bartcaron.be

Sportbeleidsplan 2008-2013

Ingediend op december 12th, 2007 door bartcaron

De High-Five is een goed plan. Wij willen de schepen en de medewerkers feliciteren met deze topsport-prestatie. Ook vormelijk is het een voorbeeldplan.

Het is het eerste echte lokaal sportbeleidsplan van Kortrijk. Het is ook geen verzameling van losse ideeën, maar een wetenschappelijk onderbouwd plan (cf. sportbehoeftenonderzoek bij de inwoners, enquête over sportinfrastructuur, sportactiviteiten van allochtone jongeren, de clubs enz…) dat op kan bogen op een ruime raadpleging.

We lezen vijf krachtige strategische doelstellingen: de clubwerking verbeteren via vorming en overleg, gerichte betoelaging van clubwerking, het sportaanbod aanpassen op maat van diverse leeftijdsgroepen, binnenhalen van sportevenementen, breed en diep communceren, en de sportinfrastructuur als essentiële randvoorwaarde.
Het plan is gedetailleerd uitgewerkt, bevat een goede meerjarige timing en een financiële prognose, al is dat laatste wat zwak uitgewerkt. We krijgen niet echt hoogte van de kosten van  bijv. de masterplannen voor openluchtvelden, zwembaden en sportcentra. Dat zijn dure

Ik wil enkele elementen aankruisen omdat ze boeiend zijn; uit de operationele doelstellingen:
– betoelagen van sportverenigingen die initiatieven nemen voor maatschappelijk kwestbaren
– aanbod voor kinderen en grootouders om samen te sporten
– meer zap-mogelijkheden voor jongeren (12-18 jr)
– samenwerking met buurwerkers/jeugd/OCMW ifv specifiek sportaanbod
– investeren in jeugdwerking
– faciliteren special Olympics.

Opvallend is de zeer grote ondersteuning voor de sportclubs, zo belangrijk voor het sociaal en vitaal weefsel. Ze staan centraal in het beleid. Dat is zeer goed, het staat in schrille tegenstelling tot het cultuurbeleid waarin verenigingen en professionele organisaties slechts met mondjesmaat aandacht en steun krijgen.

Nog een paar vragen of opmerkingen:
– er wordt geen melding gemaakt van een intentie op in te spelen op de plannen van de Vlaamse regering voor een alternatieve financiering van sportinfrastructuur. Wordt hier niet op ingegaan? Bijv. voor kunstgrasvelden voor voetbal?
– het plan is grotendeels een sport-voor-allen-plan, de topsport wordt wel vermeld maar niet prioritair, bijv. financiële ondersteuning van individuele topsporters, apart subsidiereglement voor eerste klasseclubs, aantrekken grote sportevenementen. Is mijn perceptie juist? Kan u wat meer zeggen over het topsportbeleid van de stad Kortrijk?
– de infrastructuur wordt weinig gedetailleerd behandeld. Er is sprake van noden, maar we lezen weinig over de oplossingen. Er is wel sprake van masterplannen voor zwembaden, sportcentra en openluchtvelden. Welke zijn uw prioriteiten?
– komt er eigenlijk nog een 50-m bad? Er komt deze legislatuur enkel een locatie-onderzoek. Mag ik dan veronderstellen dat het een eerste klassebegrafenis wordt, in de rubriek ‘veel beloven en weinig geven doet de zotten in vrede leven’.
– het openluchtbad in de Abdijkaai wordt voorgedragen voor bescherming als monument. Zeer mooi, maar het is toch de bedoeling het zwembad grondig te renoveren?
– Sportchef Mia Maes voerde het woord wegens afwezigheid van de schepen, zei in de commissievergadering dat voor de gewone werking de kosten niet zullen stijgen. Subsidies ook niet? Dat men gerichter wil subsidiëren is ok

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Sportbeleidsplan 2008-2013

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie