bartcaron.be

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ingediend op december 26th, 2016 door bartcaron

De Lijn  –  Geluidshinder kusttram: vraag en antwoord aan minister Ben Weyts. Klik hier.

Hakhoutbeheer in Vlaanderen: vraag en antwoord van ministers Weyts en Schauvliege. Klik hier voor de tekst en klik hier voor de bijlage.

Wachtlijst restauraties: vraag aan en antwoord van minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst, klik hier voor bijlage 1 en klik hier voor bijlage 2.

Beschermde landschappen:vraag en antwoord aan minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

Ingediend op december 22nd, 2016 door bartcaron

In het kader van het Kunstendecreet zijn er elk jaar 3 rondes waarin kunstenaars en organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen.
In juni vielen heel wat organisaties uit de boot bij de toekenning van de structurele subsidiëring, daarom vreest de sector dat deze (ooit) gevestigde waarden massaal hun toevlucht zullen zoeken tot de projectsubsidies. En dat terwijl die pot, ondanks een geringe uitbreiding, nog steeds ruimschoots te klein is.

Uit cijfers die ik opvroeg, blijkt die vrees niet ongegrond. Van de 37 organisaties die ondanks een positief rapport geen structurele werkingssubsidie (meer) kregen, dienden er 10 een aanvraag in voor projectsubsidies, samen goed voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Dit is één zesde van het totaal van 10,9 miljoen dat door organisaties werd aangevraagd in de eerste subsidieronde van dit werkjaar.
De minister verklaarde tijdens de vergadering van de Cultuurcommissie van het Vlaams parlement onlangs nog: “De beslissing die ik ten laatste op 15 januari zal moeten nemen, zal wel rekening houden met een stuk aanvulling op de beslissing van 30 juni. Het kan dan zowel over disciplines als over regio’s gaan. Natuurlijk ‘een stuk’, want het is de bedoeling dat de projectenpot voor talent wordt gebruikt. Ook daar zal ik voor een afweging staan, die ik daarna voor u zal verantwoorden. Daar zal dan misschien ten aanzien van de beoordelingscommissies opnieuw iets meer spanning op komen. Om de redenen die ik net noemde, gaan we ons niet beperken tot ‘goed’ en ‘zeer goed’. Misschien gaan we nu diegenen die ‘voldoende’ halen er ook bij nemen. Maar ik moet een goed evenwicht vinden tussen: ten eerste, de adviezen van mijn beoordelingscommissies zo goed mogelijk volgen; ten tweede, jong talent de kansen geven die ze in de projectenpot verdienen; ten derde, een aantal organisaties opvissen – het zal zeker geen grote opvisronde worden, ik wil iedereen elke droom of illusie ontnemen – zaken zullen we, gezien het landschap qua werkingssubsidies, mogelijk wel een beetje kunnen bijsturen.(meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

Stel dieren minder op de proef

Ingediend op december 18th, 2016 door bartcaron

Wij dienen een voorstel van resolutie in om de praktijk van dierproeven in Vlaanderen waar mogelijk af te bouwen. De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Vlaanderen moet veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Deze resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar Nederlands voorbeeld.

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt, in meer dan 120 erkende laboratoria. Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen.
In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). En er worden jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.
Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren. Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit sadistisch zijn. Hoog tijd voor een eigentijds beleid op maat van dieren. De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Stel dieren minder op de proef

CultuurInvest is een peperdure flop

Ingediend op december 15th, 2016 door bartcaron

De steun aan creatieve economie via CultuurInvest koste de voorbije tien jaar zowat 10 miljoen euro aan de gemeenschap. Voor een een totaal van 11 miljoen aan toegekende leningen en participaties. Voor 70 projecten op tien jaar, amper 7 per jaar. De resultaten zijn zwaar ondermaat.

Vandaag was er een hoorzitting in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement over Cultuurinvest. Er is een evaluatie gemaakt door Idea Consult. De evaluatie was niet mals. CultuurInvest, binnen de schoot van PMV, is opgericht om investeringen in de culturele en de creatieve industrie te ondersteunen. Het gaat om bedrijven in audiovisueel, becultuurinvest-pmveldende kunsten, design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten, erfgoed, architectuur, reclame en communicatie.
Het fonds is tien jaar geleden opgericht om financiële zuurstof te verlenen via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties aan creatieve ondernemers. Daarnaast biedt CultuurInvest ondersteuning door middel van coaching en advies bij investeringsaanvragen en portefeuillebedrijven. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor CultuurInvest is een peperdure flop

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

Oppositiepartij Groen staat achter de vraag van Ketnet voor een tweede kanaal voor de allerjongsten. Groen-mediaspecialist Bart Caron spreekt van “een legitieme vraag” en “een begrijpelijke ambitie”. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Bescherming haalt eerste verjaardag niet

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

10 hectare historisch poldergrasland in het gebied tussen Brugge en Zeebrugge, dat door de bescherming vorig jaar gebetonneerd was, wordt nu zelf gebetonneerd.

In haar recente beleidsbrief Omgeving ging minister Schauvliege er prat op: “De meest waardevolle historisch permanente graslanden in de Polders werden door de Vlaamse Regering definitief vastgelegd en zijn nu definitief beschermd.” Ze refereert daarbij aan het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november vorig jaar waarbij een aantal historisch permanente graslanden via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werden aangeduid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG). (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Tax shelter in de podiumkunsten: ‘Staat aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten?’

Ingediend op december 4th, 2016 door bartcaron

Na de film, kunnen straks ook de podiumkunsten van het systeem van de tax shelter gebruik maken. Is dit het nieuwe wonder waardoor een stevige stroom van private gelden naar de kunsten vloeit? Staat er aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten? Het systeem bestaat al enkele jaren in de filmsector en heeft daar gezorgd voor een stevige pot geld voor nieuwe films. Al is de wet in 2014 wel gerepareerd want er waren misbruikende kapers op de kust. Is dit systeem zinvol voor de non-profit sector, in concreto voor de podiumkunsten? Mag ik hier ernstig aan twijfelen?

Wat is die tax shelter en hoe zit die in elkaar? Het is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk. Zo lees je het overal: een systeem om minder belastingen te betalen. of nog: “door toepassing van een Tax Shelter realiseert een vennootschap fiscale en financiële voordelen.” Het is geen subsidiesysteem.

Hoe het werkt? Een deel van de vennootschapsbelasting dat een bedrijf aan de staat moet betalen, wordt door dat bedrijf geïnvesteerd in een film- of podiumproductie. Het bedrijf dat investeert krijgt een voorlopige belastingvrijstelling van 310% op het investeringsbedrag. (meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Tax shelter in de podiumkunsten: ‘Staat aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten?’

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Ingediend op december 1st, 2016 door bartcaron

De Cultuurcommissie van het Vlaams parlement heeft het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs donderdag unaniem goedgekeurd. Daarbij werd wel beslist om de maximale korting voor bibliotheken, die eerder al was opgetrokken van 15 naar 25 procent, te doen zakken naar 20 procent. Dat is een werkbaar evenwicht tussen die noden van het boekenvak en de openbare bibliotheken. De bedoeling is de boekensector versterken en wapenen voor de toekomst. Al te grote kortingen wurgen vandaag de boekhandel, het aanbod dreigt onder de prijzendruk te verschralen en we hebben nood aan boekenwinkels met een rijk aanbod, waar het aangenaam toeven en die zich op een haalbare afstand van de koper bevinden. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

Ingediend op november 30th, 2016 door bartcaron

Deze ochtend met minister Ben Weydts vergaderd over de beleidsbrief Dierenwelzijn 2016-2017. Toch merkwaardig die Ben Weydts. Op het vlak van dierenwelzijn is hij de meest progressieve minister die ons landje ooit heeft gekend. Dat blijk ook uit zijn beleidsbrief die bulkt van de ambitie. In dit geval overheerst het enthousiasme zelfs de scepsis die we koppelen aan zijn aankondigingspolitiek. Dierenwelzijn wordt heel breed benaderd. Om het lichtelijk overdreven te stellen: zowat elke diersoort krijgt een paragraaf. Voor haast allen worden de pijnpunten opgesomd en voor velen wordt een passende oplossing in het vooruitzicht gesteld. Liever dat dan wollige vrijblijvendheid.
Wel voel ik enige discrepantie tussen de aanpak van de sympathieke gezelschapsdieren en de economische landbouwhuisdieren. Het siert de minister alleszins dat hij een Europese voortrekker wil zijn van dierenrechten binnen de veeteelt, maar dat Europese niveau mag geen paraplu zijn om mistoestanden niet meteen aan te pakken. Wat we zelf beter kunnen, moeten we zelf beter doen. Vlaamse diervriendelijkheid is een label dat concurrentieel voordeel kan opleveren. Nudging in de slagerij.

Maar helaas, het is niet al goud wat blinkt. Er komt in 2018 een verbod op chirurgische biggencastratie, zelfs als er ondertussen geen algemeen Europees verbod wordt afgesproken. We gaan de minister helpen. We hebben samen met sp.a een voorstel van decreet ingediend. Hopelijk wordt het door de meerderheid gesteund. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

Een bizar debat over Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Ingediend op november 16th, 2016 door bartcaron

Was me dat een vreemd debat in het Vlaams parlement: over voorrangsregels voor soorten Nederlandstaligen in Brussel. Niet meteen mijn vakgebied, maar ik heb toch met stijgende verbazing geluisterd.

N-VA wil in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voorrang voor kinderen die het lager onderwijs in het Nederlands volgden – logisch. Maar een bijkomende voorwaarde voor die voorrang is dat ook ouders Nederlands spreken. In de realiteit spreken veel van deze etnisch diverse ouders echter een andere taal thuis.
Het gevolg is dat er vele honderden van deze kinderen van anderstalige ouders (zullen) worden uitgesloten. Zijn dat geen toekomstige Vlamingen? Moeten ze een school zoeken in de Rand of zich maar wenden tot het franstalig onderwijs? Liever verfransen?
Waarom heeft Vlaanderen dan decennia lang geïnvesteerd in Nederlandstalige cultuur en onderwijs? Om het Nederlands opnieuw te versterken toch? En nu er een grote vraag is, worden de Nederlandstaligen in soorten ingedeeld. Sterker nog, de Vlaams gezinde politici duwen het Nederlands achteruit.
Het is alsof je enkel naar het theater (KVS, Kaai, Bronks…) mag als je ouders ook Nederlands spreken.
Vreemde hersenkronkel van N-VA, toch? Of behouden ze het Nederlandstalig onderwijs liever voor voor Nederlandstaligen met een wit vel en een oerVlaamse stamboom?

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie