bartcaron.be

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Ingediend op oktober 31st, 2017 door bartcaron

Als het van ons (Groen) afhangt, dan kan er enkel nog op andermans grond gejaagd worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ik diende daartoe een simpel voorstel van decreet in (volledige tekst hier).

Op vandaag is het zo dat jagers of groepen jagers aaneensluitende gebieden van 40 ha moeten aanduiden waarop zij het jachtrecht hebben, het zogenaamd jachtplan. Dat jachtrecht hangt samen met het eigendomsrecht van de percelen, maar is ook overdraagbaar, bijvoorbeeld via een historische mondelinge overeenkomst. In het versnipperde Vlaanderen anno 2017 blijkt een dergelijke, haast middeleeuwse regeling niet langer werkbaar.

Toen de goedgekeurde Vlaamse jachtplannen in juli online werden gezet, bleken er veel anomalieën in te zitten. Veel jachtplannen gaan nog uit van een ongerept platteland en houden geen rekening met de ontwikkeling van bedrijventerreinen of verkavelingen. En zo zagen niet enkel veel plattelandsbewoners hun tuin ingekleurd als jachtgebied, maar bleken ook bedrijven, scholen, sportterreinen, begraafplaatsen,… opgenomen in een jachtplan.

Een eigenaar kan zijn perceel laten schrappen uit een jachtplan, maar moet dan wel zelf een administratieve procedure opstarten bij de arrondissementscommissaris. Die absurde omgekeerde bewijslast willen wij nu de wereld uit.

Je kan heel boeiende ethische discussie voeren over de jacht, maar daar gaat dit voorstel heel bewust niet over. Wij willen gewoon rechtszekerheid creëren voor zowel de landeigenaar als de jager. Daarbij is het niet meer dan normaal dat een zakelijke transactie, zoals het doorgeven van het jachtrecht, schriftelijk geregeld wordt.

Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe regeling ook in het belang van de jagers is. Recent werd nog een jagers veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij een perceel ten onrechte had ingekleurd. Schriftelijke overeenkomsten moeten fouten uit onwetendheid vermijden. Daarom leggen we ook extra verantwoordelijkheden bij de eigenaars die hun jachtrecht doorgeven. Bij verkoop van het perceel zullen zij nu duidelijk moeten communiceren naar de jager, zodat er een overeenkomst kan afgesloten worden met de nieuwe eigenaar.


Wat is dat, een propere staatshervorming?

Ingediend op oktober 1st, 2017 door bartcaron

Voor SAMPOL schreef ik een artikel over de staatsindeling/staatshervorming. Niet meteen een thema dat aan mij kleeft. Maar ik broedde al een tijdje op enkele gedachten, die ik aan het papier heb toevertrouwd.

Of er een zevende staatshervorming komt, daar twijfel ik toch aan. Maar als die er komt, zou dat dan niet de gelegenheid zijn om grondig orde op zaken te stellen? Om echte principes te hanteren bij de indeling van onze staat in plaats van nog wat koterijen bij te bouwen? En zou Vlaanderen zichzelf dan ook niet grondig hervormen in plaats van zich te gedragen als een betweterige keizer-koster?
Dit artikel ontwikkelt drie principes die de onderhandelaars kunnen gebruiken om te komen tot een duurzaam en aantrekkelijk bestel. Als ze tenminste van hun taboes durven afstappen.

Je vindt het artikel hier: SAMPOL_september_2017_Bart Caron

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Wat is dat, een propere staatshervorming?

Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

Ingediend op september 29th, 2017 door bartcaron

De besparingen op zijn cultuurbudget, en zeker niet dat voor kunsten, zijn niet goedgemaakt. Daarmee reageer ik op op een opiniestuk van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (lees het hier).

Hij schrijft in een opiniestuk op Knack.be ongeveer wat hij herhaalde tijdens het parlementair debat over de septemberverklaring, dat zijn budget de besparing van de voorbije drie jaar reeds ingehaald heeft. Ik citeer: “Ik vind het ook vreemd te lezen dat ik op cultuur twintig procent bespaard heb. Dat is gewoon onjuist: ik heb gemiddeld vijf procent bespaard (…). Ik wil er bovendien de aandacht op vestigen dat we vandaag, drie jaar later ten opzichte van de besparingen dus, voor de kunsten weer op hetzelfde niveau van financiële overheidssteun zitten als voorheen. We hebben wel degelijk nieuwe middelen geïnvesteerd en er is ook het effect van de tax shift.

Sven Gatz trad aan in de zomer van 2014. Hij startte onder een slecht financieel gesternte. Snoeien om te bloeien was het leitmotiv van de regering Bourgeois. De cultuurbegroting van zijn eerste volledige jaar bedraagt 505,3 miljoen euro. Maar hij moest besparen. Een jaar later ging er al 15 miljoen van af (-3%). De besparingstrend zette hij nog door in 2016 met een daling met nog eens 30,5 miljoen euro. Samen 45,5 miljoen. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

Ingediend op september 26th, 2017 door bartcaron

Gisteren presenteerde de Vlaamse regering haar septemberverklaring. Traditioneel geeft die een eerste inkijk in de begroting van 2018. Daarin valt op dat het media-, jeugd- en cultuurbudget licht stijgt, meer dan in de vorige jaren toen vooral werd bespaard. Het is in ieder geval de grootste stijging tijdens deze legislatuur.

Het meest opvallende cijfer is dat van het Mediafonds dat met 2 miljoen gespijsd wordt. Het geld dient voor de productie van fictiereeksen op televisie van zowel commerciële zenders als de openbare omroep. Begrijpelijk in de strijd van de Vlaamse zenders tegen de mondiale spelers als Netflix of Apple.

Fijn dat het jeugdwerk 2 miljoen bijkrijgt. Het is slechts een klein steuntje, maar toch dat. Verder valt op dat het Gamefonds er een miljoen bijkrijgt, net als het Cultuurloket. Maar ook de projectenpotten van erfgoed, kunsten en sociaal-cultureel werk worden versterkt. Dat is fijn om te lezen.

Een overzichtje van de uitgetrokken beleidskredieten (in miljoen euro):

Cultuurloket 1,0
Extra toelage Alden Biesen – KMSKA – Gaasbeek: 0,8
Foci 1,3
Gamefonds 1,0
Internationaal kunstenbeleid 1,0
Jeugd 2,0
Leenrecht 0,1
Mediafonds 2,0
Projectregeling erfgoed 0,8
Projectregeling mediawijsheid 0,3
Projectregeling jeugd 0,5
Projectregeling kunsten 1,0
Projectregeling sociaal-cultureel werk 0,4
Socio-cultuur 0,1

Het gaat om een totaal van 12,3 miljoen euro.

Echter, in de overzichtstabel van het begrotingsboekje staat een stijging van 28,9 miljoen euro. Het verschil is te verklaren door de middelen voor sport voor zo’n 12 miljoen, waarvan 3,5 miljoen euro voor een Bidfee voor het binnenhalen van het WK wielrennen 2021. Ik geef er geen commentaar op. Het resterende verschil is niet uit het document te distilleren. Wellicht gaat het om indexaanpassingen.

Ook nog dit: er staat een investeringssubsidie (0,3) aan vzw Herita voor de ontwikkeling van het IT-systeem achter de ‘open monumentenkaart’. Na de Uitpas, de museumkaart nu ook deze kaart. Of hoe de Vlaamse overheid zelf de versnippering organiseert. Waarom wordt hier geen integratie nagestreefd? Interessanter voor de bezoeker en goedkoper voor de overheid.

De Vlaamse regering heeft tegelijk beslist om een buffer van 100 miljoen euro die in 2017 werd aangelegd, nu reeds in 2017 vrij te geven en zelfs nog uit te breiden met 35 miljoen. Daarin staan ook een aantal eenmalige uitgaven voor cultuur. Het gaat over diverse projectsubsidies en investeringen. Over het algemeen betreft dit de uitvoering van eerder genomen beleidsbeslissingen. Toch zijn er een paar curieuze. De cijfers zijn in duizend euro.

Aankopen tenten 300
Actieplan sport na school 1.000
Beursschouwburg (tribune) 500
Depots Mechelen, Kortijk 1.000
Design museum 2.500
FOCI 928
Kaaitheater 575
LinC en andere dossiers 528
MediahuB Brussel 500
Museumpas 300
Prioritaire subsidies 2017 (theatertrekken + toegankelijkheid) 3.000
Projecten Brussel 500
Projecten podiumkunsten (5 waaronder Le concert Olympique Jan Caeyers) 540
Projectenpot kunstendecreet 980
Responsabiliseringsbijdrage OVV 852
Subsidies filmeducatie 240
Theatertrekken AB + Warande Turnhout 1.750
VIAA 1.340
Vzw Kunst in Huis 1.000

 

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

Eet gezonder, eet meer biefstuk-friet

Ingediend op september 20th, 2017 door bartcaron

De nieuwe voedingsdriehoek is er. Experten delen die quasi unaniem. Helaas, het antwoord, vooral uit de hoek van de vleesverwerking, kwam snel en was ontnuchterend. Vandaag, de dag nadat de omgekeerde voedingsdriehoek van het VIGL werd voorgesteld lanceert de VLAM haar ‘Week van de Steak-Friet’. Een snelle blik op de voedingsdriehoek leert ons dat steak in het oranje puntje staat, bij te matigen, en dat frietjes, ongetwijfeld tot spijt van velen, ook al wisten we het wel, zelfs compleet buiten de driehoek beland zijn, in de rode bol van ‘zo weinig mogelijk’.
De nieuwe voedingsdriehoek komt er 20 jaar na de publicatie van de ‘actieve voedingsdriehoek’. Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven stelde de omgekeerde driehoek voor, aangevuld met een bewegingsdriehoek. In tegenstelling tot de vorige richtlijnen wordt er niet langer puur uitgegaan van voeding als bouwstof voor het lichaam. Er wordt gefocust op een gezonde levensstijl, waarbij dus niet enkel de voedingswaarde maar ook de intrinsieke gezondheidswaarde van de voedingsstoffen wordt ingecalculeerd, aangevuld met voldoende lichaamsbeweging en in relatie tot een gezond leefmilieu.

Het overgrote deel van de voedingsexperten juichen deze geactualiseerde, globale benadering toe en vinden het een sterk signaal van de Vlaamse Overheid om dergelijke duidelijke en eenvoudige leefregels voorop te stellen.
Ik volg hun enthousiasme en stelde me meteen de vraag hoe deze nieuwe richtlijnen inzake gezonde voeding zouden doorsijpelen in andere domeinen en sectoren waar de Vlaamse overheid voor bevoegd is. In school- en rusthuismaaltijden bijvoorbeeld, maar ook in de marketing van de in Vlaanderen geproduceerde voedingsproducten. Zeg maar: in de campagnes van de VLAM. Maar nee, het omgekeerde doet zich voor. Zie, de Vlaamse slaagt er na één dag in inconsequente, zelfs ronduit tegenstrijdige aanbevelingen te geven aan de bevolking: ‘eet en leef gezonder, eet meer biefsteak-friet’. Wie moet hier geadviseerd en worden, de bevolking of de vleesindustrie?
Ik zal daar volgende week landbouwminister Joke Schauvliege over ondervragen. Zij mag antwoorden op de vragen hoe zij verklaart dat er vanuit de Vlaamse Overheid binnen één en dezelfde week twee diametraal tegenovergestelde boodschappen kunnen uitgestuurd worden? Zal de VLAM in de toekomst rekening houden met de omgekeerde voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven? Komt er meer promotie voor sterk aangeraden groeten en fruit van eigen bodem; minder voor te matigen producten als boter en rood vlees en zelfs helemaal geen promotie meer voor te mijden producten zoals frieten, bewerkt vlees of bier?

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieu

Ingediend op september 19th, 2017 door bartcaron

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft de voedingsdriehoek volledig omgegooid. Voor het eerst wordt er in de samenstelling rekening gehouden met de impact van ons voedingspatroon op het milieu. Gezonde voedingsmiddelen die het milieu het minst belasten krijgen de voorkeur. Het is een positieve kentering. We weten al langer dat onze voeding niet enkel een invloed heeft op onze gezondheid, maar ook op het milieu. Het feit dat het Vlaams Instituut Gezond Leven erkent dat bepaalde voeding die tot voor kort tot het basisdieet behoorde, een negatieve invloed heeft op het milieu en op onze gezondheid, toont aan dat we voor een belangrijke doorbraak van de aloude tradities staan,

Dat die breuk met de tradities onvermijdelijk ook negatieve reacties uitlokt, is zeker geen argument om de voedingsdriehoek te herzien. De reactie van de vleesindustrie is uiteraard begrijpelijk. Iets wat lange tijd als een onaantastbare waarheid werd beschouwd, komt nu op losse schroeven te staan. Dat dat heftige reacties met zich meebrengt, is normaal. Maar we geloven dat ook de vleesindustrie de opportuniteiten van deze kentering zal inzien. De toestanden in Tielt en Izegem hebben ons geleerd dat industriële veeteelt en dierenwelzijn onverenigbaar zijn, en dat we ons voedingspatroon zodanig moeten aanpassen dat het voor mens, dier en milieu opnieuw gezond wordt. De huidige situatie is voor iedereen onhoudbaar. De druk moet van de ketel. De vleesindustrie is er bij gebaat mee op de trein van de toekomst te springen, waarin de veehouderij voor iedereen opnieuw leefbaar, gezond en eerlijk is. Ook zij zullen hier de vruchten van plukken.

De driehoek is wetenschappelijk stevig onderbouwd. Voor het eerst werd bij de opstelling rekening gehouden met de mening van een breed expertenpanel, met naast voedingsdeskundigen ook bewegingswetenschappers, psychologen, vertegenwoordigers van de overheid en organisaties als Kind & Gezin. Belangengroepen als FEVIA en VLAM zaten niet mee aan tafel. Dit is de eerste onafhankelijke voedingsdriehoek, los van gelobby, en hij staat als een huis,

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieu

Mijn Vlaamse top tien

Ingediend op augustus 6th, 2017 door bartcaron

Ik weet het, mijn profiel is niet meteen verbonden met het Vlaamse lied, zeker niet met het lichtere genre. Niettemin, het Vlaamse lied verdient ook beleidsaandacht. Kwestie dat er ook voor deze artiesten een plaats is en blijft, net zoals voor rock, klassiek, jazz of chanson.

Ment tv presenteert deze zomer de Vlaamse top tien van de politiek. Het is een co-productie tussen de twee televisiezenders? Actua verzorgde de redactie, MENT de productie. In elke uitzending presenteert een politicus zijn favoriete tien nummers uit de Vlaamse Top 10 van de afgelopen 5 jaar. Dat is fijn, maar meteen ook een beperking. Je kan helaas geen oudere favoriete nummers kiezen. Ik mocht er ook mijn selectie presenteren en motiveren, uiteraard.

Elk programma wordt enkele keren heruitgezonden. Ik kwam deze week al enkele keren aan bod. Vandaag 6 augustus nog om 18 uur op Ment. En ook nog eens op Actua tv op zaterdag 12 augustus om 18 uur.

In de andere uitzendingen komen deze politici  aan bod: Sven Gatz, Tom Van Grieken, John Crombez, Wouter Beke, Wilfried Vandaele, Bart Caron, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Bart Tommelein, Johan Verstreken en Hilde Crevits.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Mijn Vlaamse top tien

Staat het geheim van een gerechtelijk onderzoek boven de volksgezondheid?

Ingediend op augustus 5th, 2017 door bartcaron

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) weigert de de cijfers te geven van de concentraties fipronil in besmette eieren. Dat doet het agentschap omdat het niet wil interveniëren in het gerechtelijk onderzoek. Gaat dat onderzoek dan boven het informeren van de bevolking over de graad van besmetting van eieren? Is de volksgezondheid ondergeschikt aan een gerechtelijk onderzoek? Dat is zeer bizar. Het FAVV moet dringend de concentraties fipronil bekend maken, net om de bevolking gerust te stellen en het inkomen van de kippenboeren te beschermen. Immers de meeste grootwarenhuizen halen momenteel, uit voorzorg en op eigen initiatief, de eieren uit hun rekken. Door het niet vrijgeven van cijfers en het weghalen van eieren uit de rekken wordt minstens de indruk gewekt dat er iets ernstigs aan de hand is. Het wordt versterkt door de situatie in Nederland, waar in grote getale, en onder impuls van de overheid, massaal eieren uit de rekken worden gehaald. De contaminatie in Nederland is veroorzaakt door een product – het mengen van fipronil met het biologisch product Dega-16. – dat is geleverd door een Belgische firma, hetzelfde product dat ook in België gebruikt. Waarom wordt in Nederland massaal ingegrepen, en bij ons niet? (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Staat het geheim van een gerechtelijk onderzoek boven de volksgezondheid?

1,7 miljoen subsidie per jaar van de Vlaamse overheid voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem

Ingediend op juli 18th, 2017 door bartcaron

Dat lezen we in de pers. Zelf de informatie bemachtigen via parlement of regering was onmogelijk, maar we mogen het wel in de gazetten lezen. Als parlementslid vind ik dat wel frustrerend, soit. Mijn vraag aan de minister werd onontvankelijk verklaard. Ik begrijp natuurlijk dat de politici van de meerderheden in het Vlaams Gewest en de provincie zich  schamen over deze beslissing. 1,7 miljoen euro voor 10 zakenvliegtuigen per dag. Voor 4165 inkomende en uitgaande zakenvluchten per jaar (cijfer van 2016). Dat komt neer op een subsidie van 408 euro per zakenvlucht. Er werden 14.547 reizigers bediend in 2016. Die kosten het Vlaams Gewest 117 euro per reiziger.

Ik ken in de streek treinstations met veel meer reizigers, en die toch werden gesloten.
Mag ik er eigenlijk van uitgaan dat een luchthaven minstens zelfbedruipend moet zijn, zelfs winstgevend?

Er zijn nog veel meer uitgaven op kosten van de belastingbetaler. Denk aan de miljoenen euro’s aan investeringen die nog nodig zijn in taxibaan, gebouwen, controletoren enz. Denk aan de personeels- en werkingskosten waar de provincie, Leiedal, de stad Kortrijk en de gemeente Wevelgem voor in de bres springt.
De kosten worden steeds hoger omdat nu ook de rekening van Belgocontrol moet betaald worden. De diensten van Belgocontrol zijn nodig omdat er anders niet meer op instrumenten kan worden gevlogen, enkel op zicht. Belgocontrol levert de diensten voor luchtverkeersleiding op de luchthaven en ook vlucht- en meteorologische informatie.

Wat een zottekensspel. Deze luchthaven is totaal overbodig, dat staat als een paal boven water. Het is je reinste verspilling van overheidsgeld, van open ruimte en een toonbeeld van slecht management.

Ik mag er niet aan denken wat er met die mooie centen nog mogelijk zou gemaakt worden waar veel meer inwoners van het Leiedal zouden kunnen van genieten, in plaats van die enkele personen die snel over en weer naar een zetel van hun bedrijf vliegen.

En dan zwijg ik nog zedig over de geluidsoverlast, vooral van de lesvluchten en de helikopters…

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor 1,7 miljoen subsidie per jaar van de Vlaamse overheid voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem

Het cultuurbeleid van de N-VA, een goochelshow?

Ingediend op juli 16th, 2017 door bartcaron

Over het cultuurbeleid van de N-VA: mag het wat meer zijn?

Er zijn inderdaad nog zekerheden in het leven zoals mijn fietstochtjes in de Zwitserse of Franse bergen of de Chiro van mijn zoon die met zijn Keti’s op bivak vertrekt. Voor het eerst is er een koppel N-VA-politici (Sander Loones en Matthias Diependaele – red.dat op 11 juli in De Standaard een opiniestuk schrijft om de Vlaamse cultuur te verheerlijken – ik kan dat zeker waarderen. Ze vinden wel dat de Vlaamse kunst onvoldoende wordt uitgedragen. Ook daar hebben ze gelijk in, maar niet bij het met de wijsvinger wijzen naar de federale musea die de Vlaamse kunst in kelders en depots laten verrotten. Mijn reactie in dezelfde krant was voor 90 procent daarop geënt. Ik was namelijk boos dat hun partij haar verantwoordelijkheid niet opnam. Het is immers N-VA die de bevoegde staatssecretarissen lever(de)t.

Daarnaast ging ik in op de houding van N-VA in de Vlaamse regering en parlement, daar waar de lamp brandt. Ik bedoel, daar waar het zwaartepunt van het cultuurbeleid ligt, in Vlaanderen.

Ja, ik vind dat een partij die in beide regeringen dominant is, op het cultuurbeleid moet wegen, als ze kunst en cultuur echt belangrijk vindt. Daar heb ik de grootste twijfels over. Noem dat gerust een hagenpreek, ik heb blijkbaar een andere mening over het belang van kunst- en cultuurbeleid.

Ik kreeg een pak kritiek op de sociale media en van collega Marius Meremans op Doorbraak, vooral om dat ik geen degelijk cijfermateriaal en concreet bewijs zou bevatten. Tja, het eerste opiniestuk van Sander Loones en Matthias Diependaele bevatte evenmin cijfermateriaal.

Mijn gewaardeerde collega Marius Meremans – we zijn het niet altijd eens, maar hij volgt het cultuurbeleid grondig op – pakt nu wel uit met cijfers. Daar ga ik met graagte op in. Daardoor dreigt dit stuk nogal technisch uit te draaien. Alvast mijn verontschuldigingen daarvoor. Maar als ik word uitgedaagd om cijfers te geven, dan doe ik dat met graagte.

(meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Het cultuurbeleid van de N-VA, een goochelshow?





 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie