bartcaron.be

Geloven we nog in onze verenigingen en bewegingen?

Ingediend op mei 12th, 2016 door bartcaron

Dit opiniestuk werd op 12 mei 2016 ook gepubliceerd op knack.be

Is het toeval dat in Vlaanderen de pil als contraceptiemiddel zonder noemenswaardige tegenstand werd aanvaard, als eerste gelijke rechten voor homo’s werden erkend, euthanasie bespreekbaar werd gemaakt, we bij de beste van de Europese klas zijn als het gaat om afval sorteren, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt en kloosterzusters mee stapten in de anti-rakettenbetoging, er zoveel fair trade-gemeenten zijn?
Nee, dat is geen toeval. Dat danken we aan wat we sociaal-cultureel werk noemen. Een vrij middenveld. Dat was de terechte opmerking van Herman Lauwers, de voorzitter van de belangenbehartiger FOV.

Niet minder dan 183.000 vrijwilligers, 2,2 miljoen leden tellen en 9 miljoen deelnames mogen noteren. Wie doet hen na? Van de KWB over de Gezinsbond tot Cavaria en KVLV vrouwen met vaart..; het sociaal-cultureel volwassenenwerk is een heel belangrijke factor in onze samenleving in de kering.

Deze week bespreekt de cultuurcommissie van het Vlaams parlement met het werkveld vier conceptnota’s om deze sector te vernieuwen. De toekomst van vele verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen staat op het spel.

De sector is groot. Neem de verenigingen: er zijn 57 erkende organisaties die samen 14.156 lokale afdelingen hebben, Er zijn daarnaast 13 vormingpluscentra (volkshogescholen) en 35 gespecialiseerde vormingsinstellingen zoals Amarant, Vijftact enz. Ze zijn samen goed voor 17.360 activiteiten en meer dan 300.000 deelnemers.
De 31 bewegingen, zoals Orbit, Pax Christi en Welzijnszorg ten slotte tonen een zeer gevarieerde werking. Daar zorgen 341 professionals en 5300 vrijwilligers voor. (meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Geloven we nog in onze verenigingen en bewegingen?

Waarom de VRT de toplonen liever geheim houdt

Ingediend op mei 11th, 2016 door bartcaron

Het was een verbazend bericht van het persagentschap Belga: “De openbare omroep moet de lonen van haar topfiguren bekendmaken. Dat concludeert Knack na een klacht die het weekblad en een kijker indienden bij de Raad van State. De VRT bestudeert het arrest nog, laat de omroep weten aan Belga.” Het bericht is gebaseerd op een artikel in Knack vandaag.

De Vlaamse regering besliste in de vorige legislatuur dat ze voor haar topmedewerkers de Balkenendennorm invoerde, in het Vlaams vertaald betekent het dat een toploon nooit hoger mag zijn dan de jaarwedde van de minister-president. Dat bedraagt ongeveer 242.000 euro, bruto welteverstaan.

Knack beriep zich op de openbaarheid van bestuur en vroeg de VRT om inzage in de salarissen van een vijftigtal managers. Ook een ‘geïnteresseerde VRT-kijker’ had even voordien inzage in de bezoldiging gevraagd. De VRT wees de vraag echter af. De VRT argumenteerde dat de informatie te gevoelig is in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn. Zo zegt de VRT: “als de concurrentie weet hoeveel de VRT haar managers betaalt, worden ze misschien weggekocht.”

De kijker trok naar de Raad van State en kreeg over zowat de hele lijn gelijk. De beroepsinstantie van de Vlaamse overheid, die het beroep had afgewezen, werd op de vingers wordt getikt omdat ze geen enkel argument inhoudelijk onderbouwde.

De les is duidelijk: de VRT moet zoals elk overheidsbedrijf helder en transparant zijn. Waarom verzwijgen? Om concurrentiële redenen? Elk overheidsbedrijf heeft concurrenten, of het een rust- en verzorgingstehuis is, een postbedrijf, een camping of een sportcentrum. Het verschil tussen een privaat en een overheidsbedrijf is: publieke transparantie. Ook omdat hier wordt gehandeld met belastingsgeld. Als de lonen geheim worden gehouden, dan wordt de indruk geschapen dat de overheid zelf niet correct noch eerlijk handelt. Zijn die lonen dan toch niet oké? Heeft de VRT een en ander te verbergen?

Het momentum is des te pijnlijker. Net nu voert de VRT een transformatieplan uit waardoor meer dan 200 personeelsleden moeten afvloeien, en geknaagd wordt aan werkomstandigheden en aan de extra-legale voordelen van de medewerkers.

Is de directie sons bang van het eigen personeel?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waarom de VRT de toplonen liever geheim houdt

Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken?

Ingediend op april 30th, 2016 door bartcaron

Ook verschenen in De Morgen van 30 april 2016. klik hier

Gisteren preekte Andreas Tirez vanop een hoge kansel tegen subsidies voor kunstenaars (DM 29/4). Niet alleen een extreem-liberale opvatting, maar ook een stuk met kromme redeneringen. Hij verzet zich met name tegen overheidssubsidies voor kunstenaars. Hij vindt de stelling van Bart Eeckhout dat kunst en cultuur mensen een beter Leven laat leiden, paternalistisch (DM 28/4). Zijn betoog is pas paternalistisch: subsidies zijn overbodig omdat slechts een beperkt deel van de bevolking geïnteresseerd is in kunst en cultuur.

Alom leggen politici en academici in onze onzekere tijden, tijden van economische aarzeling, toenemend geweld en onverdraagzaamheid, de nadruk op het belang van waarden, de waarden van de liberale democratie. Liberaal niet in de partijpolitieke betekenis, maar verwijzend naar ons samenlevingsmodel. We moeten onze waarden versterken. Hoort het beoefenen van en deelnemen aan de kunsten daar niet bij misschien? Of moet een samenleving leeg zijn? Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken? Zijn dat geen bouwstenen voor wat wij gemeenzaam ‘beschaving’ noemen, inclusief kunst- en cultuuruitingen?

(meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken?

Adviezen Kunstendecreet bekend, het is nu aan Sven Gatz om zich te bewijzen als minister VOOR Cultuur

Ingediend op april 27th, 2016 door bartcaron

Een eerste impressie bij de eindadviezen over de kunstenorganisaties.

1. De meeste grote en symbolische dans- en theatergezelschappen krijgen een betere beoordeling dan bij de preadviezen. Rosas, Het Toneelhuis, C de la B etc. De beoordelingscommissies zijn blijkbaar geschrokken van de reacties op hun initiële en zeer strenge preadviezen.
2. De procedure van repliek en verhaal (een soort beroepsprocedure) leidt tot bijgestelde, behalve drie, steeds positieve adviezen. Dat gebeurt in 36% van de gevallen. Dat lijkt me vrij veel. Het betekent dat beoordelingscommissies rekening houden met de aanvullende info en de argumenten van de aanvragers. De eerste indruk is dat deze werkwijze goede resultaten oplevert.
3. Het beeld van de sociaal-artistieke organisaties blijft warrig. Ze werden door verschillende commissie beoordeeld, wat dit kan verklaren.
4. Er is voor zowat 106 miljoen euro geadviseerd, er zit echter slechts 86 miljoen in de huidige pot. Dat is een verschil van een kleine 20 procent. Een forse uitdaging voor de minister. Zal hij tonen tot wat hij (financieel) in staat is: of duidelijker gesteld: kan hij extra-middelen afdwingen bij zijn collega’s in de Vlaamse regering? Of zal hij doen zoals hij tot vandaag deed: afknabbelen tot hij aan zijn 86 miljoen komt?
5. Stel dat hij de adviezen en de rangorde volgt die door de commissies en de administratie is voorgesteld, dan komt er in de rangorde, ter hoogte van het totaal van 86 miljoen, een zaagblad langs. Dat komt ter hoogte van categorie 7, de organisaties die minstens een ‘goed’ artistiek advies kregen en een ‘voldoende’ zakelijk advies. Dat zaagblad is dan wel ongenadig voor onder andere NTGent, Stan, de Zomer van Antwerpen, Ultima Vez, Villanella, Behoud De Begeerte, Il Fondamento, H ART, De Bijloke, Eastman, Anima Eterna, De Roovers, Pantalone enz. Als de minister hier nog wil aan remediëren dan zal hij ofwel nog meer geld moeten vinden/krijgen, ofwel de beter geadviseerden fiks moeten verlagen in subsidiebedrag ten opzichte van het uitgebrachte advies. Ter aanvulling bij je bericht: Ultima vez kreeg géén beter artistiek advies ( in tegenstelling tot Rosas & co) , en valt dus, als de hakbijl al genadig zal zijn, terug op wat het eerder, na de kaasschaaf-kortingen, kreeg. Vr gr Joannes
6. De volgende weken ontvangt de minister de provincies en de gemeenten om te luisteren naar hun preferenties en besognes. Dat kan de eindbeslissing nog ernstig bijkleuren.
7. Bij de negatief geadviseerde organisaties zijn er toch enkele opvallende: Jeugd en Muziek Vlaanderen, ’t Smiske, Rataplan, Let’s Go Urban, La Petite Bande, Ars Musica, De Vaartkapoen, De Zeyp Kunst (Watou), Kunstencentrum België, stad Genk etc. Veel Limburgse, bijna de hele folk, verschillende Brusselse gemeenschapscentra … Als de minister hier nog wil aan remediëren dan zal hij moeten toveren. Zie punt 5 hierboven.
8. Dan is er nog de visienota van de minister zelf. Hij heeft daar prioriteiten in bepaald: een dynamisch en divers kunstenaarschap, een centrale positie voor de kunstenaar, internationale ambitie en uitstraling, een ondernemender sector, een breed toegankelijk kunstenaarschap. Ook dat geeft hem hefbomen om accenten te leggen, zeg maar subsidiebedragen in ‘zijn’ richting aan te passen.
Tot slot: er zijn echt extra-financiële middelen nodig om onze bloeiende kunstensector te ondersteunen. Er zijn geen bergen goud nodig, maar een redelijke stijging, of noem het liever een herstel van de originele middelen – de kaasschaaf heeft de voorbije jaren zo’n 10 procent afgeroomd – is best gerechtvaardigd.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

De besparing op de VRT concreet

Ingediend op april 26th, 2016 door bartcaron

Ja, er sneuvelen tussen 220 en 265 banen bij de VRT. Dat is een krimp van iets meer dan tien procent van het personeelsbestand. Stevig meer dan de daling van het aantal medewerkers bij de Vlaamse administratie. Dat is niet het enige. Ook de salarisstijgingen worden beperkt, zondagvergoedingen verlaagd, striktere voorwaarden voor toeslagen e.d. Iedereen die op pensioen mag gaan, zal aangemoedigd worden om dat ook te doen. Handig, want het pensioenfonds van de VRT is overgenomen door de Vlaamse overheid.
Van die banen zou het gros via natuurlijke afvloeiing kunnen gerealiseerd worden, via pensionering e.d., maar er zullen ook naakte ontslagen nodig zijn. Er wordt gesproken over een 60-tal.

Quasi alle andere maatregelen die al in september werden voorgesteld, blijven behouden. Zo worden de catering, kinderopvang e.d. geoutsourced, maar de huidige medewerkers blijven op de loonlijst van de VRT staan.
En dan zijn er tal van maatregelen die als optimalisatie wordt voorgesteld: meer samenwerking tussen de zenders rond cultuur, een betere werking van de audiotheek (lees: automatische muziekspeler), verkoop huizen van radio 2 in de provincies, verbetering werkprocessen enzovoort.

Het moge duidelijk zijn – dat bleek al uit de besparingen van zowat 30 miljoen euro en uit de nieuwe beheersovereenkomst – dat het de bedoeling is een kleinere VRT te hebben. Ook qua marktaandeel. Dat blijkt ook uit de (officieuze) kijkcijfers waaruit naar voor komt dat de kijkcijfers van het eerste kwartaal van 2016 al ernstig dalen. De VRT doet het nu al iets slechter dan vorig jaar. Het zou het gevolg zijn van heruitzendingen op dinsdag, van oa Quiz me quick en van minder voetbal. Met andere woorden: eerdere besparingen laten zich al voelen. Het is onmogelijk om zelfde kwaliteit en kwantiteit te leveren met nog eens zo veel minder middelen.

Wat een warm Vlaams regeringsbeleid…

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De besparing op de VRT concreet

Strandvisserij: van plezier naar verdienmodel?

Ingediend op april 25th, 2016 door bartcaron

Vorig jaar vierden we het definitieve verbod op het gebruik van de dodelijke warrelnetten. Dodelijk, niet enkel voor de beoogde platvissen, maar ook voor kleine zeezoogdieren. Nu loopt het traditionele strandvisserijseizoen stilaan op zijn einde en kan er gekeken worden of deze regels werken.

Zelf heb ik geen alarmsignalen opgevangen over het niet respecteren van het warrelnetverbod, maar ik kreeg wel meldingen binnen over de creativiteit van sommige amateurvissers. Hoe ze zich aanpassen aan de regels, of liever die omzeilen. Zie de foto’s hier. Zo blijkt er dit jaar veelvuldig gevist te worden met andersoortige netten, grote kartenetten en fuiken. Dat kan je nog moeilijk recreatieve strandvisserij noemen. Meer zelfs, het geen goede zaak voor de echt recreatieve strandvissers die louter voor hun plezier vissen. Het zijn netten waarvan sterk vermoed wordt dat zij ernstige risico’s opleveren voor bruinvissen en consoorten, hetzij door hun vorm, hetzij door hun plaatsing, hetzij door hun omvang.

Die omvang van bepaalde netten doet mij trouwens vermoeden dat het amateuristische niveau overschreden wordt en dergelijke vorm van strandvisserij neigt naar visvangst voor het commerciële circuit.
De kustgemeentes zullen de maatregel ongetwijfeld ook evalueren. Daar hoor ik al fluisteren dat er misschien wel bijkomende maatregelen nodig kunnen zijn. Uiteraard spreekt het voor zich dat een algemene regelgeving te verkiezen valt boven één die verschillend is van gemeente tot gemeente.

Minister Joke Schauvliege zal me morgen uitleggen hoe de situatie op het strand is. Heeft de overheid toegezien op de naleving van het verbod op warrelnetten ? Werden er overtredingen vastgesteld?
Minstens even belangrijk is de vraag of de alternatieve visserijtechnieken die nu opduiken geen ernstige risico’s inhouden voor bijvangst van zeezoogdieren?
Ik hoop dat er een grondige evaluatie komt waarbij de kustgemeentes worden betrokken en dat er een algemeen regelgevend kader komt. Daarbij moet ook een grens worden getrokken tussen de recreatieve strandvisserij en semiprofessionele visserij?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Strandvisserij: van plezier naar verdienmodel?

Wij/zij van rechts…

Ingediend op april 11th, 2016 door bartcaron

Nee, ik hoor niet bij die ‘wij’. Wel bij diegenen die door Herman Brusselmans de mantel zijn uitgeveegd. Dat hij zichzelf nog bij ‘links’ rekende, typeert veel ex-linkse meisjes en jongens waarbij links iets Is dat ze herinneren uit jun jeugdjaren. Velen zijn ondertussen parvenus geworden..Maar dat geheel ter zijde.
Ik wil het even hebben over de aandeelhouders van offshore bedrijven in Panama en andere maagdelijke eilanden. Zij van rechts… Waarom worden zij zo bepamperd door (rechtse) politici? Kregen zij geen opvoeding waarin de westerse waarden en normen hoog in het vaandel werden gedragen? Is rechtvaardigheid- en dus ook rechtvaardige belastingen betalen – geen zo’n waarde die we hoog in het (Belgische) vaandel voeren? Vochten hun vaders en moeders niet tegen de barbaren? Tegen onderdrukking door 19de eeuwse patroons die hun werknemers uitbuitten?
Zijn dat de waarden die we moeten overdragen aan moslim-allochtonen? Zijn plantrekkerij en foefelarij zoals Jef Geeraert het ooit noemde, ook zo’n belangrijke westerse waarden?
Extreem heilig (religieus) gedrag is niet goed voor een samenleving, maar schijnheilig gedrag is dat evenmin….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Wij/zij van rechts…

Mediacommissie Vlaams parlement hoort de Turkse ambassadeur en gaat op werkbezoek bij ‘Zaman Vandaag België’

Ingediend op april 8th, 2016 door bartcaron

De Mediacommissie van het Vlaams parlement doet volgende week twee opmerkelijke démarches in het kader van het debat over persvrijheid in Turkije.
Er is een gedachtewisseling met de ambassadeur van Turkije gepland. Maar de dag voordien gaat de commissie op werkbezoek bij de redactie van Zaman Vandaag België in Brussel. Het moet voor de redactie van Zaman in de wereld een riem onder het hart betekenen.

Niet dat we de illusie huldigen dat het Vlaams parlement de persvrijheid aldaar zal herstellen, maar niks doen of zeggen, betekent ‘ja’ knikken. Nee, dat doen we niet. Immers, persvrijheid is een uiterst belangrijke bouwsteen van de democratie. Wie die ondergraaft, maakt de democratie kapot, fnuikt de vrijheid van denken en handelen. Dat is nu net wat Turkije een tijdje geleden heeft gedaan met het ‘overnemen’ van o.a. dagbladen Zaman en Today’s Zaman en het persbureau Cihan, die kritisch berichten over het Erdoğan-bewind. Zaman is de grootste krant van Turkije met een oplage van ruim 648.000). Eind oktober vorig jaar werden andere kritische kranten op een soortgelijke manier overgenomen in opdracht van de regering en omgevormd tot pro-Erdoğan-media.

Sinds enkele dagen blokkeert Turkije de Turkstalige websites van de Europese afdelingen van die kranten. Het gaat om de Europese en de Amerikaanse sites van Zaman. Deze websites behielden hun eigen koers na de overname van de Turkse moederkrant.

Toont het land daarmee dat het geen rechtstaat en geen democratie (meer) is?

Daarom hebben we de ambassadeur van de republiek Turkije, Hakan Olcay uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de persvrijheid in Turkije. De ambassadeur komt op woensdag 13 april om 10 uur naar het Vlaams parlement. De zitting is openbaar, ter plekke of via streaming te volgen op de website van het Vlaams parlement.

Vooraf, op dinsdag 12 april, gaat de Mediacommissie op werkbezoek bij de redactie van Zaman Vandaag België in Brussel. Ze gaat daarmee op hun uitnodiging in. Het werkbezoek in deze moeilijke tijden is van grote betekenis voor de redactie van Zaman in de wereld.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mediacommissie Vlaams parlement hoort de Turkse ambassadeur en gaat op werkbezoek bij ‘Zaman Vandaag België’

De nieuwkomersverklaring, de harde stok achter de deur?

Ingediend op maart 31st, 2016 door bartcaron

The Francken wil het, de federale regering steunt hem hierin. Nieuwkomers moeten binnenkort een nieuwkomersverklaring tekenen? Een soort engagementsverklaring is het. Ze beloven, als ze het document ondertekenen, dat ze zich engageren ‘om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinderen, gedurende ons verblijf in België, ons in de samenleving zullen integreren en er op actieve wijze aan zullen deelnemen.’

Het klinkt als ‘vanzelfsprekend’. Je gaat toch niet ergens wonen op niet aan de samenleving deel te nemen. Even vanzelfsprekend is dat nieuwkomers de mensenrechten respecteren, de vrijheid en de persoonlijke integriteit van iedereen respecteren, de vrijheid van vereniging, eredienst, beleving van sexuele geaardheid, de gelijkheid mannen en vrouwen en het feit dat geweld bij ons ook strafbaar is.
Eigenlijk weet iedereen dat toch? Ook nieuwkomers? Waarom is de verklaring dan nodig? Het venijn zit wellicht in de staart. Nieuwkomers moeten ook de taal van de regio waar ze zich vestigen (Nederlands, Frans of Duits) leren en daarvoor gebruik maken van de inburgeringstrajecten. Burgers en gezinnen zijn bij ons zélf verantwoordelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo staat het letterlijk in de tekst. Dat diezelfde inburgeringstrajecten goede kansen bieden om zelfvoorzienend te worden. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De nieuwkomersverklaring, de harde stok achter de deur?

Hebben onze orkesten een toekomst?

Ingediend op maart 23rd, 2016 door bartcaron

Zowel de Vlaamse als de federale overheid maken zich zorgen over hun klassieke orkesten. Vooral over de vijf orkesten die met muzikanten in loondienst werken. Vlaams minister Sven Gatz en federaal minister Didier Reynders bestelden elk een onderzoeksrapport. Samen brengen die onderzoeken niet alleen een paar schrijnende pijnpunten in kaart, maar stellen ze ook een paar toekomstscenario’s voor. Dat zet het debat weer op scherp. Gaan we verder besparen op klassieke muziek in België, of er een visie voor ontwikkelen?
(tekst en foto ook op de site van rekto:verso: http://www.rektoverso.be/artikel/hebben-onze-orkesten-een-toekomst)

Van die vijf betrokken orkesten schuilen er drie onder de paraplu van de Vlaamse overheid: deFilharmonie, Brussels Philharmonic (het voormalige BRTN-orkest) en het orkest van de Vlaamse Opera (Kunsthuis). De resterende twee orkesten moeten het doen met federaal subsidiegeld: het Nationaal Orkest van België (NOB) en het orkest van de Munt (opera).

Wat is er aan de hand? Gaat het over geld? Zijn het potverteerders, althans volgens de door besparingen bezielde regeringen? Of gaat het over een te lage artistieke kwaliteit? Ja, er is een en ander aan de hand. Het debat is een mix van twee motieven: zo mogelijk besparen op muzikanten, maar ook de kwaliteit van de orkesten. Gidsland Nederland toonde al de foute weg: het schafte een paar jaar geleden drie van zijn tien orkesten af. Dat is bij ons echt niet nodig.

Een divers orkestlandschap

Het orkestlandschap is gevarieerd en divers. Naast de grote klassieke boites zijn er ook nog ensembles die (al dan niet) via het Kunstendecreet worden gesubsidieerd. Denk aan Anima Eterna Brugge, Het Symfonieorkest van Vlaanderen, B’Rock, Het Kamerorkest, Il Fondamento, Il Gardellino, Casco Phil, enz. Die krijgen (in het beste geval) slechts een fractie van de centen die de vijf andere krijgen. Maar zij werken dan ook niet met musici in vaste dienst, wel met een kern van freelancers die betaald worden per prestatie. Ze zijn broodnodig om het brede pallet van klassieke muziek te interpreteren en te spelen, van oude tot hedendaagse muziek.

Maar wat met de grote orkesten? Hoe cruciaal zijn die nog? En tegen welke prijs? Mijn hypothese is dat ze broodnodig zijn, voor de muziekcultuur bij ons, voor de diversiteit, voor het publieksbereik en de muziekeducatie en voor het behoud van het vak van klassiek muzikant. We willen aan onze conservatoria toch niet enkel musici opleiden die dan alleen maar les kunnen gaan geven aan de muziekacademies?

Het rapport van de drie grote orkesten

Cultuurminister Sven Gatz heeft over de drie grote orkesten onder auspiciën van de Vlaamse Gemeenschap een studie besteld bij Koen Vandyck. Op basis van heel wat gesprekken met experts en diverse stakeholders biedt ze een goede analyse van die orkesten. Alleen mist ze, door een gebrek aan goed vergelijkingsmateriaal, wat diepgang. Misschien hadden bepaalde facetten beter uitgespit mogen worden. (meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Hebben onze orkesten een toekomst?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie