bartcaron.be

Cultuureducatie op school: nog bergen werk!

Ingediend op september 26th, 2007 door bartcaron

Vandaag stond het rapport in de kranten. Een Londonse prof onderzocht op vraag van de onderwijsminister de cultuureducatie in het Vlaamse onderwijs. Het rapport is zoals te verwachten is en de besluiten zijn voorspelbaar. We leren eigenlijk niets bij. We krijgen de bevestiging van wat we reeds lang weten. Namelijk dat er wel een en ander gebeurt, maar dat het zeer wisselend van school tot school, versnipperd, vaak afhankelijk van persoonlijke inzet van directies en leerkrachten. En we leren ook dat het deeltijds kunstonderwijs (de academies) elitair zijn.

Het goede nieuws eerst. Er zijn genoeg middelen, maar dat die worden onefficiënt ingezet. En daarmee zijn we al bij het slechte nieuws. Niet alle kinderen en jongeren kunnen immers genieten van een degelijke kunst- en cultuureducatie. Veel hangt af van hun afkomst, de financiële en culturele mogelijkheden van hun ouders, het toevallig terechtkomen in een kunstrijke of kunstzinnige school of in de klas van een cultuurminnende leerkracht. Er is geen structuur en geen continuïteit: er blijkt geen duidelijke ononderbroken leerlijn van het kleuteronderwijs tot het secundair onderwijs te zijn.
Ik hoop dat er daar nu echt krachtige beslssingen uit voortkomen. De grote vrijheid die scholen aan de dag kunnen leggen, ligt eigenlijk aan de basis van de verschillen. Zijn kunst  en cultuur voldoende belangrijk om die een meer centrale plaats te geven in het curriculum? Volgens mij wel. Een basiskennis ervan is toch onontbeerlijk? Het gaat daarbij niet over parate kennis in de zin van noem vijf Vlaamse  Primitieven, maar  het gaat om het ontwikkelen van een gevoeligheid voor kunst en cultuur. Dat moet tot de eindtermen behoren. Laat ons daar toch niet aan twijfelen.
Alleen, ik zou graag hebben dat dat ook hedendaags wordt verzorgd. Niet te beladen, met grote openheid voor de diversiteit van kunst en cultuur, niet alleen ex cathedra, niet alleen met aandacht voor de westerse en/of klassieke cultuur, maar zeer open divers en via een grote betrokkenheid op de praktijk. Dus, samen met kunstenaars, graag in het theater in het museum, via eigen beoefening, enz.

Het deeltijds kunstonderwijs, daar kunnen we nog hartig woordje over kwijt.  Dat staat ver af van de gewone scholen – graag veel meer contact – en is te selectief. Ik zou vooral willen pleiten dat onze academies wat minder onderwijsachtig zouden worden, en dus minder denken in termen van schooljaren en van voortgezette opleiding, maar veeleer in levensbrede vorming, van cultuurbeleving en -plezier. Waar is bijv.het verband met de amateurkunsten, wat met hedendaagse muziek, dans enz.  Het DKO evolueert in die richting, maar veel te traag.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Cultuureducatie op school: nog bergen werk!

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie