bartcaron.be

De middelen voor bijzondere jeugdzorg

Ingediend op januari 18th, 2006 door bartcaron

Actuele vraag van de heer Bart Caron tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de middelen voor bijzondere jeugdzorg.

De heer Bart Caron:
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, mevrouw en heren ministers, op 9 januari vond in deze buurt een actie plaats van de vakbonden in de bijzondere jeugdzorg. De sfeer in de sector wordt – terecht – almaar droeviger. Dat is niet de schuld van de overheid, maar de overheid moet minstens aandacht besteden aan de problematiek. We hebben hier trouwens al vaak over de kwestie gediscussieerd. 
Op 10 januari kreeg De Stobbe de Lydia Chagollprijs. Dat is markant. Gisteren, op 17 januari, verscheen een open brief van het Platform Jeugdzorg. Die kreeg veel weerklank in de media. De betrokken partners bij het platform zijn de vakbonden, alle koepels voor de bijzondere jeugdzorg en voor de integrale jeugdhulp, en ook de sociaal-culturele organisaties zoals de Gezinsbond. Het is dus het breedst denkbare middenveld voor de integrale jeugdhulp en de bijzondere jeugdhulp, dat voor de zoveelste keer aan de bel trekt. 

Gisteren vond er in de Commissie voor Welzijn een hoorzitting plaats over de integrale jeugdhulp. Tot onze droefenis hoorden we dat de ideeën die in 1999 werden gelanceerd, vandaag nog even actueel zijn en bijna nog pregnanter dan toen. Ik lees een citaat voor. ‘We roepen alle betrokken partners, het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering op om op zeer korte termijn concrete ondersteunende maatregelen te nemen en de nodige budgetten vrij te maken. We doen dit tegen een achtergrond van talrijke en dagelijkse onaanvaardbare situaties die zich continu over heel Vlaanderen voordoen bij de opvang en begeleiding van jongeren en gezinnen met problemen. Iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de jeugdzorg is het over

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor De middelen voor bijzondere jeugdzorg

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie