bartcaron.be

‘Het onnoemelijke leed van de miljoenen dieren in de Vlaamse vee-industrie duurt voort’

Ingediend op oktober 8th, 2018 door bartcaron

Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. Een taak die minister Ben Weyts actief op zich nam, met enkele positieve maatregelen als gevolg. Vooral het verbod op het onverdoofd slachten was een echte doorbraak. Toch moeten we tot onze spijt vaststellen dat het daarbuiten beperkt bleef tot ‘window dressing’, met enkele in het oog springende acties voor gezelschapsdieren als katten en honden. Het onnoemelijke leed van de miljoenen dieren in de Vlaamse vee-industrie blijft evenwel voortduren.

Want het mag duidelijk zijn: de industriële manier waarop vlees geproduceerd wordt in Vlaanderen leidt nog altijd tot een systematische schending van de dierenrechten. De traditionele boerderijen bestaan niet meer, in de plaats kwamen heuse vleesfabrieken. Plekken waar dieren gereduceerd worden tot handelsvoorwerpen, voor wie elke vorm van leven onmogelijk gemaakt wordt. De dieren in onze ‘moderne’ vee-industrie kunnen zich niet natuurlijk ontwikkelen. Ze zijn vaak verzwakt, ziek en zelfs misvormd. Besmettelijke ziektes tieren welig door een gebrek aan weerstand. Het meest gebruikte lapmiddel, grote hoeveelheden antibiotica, zorgt voor ongezond vlees. Ondertussen stapelen de schandalen – dioxine, gekkekoeienziekte, varkenspest, … – zich op. Het ultieme lapmiddel, een massale slachting van alle dieren, is een schandvlek op onze moderne maatschappij. (meer…)


Het spookt rond het Schipdonkkanaal

Ingediend op september 17th, 2018 door bartcaron

Op 16 mei 2018 stelde ik een schriftelijke parlementaire vraag aan minister Ben Weyts, bevoegd voor openbare werken en mobiliteit, over het Schipdonkkanaal, meer bepaald over de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal. Aanleiding was de reactie van actiegroepen tegen de plannen voor een breed Schipdonkkanaal waarvoor nog steeds ruime reservatiestroken op de ruimtelijke plannen staan. Om die te herzien besliste de regering een nautische studie uit te voeren.
Ik vroeg aan minister Weyts hoe deze nieuwe nautische studie kadert in het regeerakkoord waarbij het Schipdonkkanaal geen prioritaire piste is? Waarom was ze nog nodig? Wanneer zal deze studie afgerond zijn? Hoeveel zal ze kosten? Verder vroeg ik of deze studie het opnemen van de reservatiestrook op de lijst van te schrappen reservatiestroken hypothekeert ?
Minister Weyts antwoordde op 18 juni dat de nautische analyse uitgevoerd is in het kader van de besluitvorming rond de startnota voor het geïntegreerd planproces rond het RUP ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’, waartoe het initiatief werd genomen door het departement Omgeving in opdracht van minister Schauvliege. De nautische analyse werd intern binnen De Vlaamse Waterweg nv uitgevoerd. Deze analyse is ondertussen afgerond.

Oké, maar waar is die nautische studie gebleven? Na enig speurwerk dat niks opleverde – het kabinet van Joke Schauvliege antwoordde niet op een verzoek dd. 22 juni om de analyse over te maken – stelde ik op 10 juli 2018 een schriftelijke parlementaire vraag aan minister Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, of het mogelijk deze nautische studie te ontvangen?
Op 14 september kreeg ik antwoord: “Het is correct dat aan de bevoegde administratie (De Vlaamse Waterweg) de opdracht werd gegeven tot een nautische studie van het Schipdonkkanaal. Deze studie moet input geven aan de startnota die door mijn administratie zal worden gefinaliseerd. Zolang deze gegevens ontbreken, kan deze startnota niet worden afgewerkt.

Zo is de cirkel rond. De analyse of studie is klaar zegt de ene minister, de andere minister zegt dat de analyse nog niet aan haar is overgemaakt. De ene minister verwijst naar de andere, de andere naar de ene. De informatie wordt achtergehouden, al dan niet bewust. Zo wordt het volk dom gehouden. Of is er een en ander te verbergen? Of tillen de beide ministers dit lastige dossier liever over de verkiezingen? Of is het een mooi voorbeeld van de verkokering van de verschillende departementen? Het is in elk geval slecht bestuur.
Ik zou gewoon graag de conclusies van deze nautische studie/analyse kennen. Die is gemaakt met belastinggeld. En het is toch normaal dat volksvertegenwoordigers de uitvoerende macht controleren? Of mag dat niet meer?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Het spookt rond het Schipdonkkanaal

Een dag op stage bij een landbouwer

Ingediend op september 7th, 2018 door bartcaron

Een dag meelopen met een actieve landbouwer op het bedrijf, is heel leerzaam voor een politicus die het landbouwbeleid volgt. De praktijk beter kennen, verheldert je visie.
Dank u wel Frank Vergote uit Hulste, het was een boeiende dag. Te meer omdat je een brede blik hebt op de samenhang van landbouw, landschap, natuur, voeding en gezondheid. We hebben meer gebabbeld dan gewerkt… Omdat het zo interessant was. Ook dank aan Ann-Sophie Decroos voor de organisatie.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een dag op stage bij een landbouwer

Als zelfs Amerika strenger is voor pesticiden dan Europa en België?

Ingediend op augustus 20th, 2018 door bartcaron

In de Huffington Post verscheen artikel (klik hier) over de rel in Amerika over Chloorpyrifos. Dat is de gangbare naam voor een krachtige insecticide. Het product is ontwikkeld door The Dow Chemical Company en kwam midden de jaren ’60 van de 20e eeuw op de markt. Het is een van de meest gebruikte organofosfaat-pesticiden geworden.

In de Verenigde Staten heeft een federaal gerechtshof enkele dagen geleden beslist dat het Environmental Protection Agency (EPA) het moet verbieden. Jaarlijkse testrapporten van het Landbouwdepartement tonen aan dat er residu’s van chlorpyrifos voorkomen in nectarinen, perziken, komkommers en andere vruchten. Studies hebben aangetoond dat kinderen die blootgesteld zijn aan pesticides zoals chlorpyrifos, een verhoogd risico hebben op een abnormale ontwikkeling van het zenuwstelsel, inclusief een blijvend verlies aan intelligentie en gedragsproblemen. Zelfs blootstelling aan een lage dosissen, in het bijzonder in de baarmoeder, tast de hersenontwikkeling aan, wat leidt leidt tot een hoger risico op afwijkingen zoals autisme. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Als zelfs Amerika strenger is voor pesticiden dan Europa en België?

Het geval Koen Naert wijst op een onvoldragen sportbeleid

Ingediend op augustus 14th, 2018 door bartcaron

De eerste Europese kampioenschappen nieuwe stijl zijn voor België een succes gebleken. België haalde 19 medailles waarvan 6 gouden. Proficiat. Nederland, anderhalve keer zoveel inwoners als België haalde 43 medailles. Nog een grotere proficiat. Nee, toeval is dat niet. Het is het gevolg van een krachtig en wetenschappelijk onderbouwd topsportbeleid. Australië is ook zo’n voorbeeld.

Dat sporttalent komt bovendrijven, is fijn, maar als dat talent niet ontdekt, niet goed begeleid en omkaderd wordt, gaat het meestal verloren. Dat vereist een grondige aanpak en kost geld aan de overheid, lees de belastingbetaler. De samenleving doet dat in toptalent in de wetenschappen, in muziek, literatuur, enz., waarom zo weinig in sport? Een hoogontwikkelde samenleving doet er alles aan om het menselijke talent maximale ontplooiingskansen te geven, ten bate van de samenleving en van de betrokken persoon. Dus ook in de sport. Niet ter ere van God en vaderland – ter bate van welke ideologie of natie dan ook – maar voor de sport zelf, en ook omdat het de breedtesport stimuleert.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Het geval Koen Naert wijst op een onvoldragen sportbeleid

Fonds voor de Letteren: niet Mia Doornaert is het probleem, maar de Vlaamse regering…

Ingediend op juli 20th, 2018 door bartcaron

Mia Doornaert wordt voorzitter van het Fonds voor de Letteren. Dat hoopt de Vlaamse regering althans. Niet dat ze van mening zouden veranderen. Koppig als deze ploeg is,… Maar het zou de regering sieren als ze zelf de wetgeving zou respecteren.

Ik wil het in dit stukje zelfs niet hebben over Mevrouw Doornaert. Veel ideologische verwantschap is er tussen ons niet. Integendeel. Misschien nog wel wat gedeelde culturele interesse, zo mocht ik ervaren tijdens de pauze van een finaleavond van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. Maar goed, het Cultuurpact bepaalt deels hoe je zo’n bestuur samenstelt, en we hebben in Vlaanderen nu eenmaal een rechts-conservatieve meerderheid. Helaas, maar zo werkt de democratie nietwaar? Dat de koningin-hoedster van rechts-conservatief Vlaanderen voorzitter wordt van het Letterenfonds mag dan ook niemand verwonderen. Het typeert N-VA, want mevrouw Doornaert werd blijkbaar door de partij van de verandering voorgesteld.

Het probleem is het niet respecteren van de regels door de regering. Even toelichten. Het decreet bevat de volgende bepaling: “De Vlaamse Regering stelt op voordracht van het zittende Fondsbestuur zeven bestuurders aan voor een termijn van vier jaar. Daarnaast stelt de Vlaamse Regering op voordracht van het Fondsbestuur onafhankelijke bestuurders aan tot op het einde van de voormelde termijn van vier jaar (…)” De Vlaamse Regering stelde inderdaad de eerste zeven bestuurders aan op voorstel van het uittredende Fondsbestuur. Dat gebeurt, zoals daarnet gezegd, op basis van het Cultuurpact, dat wil zeggen volgens de krachtsverhouding tussen de politieke fracties in het Vlaams parlement. Vervolgens doet het Fondsbestuur een open oproep tot kandidaatstelling en vergelijkt nadien de verdiensten van de kandidaten. De onafhankelijke bestuurders worden nadien op voordracht van het Fondsbestuur uit lijsten van twee kandidaten per te begeven mandaat door de Vlaamse Regering aangesteld.

Pas als het Fondsbestuur volledig is, doet het een voorstel van voorzitter aan de regering. Zo moet je toch artikel 7 lezen: “De Vlaamse regering benoemt de voorzitter van het Fondsbestuur, op voordracht van het Fondsbestuur dat uit zijn leden een kandidaat-voorzitter kiest. Het Fondsbestuur kiest uit zijn leden een ondervoorzitter.

Maar wat besliste de Vlaamse regering? Het vaardigde een uitvoeringsbesluit uit met de volgende tekst: “Art. 2. De volgende persoon wordt benoemd als voorzitter van het Fondsbestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren : 1°. Mevrouw Mia Doornaert.
In de bijhorende nota aan de Vlaamse regering staat daarentegen: “Conform artikel 7, §5 van het decreet van 30 maart 1999 benoemt de Vlaamse Regering tevens de voorzitter van het Fondsbestuurop voordracht van het Fondsbestuur.

Let even op de onderstreepte woorden. Hoezo, conform artikel 7? Hier klopt iets niet. Hoe kan je als Fondsbestuur een voorzitter voordragen als het Fondsbestuur nog niet is samengesteld en derhalve nog niet kon bijeenkomen? Zeker ook als dat bestuur nog onvolledig is, er moeten immers nog 4 onafhankelijke bestuurders toegevoegd worden.

Dat is dus de kracht van verandering, de procedures niet respecteren en plat-politiek een voorzitter aanstellen. Politisering oude stijl. Daarmee worden de intenties van voorzitster Mia Doornaert – welke die ook mogen zijn –  meteen verdacht, of zelfs politiek gekaderd. Dat hoefde niet. Maar een politieke forcing voeren is niet meteen iets wat literatoren en auteurs over hun kant laten gaan. De negatieve reacties, vooral gericht tegen de dame in kwestie, logen er niet om.

Voor de volledigheid: de uittredende Fondsvoorzitter, Jos Geysels, werd voorgedragen door het Fondsbestuur en aangesteld door de vorige Vlaamse regering. Daar maakte Groen geen deel van uit. Het kan dus ook zonder veregaande politisering… Want die kan een Fonds voor de Letteren missen als kiespijn. Het gaat om de literaire kwaliteit in Vlaanderen, ongeacht de maatschappijvisie van een auteur.  Niks politiek. Net daarom is het een Fonds, en worden schrijversbeurzen niet door een minister toegekend. Politisering moet er taboe zijn.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Fonds voor de Letteren: niet Mia Doornaert is het probleem, maar de Vlaamse regering…

Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

Ingediend op juli 13th, 2018 door bartcaron

en dat is geen goeie zaak voor de klimaatdoelstellingen

20 procent minder opslagcapaciteit van broeikasgassen door de Belgische bodem sinds 2010

In drie jaar tijd ging 10.783 hectare weide verloren

Daarvan was 1.700 hectare ecologisch waardevol grasland, ofwel 3% van alle ecologisch waardevolle graslanden

De Vlaamse regering en Minister van milieu Joke Schauvliege moeten stoppen met het omploegen van waardevolle Vlaamse weilanden tot akkers. Zoniet gaat het de verkeerde richting uit met onze klimaatdoelstellingen. De laatste jaren is er drastisch gesnoeid in de oppervlakte aan weilanden in Vlaanderen. Dit is niet alleen een streep door de rekening van de biodiversiteit in onze Vlaamse velden, maar ook van het klimaat. Weilanden die al minstens 20 jaar grasveld zijn, slaan evenveel broeikasgassen op als een bos met dezelfde oppervlakte. De minister moet haar beleid veranderen, anders is dit nefast voor onze klimaatdoelstellingen.

Te soepele regels

10.783 hectare, zoveel weiland ging er de laatste drie jaar verloren in Vlaanderen. Ofwel evenveel als de oppervlakte van een middelgrote stad als Geel of Sint-Truiden. De reden ligt bij het beleid. Europa vraagt dat Vlaanderen zoveel mogelijk haar weilanden behoudt. Daarom moesten Landbouwers in het verleden altijd zelf toezien dat de oppervlakte aan ‘blijvend grasland’ op hun boerderijen behouden werd. Maar in 2015 liet minister Schauvliege die verplichting vallen. In de plaats kwam een systeem waarbij de totale oppervlakte grasland op Vlaams niveau wordt gemonitord.

Joke Schauvliege is niet alleen grootste netto-ontbosser, ze kaapt ook de hoofdprijs weg in het laten verdwijnen van waardevol grasland. Door het wegtrekken van de verantwoordelijkheid werd de deur opengezet voor veel landbouwers om graslanden die ze jaren niet bewerkt hebben – en die dus enorm biodivers en ecologisch waardevol zijn – te bewerken. Dat verlies aan graslanden wordt soms opgevangen door nieuw aangelegde weilanden, maar hun capaciteit om C02 vast te houden ligt vele malen lager, met alle gevolgen van dien.”

Klimaatdoelstellingen in gevaar

Die gevolgen zijn pijnlijk duidelijk als we de cijfers ernaast leggen. Van de 10.783 hectare verdwenen grasland kunnen we minstens 1.700 hectare bestempelen als ecologisch waardevolle gronden, die veel CO2 vasthouden. CO2 die nu in de atmosfeer terecht komt. Het zet de trend waarbij de Belgische bodem sinds 2010 sowieso maar liefst 20 procent verloor van haar opslagcapaciteit van broeikasgassen in een stroomversnelling. Het is alsof de Vlaamse regering het belang van graslanden niet naar waarde kan schatten.

Een grasland dat er al twintig jaar of langer onveranderd bijligt, neemt evenveel CO2 op als een bos met dezelfde oppervlakte. De Vlaamse regering schiet duidelijk tekort in het beschermen van natuurlijke CO2-buffers, terwijl we nu al weten dat de klimaatdoelstellingen in 2020 verre van gehaald worden. De regering moet de verantwoordelijkheid terug bij de landbouwers leggen en niet alles op z’n beloop laten. Anders zal Vlaanderen ecologisch gezien zienderogen verschralen en verliezen we één van onze sterkste wapens tegen de klimaatopwarming.”

Lees het hele dossier hier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

De bibliotheek is de hoeksteen van het cultuurbeleid

Ingediend op juli 9th, 2018 door bartcaron

In het recentste nummer van META, het tijdschrift voor bibliotheek & archief (het vakblad voor de informatieprofessional in Vlaanderen), verscheen een interview met mij over veertig jaar Bibliotheekdecreet. Het staat stil bij het bibliotheekdecreet en het decreet lokaal cultuurbeleid waarin het bibliotheekwerk was opgenomen. Een fragment:

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen stond te springen voor deze nieuwe aanpak?

Er was behoorlijk veel weerstand. Dat had natuurlijk te maken met de afbouw van harde voorwaarden. In het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 2001 kozen wij voor beleidsplanning en dan moet je beleidsruimte geven. Wanneer je alles decretaal vastlegt, zoals in het decreet van ’78, moet je geen beleidsplan vragen. Met het beleidsplan wilden we de lokale overheden meer responsabiliteit geven. We discussieerden lang over het feit of er één of meerdere beleidsplannen moesten zijn. De bibliotheeksector wilde een eigen plan maken. Ons argument hierin was vooral het cultuurbeleid zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. Een goed cultuurbeleid wordt gevoed vanuit discussies en betrekt de burgers.
Al lachend durfde ik de sector wel eens uitdagen door te stellen dat er te veel bibliothecarissen in bibliotheken werken. De collectiefunctie staat natuurlijk centraal, maar andere functies moesten ook in beeld komen. We zouden ze nu als spreidingsfunctie, educatieve functie en ontmoetingsfunctie benoemen. We wilden niets afdoen van de bib zoals die was, de kwaliteiten moesten niet weg, onze bedoeling was dat de bibliotheek gewoon nog meer te bieden zou hebben. We stonden wel pal achter het basisidee dat er een bibliotheek in elke gemeente moest blijven. Dat vind ik toch belangrijk. Een bibliotheek moet als laagdrempelige voorziening even makkelijk bereikbaar zijn als een kleuterschool. Het verhaal van planlastvermindering, dat onder minister Schauvlieghe kwam, was een verder afbouw van criteria, maar de verplichting om een bib in te richten bleef wel. Daarna volgde onder minister Gatz de neerwaartse spiraal met het afschaffen van alle normen en het feit dat financiële steun ongeoormerkt in het gemeentefonds kwam. Die redenering volg ik niet. Ik zou op dat punt nieuwe inhoudelijke prioriteiten opgelegd hebben en in overleg nieuwe uitdagingen uitgestippeld hebben.

Het hele interview kan je hier lezen:

Interview in Meta over bib deel 1

Interview in Meta over bib deel 2

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De bibliotheek is de hoeksteen van het cultuurbeleid

De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Ingediend op juni 8th, 2018 door bartcaron

Het hakhout langs snelwegen en gewestwegen wordt op een merkwaardige manier beheerd. Ik stelde deze week een vraag aan minister Weyts hierover en kreeg een merkwaardig antwoord.

Ik verzamelde de voorbije maanden en jaren vragen info over het aantal hectare gekapte hout. Ik ben niet de enige die dat deed. Wat blijkt nu? Mijn collega’s kregen andere cijfers. Hoe kan dat?
Eind vorig jaar kreeg ik een overzichtstabel van de afgeronde werkzaamheden van de winters 2015-2016 en 2016-2017. Ik kreeg ook de voorlopige planning voor de winter 2017-2018. Collega Peter Van Rompuy deed hetzelfde, onlangs. Maar de cijfers die hij kreeg zijn een stuk hoger. Zo blijkt er in de winter 2015-2016 uiteindelijk 108 hectare te zijn gekapt, in plaats de 103,5 die aan mij werd geantwoord. Voor de winter 2016-2017 loopt het cijfer plots op van net geen 107 hectare naar 109,5 hectare. Maar dan, de cijfers van afgelopen winter. Er was een oppervlakte van 74,6 hectare gepland hakhoutbeheer. Ik vond het een verademing na twee zware kapwinters. Aan collega Van Rompuy schreef Weyts dat hij afgelopen winter afklokte op 118 hectare, een vierde recordjaar op rij, terwijl aan mij 74,6 werd meegedeeld. Dat is 60 procent meer. Vreemd toch. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Ingediend op juni 6th, 2018 door bartcaron

Wij vinden het goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. “Nu is het tijd voor concrete actie. De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera’s, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren”, stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Voor Caron zijn vooral bedwelming en transport de pijnpunten. “Het idee dat dieren niet volledig bedwelmd zijn in sommige slachthuizen, is onaanvaardbaar. De technieken moeten en kunnen worden geoptimaliseerd, en waar dat niet lukt moeten ze verdwijnen.” Ook op vlak van transport kan men nog stevige stappen vooruit zetten. “Het is onaanvaardbaar dat dieren vanuit Limburg naar West-Vlaanderen worden gebracht om te worden geslacht en vice versa. Rationaliseren via regelgeving is hiervoor noodzakelijk”, aldus Caron.

Wij willen dat Weyts de regelgeving aanpast, en speciaal inzet op opleiding van transporteurs en personeel en camerabewaking van slachthuizen. Daarnaast moet de rol van dierenartsen versterkt worden. “Dierenartsen moeten correcte, corrigerende dierenwelzijnsmaatregelen in het slachthuis kunnen nemen. En permanent aanwezig zijn. Dat vereist een apart statuut. Dat ontbreekt vandaag. We hopen dat minister Weyts snel de koe bij de horens vat en werk maakt van concrete verbetering van het dierenwelzijn in onze slachthuizen”, besluit Caron.

Het rapport staat hier: eindverslag audits slachthuizen -v201805157

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie