bartcaron.be

Over de inspanningen om EU- en niet EU-burgers uit Kortrijk aan te zetten om te stemmen

Ingediend op april 5th, 2012 door bartcaron

Willen gaan stemmen toont aan dat de bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving aanwezig is. Het is element van, een stap in de integratie. Die mensen doorlopen een zware administratieve procedure. Het stemrecht is een democratisch recht dat voor iedereen gevrijwaard moet worden en dat wordt gewaarborgd door de Europese Unie. Iedereen die meer dan vijf jaar in België woont, werkt en belastingen betaalt, kan gebruik maken van dat recht.
Het is het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist of de niet-EU-onderdaan beantwoordt aan al deze criteria.

Uit onderzoek van de Leuvens politologen Marc Hooghe en Tim Reskens blijkt dat het gebrek aan interesse vanwege de Vlaamse overheid en sommige gemeenten van doorslaggevend belang is geweest voor de registratie in 2006.
Als we de gegevens overlopen zien we dat er dan een belangrijke mate van variantie optrad. In sommige steden en gemeenten kan de registratie van niet-EU-kiezers een waar succes worden genoemd. Absolute koplopers onder de grote gemeenten waren de stad Hoei (47,2 procent), Herentals (44,6 procent), Bastogne (44,6 procent), Lier (40,8 procent), Sint-Truiden (37,4 procent), Turnhout (29,7 procent), en Hasselt (19,9 procent).
Nog onder de grote gemeenten vinden we de slechtste cijfers bij: Zaventem (1,8 procent), Lokeren (2,2 procent), Mechelen (3,4 procent), Oostende (6,4 procent), Kortrijk (11,6 procent), Antwerpen (12,2 procent), Brugge (12,6 procent).

De registratiepercentages zijn geen weerspiegeling van de politieke interesse bij de doelgroep zelf. Indien dit het geval zou zijn, zouden we kunnen verwachten dat politieke interesse op relatief gelijke wijze verspreid is over de verschillende gemeenten. In de praktijk zien we echter bijzonder grote verschillen optreden, waarbij een stad als Lier bijna 4 keer meer succes boekt als Kortrijk. Het is onmogelijk dat de politieke belangstelling van niet-EU-burgers in de stad Lier vier keer zo hoog ligt als in Kortrijk.

De praktische uitwerking van het stemrecht komt in Vlaanderen ook deze keer weer veel te laat op gang. Voor de verkiezingen van 14 oktober 2012, moeten de aanvragen uiterlijk op 31 juli 2012 ingediend worden. Het lijkt er sterk op dat de Vlaamse Gemeenschappelijk geen landelijke informatiecampagne zal voorzien en integendeel de volle verantwoordelijkheid voor het bekend maken van deze registratieprocedure bij de gemeentebesturen zal leggen. Er komt een foldertje waarvan de stad exemplaren mag bijbestellen. Ik hoop dat het meer wordt.

Maar nog belangrijker is dat, als men wil dat ook de niet-EU-burgers gebruik maken van hun stemrecht, ons stadsbestuur een grotere inspanning doet. En dat zal nodig zijn. In Le Soir – en in geen enkele Vlaamse krant – verschenen de recente cijfers van het aantal geregistreerde niet-Belgische kiezers. Cijfers van 27 maart van dit jaar. Best interessant. We zien dat er in Kortrijk 1413 EU-burgers potentieel mogen gaan kiezen, waarvan slechts 5,17% ingeschreven is als kiezer. Van de 1100 niet-EU-burgers zijn er amper 2,36% ingeschreven. Dat zijn cijfers die een pak lager liggen dan in 2006 (11,6% in Kortrijk). En ook een pak lager dan het Vlaamse gemiddelde op 27 maart 2012 (7%, zelfs 21% in Wallonië).

Daarom de volgende vragen:

Welke inspanningen zal ons Kortrijkse stadsbestuur doen om niet-EU-kiezers te laten registreren? Welke ambitie heeft de stad? Welke percentages wil de stad bereiken?
Zal de stad overleg plegen met de Raad voor Intercultureel Samenleven? Wordt er samengewerkt met bestaande middenveldorganisaties? Hoe?

Schepenen Alain Cnudde en Filip Santy antwoordden dat ze een briefactieplannen (elke burger die aan de voorwaarden beantwoordt zal een informatiefolder toegestuurd worden). De website van de stad zal in het luik verkiezingen hier aandacht aan besteden, er komt een brede informatiecampagne, en de stadkrant zal ook worden ingezet.
Ik hoop dat de stad dat alles doet met overtuiging en een grote intensiteit. Het zal daar van afhangen of er zich veel niet-Belgen inschrijven om te gaan stemmen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Over de inspanningen om EU- en niet EU-burgers uit Kortrijk aan te zetten om te stemmen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie