekt voor elke techniek voor het toegankelijk maken van televisiediensten, subsidies."

De bal ligt nu dus grotendeels in het kamp van de Vlaamse regering. Ze moet subsidies voorzien. Daarnaast moet ze een tijdspad en quota opleggen aan de commerciële omroepen voor ondertiteling van programma’s andere dan journaals en informatieprogramma’s. Ook moet de Vlaamse regering starten met proefprojecten voor Vlaamse Gebarentaal, audiobeschrijving en auditieve ondertiteling, te beginnen bij de VRT. Op basis hiervan zal ze ook een tijdspad en quota opleggen voor Vlaamse Gebarentaal, audiobeschrijving en auditieve ondertiteling.  Dat zal meer iets zijn voor de volgende Vlaamse regering aangezien dit legislatuur op haar einde begint te lopen. Maar ik zal dit dossier zeker blijven opvolgen!

Vlaanderen heeft nu eindelijk een grote stap gezet richting inclusieve TV.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor TV voor doven en blinden?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie