bartcaron.be

Groen Kortrijk pleit voor betere organisatie solidariteit voor mensen in de dakloosheid

Ingediend op januari 10th, 2013 door bartcaron

Tijdens de winterperiode zetten velen zich in om mensen in armoede hun solidariteit te betuigen. Voor de belangrijkste groep kwetsbaren, mensen in de dakloosheid, is er de winteropvang in organisatie van het OCMW in onze stad. Tot op heden was deze winteropvang geen enkele maal volzet. De mensen krijgen het nodige comfort om van 20u. ’s avonds tot 8.30u. ’s morgens onderdak te vinden. Een tas soep, boterhammen en een veilig bed getuigen van voldoende kwaliteitsvolle opvang.

Thomas Holvoet, toekomstig raadslid voor Groen bij het OCMW, stelde echter vast dat ondanks deze inspanningen de voorbije kerstperiode erg moeilijk blijft voor dakloze mensen. Het is de periode waarin buurthuizen vele sluitingsmomenten tellen. Het is ook het moment waarop Poverello, de enige plaats waar mensen een warme maaltijd kunnen nuttigen, gesloten is voor een periode van tien dagen. Deze combinatie van factoren: geen warme maaltijd en onvoldoende opvang overdag maakt mensen ziek. Winkelcentrum K en het station, waar zij trouwens niet welkom zijn, maakt deze plaatsen tot bedenkelijke vluchtoorden zonder perspectief. Daarnaast stelt Groen ook vast dat er tijdens weekends en feestdagen, ook buiten de winterperiode, een gebrek bestaat aan opvang en kans tot ontmoeting.

Groen heeft daarom twee heel concrete voorstellen voor het nieuwe beleid.

Eerst en vooral vragen we om, binnen het huidige budget, de openingsuren van buurthuizen zodanig te organiseren dat er steeds één centrumgelegen buurthuis open is, het jaar rond. En al zeker tijdens de winterperiode. Is samenspraak met vrijwilligers is zoiets haalbaar.

Ten tweede is het noodzakelijk dat er in onze stad het jaar rond één plaats is waar een warme maaltijd kan verkregen worden. Het totaal aantal mensen in de dakloosheid wordt officieel geschat op 120. De kwaliteit van een beleid wordt steeds afgemeten aan de wijze hoe ze omgaat met de allerzwakste groepen. In Kortrijk gebeurt op dit vlak al heel wat, in samenspraak met gedreven professionele en vrijwillige krachten. Groen stelt echter voor om die hulp beter te organiseren zodat de voornaamste missing links teniet worden gedaan. Indirect betekent dit tegelijk het inzetten op gezondheidspreventie voor de meest kwetsbaren in onze stad.

Thomas Holvoet, OCMW raadslid,  Groen Kortrijk
0485 19 50 24

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen Kortrijk pleit voor betere organisatie solidariteit voor mensen in de dakloosheid

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie