bartcaron.be

Wachtlijsten voor schuldbemiddeling

Ingediend op mei 31st, 2006 door bartcaron

Actuele vraag van de heer Bart Caron tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezonheid en Gezin, over de wachtlijsten voor schuldbemiddeling bij de OCMW’s

De heer Bart Caron:
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, gisteren werden we in een krantenbericht nogmaals met onze neus op het schuldenprobleem gedrukt. Twee weken geleden heeft onze partij in Antwerpen een studiedag gehouden over deze problematiek in Vlaanderen en België. Op 22 maart 2005 vond daarover ook een hoorzitting plaats.
Het aantal mensen dat aan schuldbemiddeling wil doen, neemt toe. Het aantal mensen met schulden is dan ook schrikbarend gestegen. Ligt de oorzaak bij de verlokkingen van deze overmaterialistische wereld? Ligt het aan de ongelijke verdeling van de welvaart in onze samenleving? Ik weet het niet maar feit is dat het probleem serieuze proporties begint aan te nemen. We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten.

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, gisteren werden we in een krantenbericht nogmaals met onze neus op het schuldenprobleem gedrukt. Twee weken geleden heeft onze partij in Antwerpen een studiedag gehouden over deze problematiek in Vlaanderen en België. Op 22 maart 2005 vond daarover ook een hoorzitting plaats. Het aantal mensen dat aan schuldbemiddeling wil doen, neemt toe. Het aantal mensen met schulden is dan ook schrikbarend gestegen. Ligt de oorzaak bij de verlokkingen van deze overmaterialistische wereld? Ligt het aan de ongelijke verdeling van de welvaart in onze samenleving? Ik weet het niet maar feit is dat het probleem serieuze proporties begint aan te nemen. We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten.

Een probleem is dat de bevoegdheden ter zake bizar verdeeld zijn. Vlaanderen mag zorgen voor het curatieve en preventieve aspect. Veel van de maatregelen die aanleiding geven tot schulden, ontsnappen echter aan onze bevoegdheid en vallen onder de federale bevoegdheid zoals de consumentenkredieten en de regeling inzake kredietopening. Dat is het punt bij uitstek dat zou moeten worden aangepakt.
Het is vandaag onwaarschijnlijk gemakkelijk geworden om kredieten te openen bij elk grootwarenhuis, bij speelgoedketens en bij andere consumentenzaken. De vraag is of we zo losjes mogen blijven omspringen met deze niet-bancaire kredieten. Ik denk dat we ervoor moeten pleiten dat niet-bancaire kredieten bij wet worden verboden. Kredieten leveren een belangrijke bijdrage tot de economische ontwikkeling en geven sommige mensen kansen op groei en emancipatie. Daar mag geen twijfel over bestaan. Daar hebben we echter bankinstellingen voor en wetten om die banken te controleren.

Zwakkere mensen kunnen vaak niet weerstaan aan de verlokkingen van deze overmaterialistische wereld. Wie heeft vandaag geen flatscreen of homecinema? De vraag is of Vlaanderen niet meer moet investeren in schuldenpreventie. In Wallonië wordt vooral ingezet op preventie en consumentenscholing. Men leert mensen omgaan met geld, kredieten en schulden. Er wordt ook aandacht besteed aan het curatieve aspect.
Mevrouw de minister, in het Vlaamse regeerakkoord wordt

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Wachtlijsten voor schuldbemiddeling

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie