bartcaron.be

Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Ingediend op december 23rd, 2017 door bartcaron

De VRT vroeg om Ketnet te mogen opsplitsen in Ketnet en Ketnet Junior, voor de allerkleinsten. Maar de Vlaamse regering gunt het hen niet. Die beslissing mag dan niet verrassend zijn, ik had er toch op gehoopt. Maar nee, het enthousiasme bij de rechtse meerderheid was, zacht uitgesproken, de voorbije maanden niet echt groot. Nochtans betekende het geen meerkost, en zou de dotatie aan de VRT niet moeten stijgen. Er zitten genoeg programma’s in portefeuille.
Waarom wordt het de VRT niet gegund? Omdat deze rechtse regering de belangen dient van de commerciële televisiezenders. Niet de belangen van de kinderen.
Kijk maar. Dat is exact wat de commerciële televisiezenders ook doen: ze splitsen hun zenders op omdat heel jonge kinderen andere interesses hebben dan wat oudere kids. Medialaan heeft Kadet (8 tot 12 jaar) en vtmKzoom (4 tot 9 jaar). Viacom heeft Nickelodeon (6 tot 12 jaar) en Nick Jr (4 tot 9 jaar) en MTV. Er is ook nog Disney Jr (2 tot 7) en Disney Channel.
De uitleg van minister van Media Sven Gatz (Open VLD) was flauw: “Wel is het de bedoeling dat VRT de shift maakt naar ‘niet-lineaire’ televisie. ‘Een bijkomend televisiekanaal is geen duurzame keuze voor de toekomst.” Het mag dus op internet, niet op televisie. Beetje flauw, want lineaire televisie en internet vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Ingediend op december 22nd, 2017 door bartcaron

De tekenacademie. De muziekschool. Ballet. Toneel. Wie van ons heeft er géén tijd doorgebracht? Voor velen is het het begin van levenslange cultuurbeleving en plezier. Voor sommige andere ontkiemen er professionele ambities. Dat ons deeltijds kunstonderwijs een bewezen meerwaarde heeft, hoeven we niet uit te leggen. Al lijkt bevoegd minister Hilde Crevits niet van plan om de onschatbare waarde van ons DKO ook te verzilveren in een goed decreet. We stevenen opnieuw af op een decreet dat nauwelijks zuurstof laat voor creativiteit. Nochtans een basisvoorwaarde voor goed deeltijds kunstonderwijs.

De Vlaamse regering broedt al enkele jaren op een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Er is nood aan een gedragen lange termijnvisie. Kinderen willen al op 6 jaar kunnen starten. Academies vragen meer vrijheid om te programmeren waar hun publiek naar vraagt: een initiatie in de verschillende kunstendisciplines voor de jongsten, ruimte voor nieuwe opleidingen zoals regisseur, choreograaf of DJ, meer samenwerking met het leerplichtonderwijs en de lerarenopleiding. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Ingediend op december 21st, 2017 door bartcaron

Ben Weyts is niet van plan om de varkenssector tot de orde te roepen wat biggencastratie betreft. Dat bleek vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vroeg de Minister van Dierenwelzijn welke initiatieven hij zou nemen om de varkenssector aan haar belofte om tegen eind dit jaar te stoppen met biggencastratie, te herinneren. Vijf jaar geleden beloofde de sector dat ze tegen eind dit jaar een einde zou maken aan de chirurgische castratie van biggen. Vorige week kwam de sector terug op die belofte. Nochtans zijn er geen argumenten om biggencastratie anno 2017 – bijna 2018 – nog te verantwoorden. Bart Caron: “Biggen van enkele dagen oud worden vaak onverdoofd gecastreerd. Een uiterst gruwelijke, pijnlijke ingreep die nergens voor nodig is. Er zijn immers andere manieren om de befaamde berengeur tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld vaccinatie of aangepast veevoeder.”

Minister Weyts had hier vanmiddag helaas geen oren naar. Bart Caron: “Het is zeer duidelijk dat Weyts minister van Dierenwelzijn is als hem dat uit komt. Van zodra het over landbouwdieren gaat – en er dus economische belangen mee gemoeid zijn – is zijn vurigheid plots ver te zoeken. Weyts sloot zich vandasag de facto aan bij de varkenssector, en wijdde het afvoeren van het engagement aan het grote aandeel van export van varkenvlees. Beslissingen nemen op basis van economische argumenten is een minister van Dierenwelzijn onwaardig. Weyts zal wel een Europese werkgroep trekken om tot een gezamenlijke aanpak te komen in Europa en heeft bijkomend onderzoek gefinancierd inzake berengeur. Maar dit is te weinig. Vooral omdat hij in zijn beleidsnota en beleidsbrieven plechtig beloofde om de chirurgische castratie tegen 31 december 2017 te verbieden. Belofte maakt schuld.”

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

Ingediend op december 13th, 2017 door bartcaron

Klik op het artikel om het ware grootte te lezen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

Een einde aan onlogische jachtplannen?

Ingediend op december 11th, 2017 door bartcaron


Ik heb een nieuw decreet ingediend dat het makkelijker moet maken om je tuin of andere grond te laten schrappen als jachtgebied.
Dit jaar hebben slechts 200 West-Vlamingen dat gedaan en dat is veel te weinig volgens Groen. Het is vreemd, maar ongeveer 1500 woningen, rond de 60 bedrijven, het nieuwe ziekenhuis en verschillende natuurgebieden in Kortrijk staan allemaal aangeduid als jachtgebied. In de rest van West-Vlaanderen is dat niet anders. Als eigenaar moet je zelf initiatief nemen om dat te veranderen en dat zorgt er nu net voor dat weinig mensen het doen.
Groen wil nu een decreet indienen in het parlement dat ervoor moet zorgen dat er om de vijf jaar nieuwe jachtplannen opgemaakt worden. Verder zouden jachtverenigingen en jachtrechtenhouders zelf toestemming moeten vragen aan de eigenaars om er te mogen jagen.
Actie samen met Kortrijks gemeenteraadslid Matti Vandemaele, provincieraadslid Maarten Tavernier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een einde aan onlogische jachtplannen?

Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Ingediend op december 5th, 2017 door bartcaron

65 bioboeren schreven een brief aan Minister Schauvliege. “Het is opvallend dat de Vlaamse overheid afhaakt waar het gaat over visievorming voor de toekomst van de landbouw.” http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/minister-schauvliege-wij-vragen-een-landbouwbeleid-dat-bio-naar-waarde-schat/article-opinion-931621.html

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Geen doofpotmentaliteit over grensoverschrijdend gedrag

Ingediend op november 24th, 2017 door bartcaron

Ik vrees dat de zaak van televisiemaker Bart De Pauw slechts het topje van de ijsberg. Dat zei ik gisteren in de commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams parlement. Ik wil dat er over het probleem gepraat wordt, in plaats van in de doofpot te stoppen k ben tamelijk goed thuis in de sector en wat ik daar hoor, stel mij niet meteen gerust.

Overal waar machtsstructuren aanwezig zijn is er kans op machtsmisbruik. Er van uitgaan dat Bart De Pauw een geïsoleerd geval is, zou dus enorm naïef zijn. Ik ken de cultuursector goed genoeg om dat ook te weten. De zaak-Weinstein heeft in Amerika voor een hele reeks onthullingen gezorgd. In Vlaanderen lijkt het drie weken na datum alsof de doofpot weer dicht gaat. Dat is erg spijtig want als er één positieve kant is aan de zaak-De Pauw dan is het wel dat er eindelijk gesproken werd over iets dat veel te lang bedekt is gebleven.

Ik noem geen namen, omdat ik zelf geen betrokken partij ben. Ik wil niet in de plaats treden van de slachtoffers, en ben ook geen rechter. Maar ik wil wel iedereen die betrokken partij is – aan de ene of aan de andere kant, in de cultuursector of in een andere sector – aanmoedigen om de stap te zetten om erover te praten. We kunnen dit probleem enkel aanpakken wanneer we het onder ogen willen zien en er open over kunnen communiceren. Dat betekent dat er op Vlaams niveau onder meer een laagdrempelig en vertrouwenwekkend meldpunt moet zijn, dat er wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren naar de aard en omvang, dat organisaties zelf een integriteitscode en een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

De culturele verdieping op de VRT is afgekalfd

Ingediend op november 23rd, 2017 door bartcaron

De openbare omroep moet in de breedte en de diepte aandacht schenken aan cultuur, maar vooral van dat laatste blijft weinig over, schrijven Vlaams Parlementsleden Bart Caron (Groen) en Manuela Van Werde (N-VA). ‘Is Klara het schaamlapje van de openbare omroep?’
Op Knack.be op 23 november 2017.

Al drie legislaturen na elkaar ijveren het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering ervoor dat de openbare omroep extra aandacht besteedt aan cultuur. Het kwam zelfs zo in de beheersovereenkomst te staan. De riedel dat de VRT vooral aandacht moet hebben voor informatie, educatie en cultuur, werd hardop meegezongen.

De overeenkomst moest een koerswijziging inluiden, driemaal is immers scheepsrecht. Voor informatie is de balans zeker positief, voor educatie valt dat ook mee, maar voor cultuur is dat toch anders.

Nochtans is de beheersovereenkomst duidelijk. Ze stelt dat de VRT cultuurparticipatie moet aanmoedigen, aandacht heeft voor de diverse culturele uitingen in de Vlaamse samenleving en een venster biedt op de wereld. De VRT is een zelfverklaarde sleutelspeler in het toegankelijk maken van cultuur voor een breed publiek. De omroep heeft daarvoor de CCC opgericht, afkorting van Les Cellules Culturelles Combattantes (sic) : er moet blijkbaar een harde strijd gestreden worden…

Het motto luidt: ‘Cultuur is de (buiten)gewoonste zaak van de wereld’. Cultuur zou een hoofdzaak moeten worden in alle programma’s, klinkt het ambitieus. Daarvoor rekent men op een ‘mentaliteitswijziging’ bij alle makers.

Verder staat in de beheersovereenkomst dat er aandacht moet zijn voor diverse creatieve uitingen op een verbredende én verdiepende manier. Let op die verdieping, want het is daar dat het schoentje wringt.

Laat ons het radionet Klara nemen, dat steeds als verdiepend uithangbord wordt gepresenteerd. Sinds 2010 vertrokken bij Klara 28 medewerkers, of moésten ze vertrekken? Er kwamen er vier in de plaats, het creatief saldo staat dus minus 24. Dat is vooral het gevolg van de besparingsoperaties bij de openbare omroep, die Klara disproportioneel treffen. (meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

“Schauvliege ontmantelt BioForum”

Ingediend op november 16th, 2017 door bartcaron

BRUSSEL 16/11 16:14 (BELGA)
“Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) ontmantelt BioForum”. Dat zegt Groen-parlementslid Bart Caron. Volgens Caron schroeft Schauvliege de subsidies voor BioForum Vlaanderen terug en snoeit ze in de opdrachten van de organisatie. Minister Schauvliege zelf wijst erop dat ze in 2018 meer investeert in bio-landbouw en dat het BioForum op het vlak van communicatie en bewustmaking vaak dubbel werk levert met VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

BioForum Vlaanderen is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. De organisatie biedt onder meer advies en ondersteuning aan bio-landbouwers. Ze treedt ook op als belangenbehartiger voor de biosector en ze probeert ook het brede publiek warm te maken voor bioproducten.

Maar volgens Groen-parlementslid Bart Caron snoeit minister van Landbouw Joke Schauvliege in de ondersteuning en in het takenpakket van BioForum. Zo worden de subsidies teruggeschroefd van 650.000 euro nu tot 360.000 in 2018.

Die ondersteuning zal vanaf 2018 ook enkel dienen voor bedrijfsgerichte ondersteuning. BioForum Vlaanderen krijgt dus geen middelen meer om op te treden als spreekbuis van de sector of om de consument te overtuigen van de voordelen van bio. “Zo wordt de luis in de pels van het klassieke landbouwbeleid doodgeknepen”, zegt Caron.

Volgens Caron staat de ingreep haaks op de bewering van de minister dat ze een hart heeft voor de biosector. “In dat geval zou ze meer doen dan koudweg aan Bioforum meedelen dat de subsidies drastisch worden afgebouwd. Zij zou Bioforum behandelen met de zorg die een jonge, kleine en kwetsbare sector verdient en hen begeleiden richting alternatieve financieringsmiddelen. Zij zou er voor zorgen dat de expertise die Bioforum in huis heeft niet verloren gaat door naakte ontslagen.”

Minister Schauvliege countert de kritiek van Caron. Volgens haar zal er in 2018 meer geïnvesteerd worden in biolandbouw dan in 2018. “De subsidies gaan voortaan meer naar concrete projecten ten voordele van de biolandbouwer en minder naar administratieve structuren en overhead-onkosten”, klinkt het.

Bovendien doet BioForum Vlaanderen volgens de minister op het vlak van bewustmaking en communicatie vaak dubbel werk me het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “De overheid betaalt dan twee keer voor dezelfde opdracht”, aldus minister Schauvliege.

PS 1 Nog een aanvulling op dit letterlijke bericht van Belga: natuurlijk moeten concrete projecten van bioboeren gesteund worden. Daarvoor moet de minister centen vrijmaken. Immers, nieuwe starters moeten ook ondersteund worden… door BioForum.
PS 2 De minister zegt toch altijd dat niet de overheid, maar de sector zelf de promotie van VLAM betaalt?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor “Schauvliege ontmantelt BioForum”

Een pleidooi voor bovenlokaal cultureel werk

Ingediend op november 15th, 2017 door bartcaron

Ik schreef een nota voor een decreet voor bovenlokaal cultureel werk. Als wat het bereik en het belang van gemeenten overstijgt. Omdat de provincies hun bevoegdheid over Cultuur verloren zijn, maar niet elk cultureel initiatief zich noodzakelijk op het gemeentelijk of het Vlaams niveau situeert. En omdat de Vlaamse overheid niet al het bij de provincies ingepikt geld (zo’n 70 miljoen euro…) zelf zou gebruiken. Dat mag terugvloeien naar wie dat echt nodig heeft.
In mijn nota breek ik een lans om de centen in te zetten voor jonge kunstenaars, de cultuurparticipatie, de afstemming van het aanbod, projecten van verenigingen, bovenlokale evenementen en om de intergemeentelijke samenwerking te stimuleren.
Zie het artikel uit de Nieuwsbrief van FOV (met een link naar de nota).

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een pleidooi voor bovenlokaal cultureel werk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie