bartcaron.be

Oud Raversijde

Ingediend op mei 24th, 2007 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan Dhr Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening over de plannen met wijk Oud Raversijde te Oostende

Reeds enkele jaren zouden er plannen bestaan om de wijk (Oud Raversijde) in te kleuren als woonzone en niet meer als luchthavengebied. Dit blijkt echter nog steeds niet gebeurd te zijn en de bewoners vragen zich dan ook af of dit er nog ooit van komt.

In deze woonwijk Oud Raversijde (schoolstraat – waar het vroegere schooltje gestaan heeft) ligt er ook nog een braakliggend stuk grond van de luchthaven. Nu is de luchthaven van plan dit stuk grond af te zetten met draad en daarop een loods te bouwen voor het bergen van sneeuwruimers enz.
 
Buurtbewoners zijn hiervan tegenstander en zouden op dit stukje grond graag een buurtpleintje hebben. Volgens deze buurtbewoners zou ook de burgemeester van Oostende achter hun plannen staan.

Daarom meneer de minster wil ik u graag volgende vragen stellen:

1. Zijn er plannen om de wijk Oud Raversijde in te kleuren als woongebied? Zo ja, wat is de voorzien termijn om dit te doen?

2. Welke bestemming zal het braakliggend stuk grond op luchthaven krijgen? Wie is er verantwoordelijk voor een eventuele bestemmingswijziging (van luchthaven naar recreatie of speelplein)?


Antwoord van minster Van Mechelen op 24 mei 2007

1. In het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Oostende werd de problematiek van de zonevreemde woningen in het luchthavengebied aangehaald. In het eindrapport van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Oostende (maart 2003) is het zoeken naar een oplossing voor deze woningen als een actie naar voor geschoven. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaalstedelijk gebied Oostende, dat momenteel in opmaak is, is geopteerd om de op vandaag reeds bebouwde percelen te herbestemmen naar woongebied om de aanwezige woningen de nodige stedenbouwkundige mogelijkheden te geven. Verder werd geopteerd om geen mogelijkheden tot het creëren van bijkomende woongelegenheden te voorzien.

2. Aangezien werd geopteerd om enkel voor de op vandaag reeds bebouwde percelen een herbestemming door te voeren, werden geen braakliggende percelen mee in de herbestemming opgenomen.

Een eventuele bestemmingswijziging van zone voor luchthaven naar een andere bestemming, zal in nauw overleg dienen te gebeuren met de luchtvaartautoriteiten en het bevoegde ministerie.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Oud Raversijde

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie