bartcaron.be

Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

Ingediend op september 26th, 2017 door bartcaron

Gisteren presenteerde de Vlaamse regering haar septemberverklaring. Traditioneel geeft die een eerste inkijk in de begroting van 2018. Daarin valt op dat het media-, jeugd- en cultuurbudget licht stijgt, meer dan in de vorige jaren toen vooral werd bespaard. Het is in ieder geval de grootste stijging tijdens deze legislatuur.

Het meest opvallende cijfer is dat van het Mediafonds dat met 2 miljoen gespijsd wordt. Het geld dient voor de productie van fictiereeksen op televisie van zowel commerciële zenders als de openbare omroep. Begrijpelijk in de strijd van de Vlaamse zenders tegen de mondiale spelers als Netflix of Apple.

Fijn dat het jeugdwerk 2 miljoen bijkrijgt. Het is slechts een klein steuntje, maar toch dat. Verder valt op dat het Gamefonds er een miljoen bijkrijgt, net als het Cultuurloket. Maar ook de projectenpotten van erfgoed, kunsten en sociaal-cultureel werk worden versterkt. Dat is fijn om te lezen.

Een overzichtje van de uitgetrokken beleidskredieten (in miljoen euro):

Cultuurloket 1,0
Extra toelage Alden Biesen – KMSKA – Gaasbeek: 0,8
Foci 1,3
Gamefonds 1,0
Internationaal kunstenbeleid 1,0
Jeugd 2,0
Leenrecht 0,1
Mediafonds 2,0
Projectregeling erfgoed 0,8
Projectregeling mediawijsheid 0,3
Projectregeling jeugd 0,5
Projectregeling kunsten 1,0
Projectregeling sociaal-cultureel werk 0,4
Socio-cultuur 0,1

Het gaat om een totaal van 12,3 miljoen euro.

Echter, in de overzichtstabel van het begrotingsboekje staat een stijging van 28,9 miljoen euro. Het verschil is te verklaren door de middelen voor sport voor zo’n 12 miljoen, waarvan 3,5 miljoen euro voor een Bidfee voor het binnenhalen van het WK wielrennen 2021. Ik geef er geen commentaar op. Het resterende verschil is niet uit het document te distilleren. Wellicht gaat het om indexaanpassingen.

Ook nog dit: er staat een investeringssubsidie (0,3) aan vzw Herita voor de ontwikkeling van het IT-systeem achter de ‘open monumentenkaart’. Na de Uitpas, de museumkaart nu ook deze kaart. Of hoe de Vlaamse overheid zelf de versnippering organiseert. Waarom wordt hier geen integratie nagestreefd? Interessanter voor de bezoeker en goedkoper voor de overheid.

De Vlaamse regering heeft tegelijk beslist om een buffer van 100 miljoen euro die in 2017 werd aangelegd, nu reeds in 2017 vrij te geven en zelfs nog uit te breiden met 35 miljoen. Daarin staan ook een aantal eenmalige uitgaven voor cultuur. Het gaat over diverse projectsubsidies en investeringen. Over het algemeen betreft dit de uitvoering van eerder genomen beleidsbeslissingen. Toch zijn er een paar curieuze. De cijfers zijn in duizend euro.

Aankopen tenten 300
Actieplan sport na school 1.000
Beursschouwburg (tribune) 500
Depots Mechelen, Kortijk 1.000
Design museum 2.500
FOCI 928
Kaaitheater 575
LinC en andere dossiers 528
MediahuB Brussel 500
Museumpas 300
Prioritaire subsidies 2017 (theatertrekken + toegankelijkheid) 3.000
Projecten Brussel 500
Projecten podiumkunsten (5 waaronder Le concert Olympique Jan Caeyers) 540
Projectenpot kunstendecreet 980
Responsabiliseringsbijdrage OVV 852
Subsidies filmeducatie 240
Theatertrekken AB + Warande Turnhout 1.750
VIAA 1.340
Vzw Kunst in Huis 1.000

 

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie