bartcaron.be

Samenstelling bestuur Vlaamse Opera - Ballet van Vlaanderen

Ingediend op mei 13th, 2012 door bartcaron

De mededeling van het kabinet van Joke Schauvliege zoals verstuurd aan de aangestelde leden:

“Beste voorzitters en regeringscommissarissen,
Graag deel ik u mee dat de Vlaamse Regering vandaag een beslissing heeft genomen inzake de benoeming van de leden van de algemene vergadering en raad van bestuur. Als bijlage vindt u het overzicht.
Zoals reeds eerder was overlegd, is de Vlaamse Regering ingegaan op het voorstel van de minister om dezelfde leden voor te dragen voor de algemene vergadering en raad van bestuur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera, met een eigen voorzitter voor beide organisaties tijdens de transitie. De nieuwe samenstelling getuigt van een mix aan ervaring en vernieuwing en een diversiteit aan competenties. De minister is ervan overtuigd dat deze operatie het welslagen van het transitietraject sterk zal bevorderen.
De minister zal u in een schrijven nog officieel op de hoogte brengen, maar vraagt toch reeds om haar blijk van waardering over te brengen aan de leden waarvan het mandaat ten einde loopt. Zij hebben zich, gedurende soms meerdere mandaatperiodes, met al hun kunnen ingezet voor de organisatie.
Van de voorzitters wordt nu verwacht dat zij asap een algemene vergadering bijeenroepen om uitvoering te geven aan deze beslissing. In het belang van de organisaties mag hiermee niet gewacht worden.

Raad van Bestuur Koninklijk Ballet van Vlaanderen;
Raad van Bestuur Vlaamse Opera:
1. de heer Pol BAMELIS
2. de heer Paul COOLS
3. de heer Lieven DECALUWE
4. de heer Jan DE GROOF
5. mevrouw Leona DETIEGE
6. de heer André GANTMAN
7. de heer Philip HEYLEN
8. de heer Luc JANSEGERS
9. mevrouw Annick SCHRAMME
10. mevrouw Katia SEGERS
11. de heer Peter VANDAMME
12. de heer Frank VAN MASSENHOVE
13. mevrouw Mieke VAN NULAND
14. mevrouw Cindy VAN PAESSCHEN
15. de heer Stefan VUZDUGAN

Algemene Vergadering Koninklijk Ballet van Vlaanderen;
Algemene Vergadering Vlaamse Opera:

De leden van de Raad van Bestuur en bijkomend:
16. de heer Frank BEKE
17. de heer Peter BELLENS
18. de heer Bram BOMBEEK
19. de heer Willy CLAES
20. de heer Bert CORLUY
21. de heer Jozef DAUWE
22. mevrouw Miet DE BRUYN
23. mevrouw Miet DECKERS
24. de heer Mario MAES
25. mevrouw Mieke OFFECIERS
26. mevrouw Inge SCHOUPS
27. mevrouw Kiki VERVLOESSEM

De heer Paul COOLS wordt voorgedragen als voorzitter van de Vlaamse Opera vzw;
Mevrouw Leona DETIEGE wordt voorgedragen als voorzitter van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw.”

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Samenstelling bestuur Vlaamse Opera - Ballet van Vlaanderen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie