bartcaron.be

Een regeerakkoord …. met weinig cultuur

Ingediend op juli 9th, 2009 door bartcaron

Ik heb ondertussen grote delen gelezen van het regeerakkoord. Ik spaar mijn commentaar op voor de komende dagen. Het is vooral een economisch getint regeerakkoord. In tijden van crisis is dat niet onlogisch, maar het zwaartepunt is wel erg zwaar. Het regeerakkoord waaiert breed uit, maar blijft al bij al vrij vaag. Het is in ieder geval geen begeesterend of inspirerend document. Je krijgt er noch warm noch koud van. Je moet je hard inspannen om te blijven lezen. Of zou dat de bedoeling geweest zijn? De tekst zelf leest niet makkelijk. Hij is slecht geschreven, in een schabouwelijk Nederlands, vol jargon dat hier vooral moet dienen om het gebrek aan visie te verdoezelen. En het is een akkoord voor elk wat wils.

Maar ik kan mijn ontgoocheling over het hoofdstuk over Cultuur niet verbergen. Zo’n zwak stuk had ik echt niet verwacht. Of ik het nu eens ben met wat er staat, of niet, het doet niet eens ter zake. Het hoofdstuk Cultuur, Jeugd … is zwak, het vertoont geen visie, geen begeestering en stuurt, zeker voor wat cultuur betreft, aan op restauratie van oude kaders en invloeden. De CD&V en de N-VA hebben zich uitgeleefd. Katholiek en Vlaams … Sjonge.
Het hoofdstukje Cultuur is een ratatouille van soms concrete, soms wollige opties. Een algemene visie op cultuur ontbreekt. Je leest er zelfs de voorkeuren van de onderhandelaars doorheen. Ik ben ook kwaad dat de erfenis van de vorige cultuurministers te grabbel wordt gegooid. Het is onvoorstelbaar dat dat kan met drie partijen die bijna de hele voorbije legislatuur deel uitmaakten van de regering. Een C-attest krijg je daarvoor … Ook voor de passages over het Kunstendecreet en het sociaal-cultureel werk. Dubbelzinning. lees tussen de regels en je begrijpt wat er echt wordt bedoeld.
Niet dat het allemaal kommer en kwel is. Er zijn een aantal goede voorstellen: een meerjarenplan voor culturele infrastructuur (met welk geld?), de omgang met collecties van musea, de verbreding van Cultuurinvest … al bij al weinig.

De opbouw van het regeerakkoord zorgt er ook voor dat je plotsklaps stukjes over bepaalde beleidsdomeinen vindt in andere hoofdstukken.  Bijv. in het hoofdstukje interne staatshervorming op pagina’s 88 en 89. Daar lees je: “De verschillende plannen die de lokale en provinciale besturen nu maken (cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan, milieubeleidsplan,…) verdwijnen en worden geïntegreerd in dit meerjarenplan. (= legislatuurplan).” Het is een schande. De zwakke sectoren zijn weer eens de pineut. En dat gebeurt met de fetisj van de planlastvermindering.
Toen ik in de voorbije legislatuur voorzichtig opperde dat in kleinere gemeenten een vrijetijdsplan (cultuur, jeugd en sport) wel zinvol kon zijn, en geen drie aparte plannen, dan waren vele betrokkenen (die nu ook in de regering zullen zitten) van sp.a en CD&V in alle staten. En nu aanvaarden zij zomaar dat de planning wordt afgebouwd. Och, het gaat nog niet eens om het plan zelf, ik bedoel de uitkomst ervan, het gaat om de participatie van de doelgroepen (het proces) bij de opmaak van het plan.

Het hoofdstuk Media is wel interessanter en bevat meer visie. En over Sport kunnen we ook vrij positief oordelen. Maar we bespreken het later nog wel.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een regeerakkoord …. met weinig cultuur

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie